ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
— Bible patří mezi nejčastěji vydávaná díla na světě. Mezinárodní biblická společnost uvádí, že ji vydává ve více než 600 jazycích pro 127 zemí a pracuje na překladech do dalších 50 jazyků. Vedle tištěné podoby Bible se stále více prosazuje i její elektronická podoba. S rozvojem internetu se objevilo několik portálů s texty Bible, které umožňují studium této Knihy knih. Na portále CrossWire Bible Society naleznete 120 cizojazyčných verzí Bible včetně esperanta, thajštiny a vietnamštiny. Na internetu je dostupná i Bible ve slovenštině. On-line projekt Bible na internetu kongregace redemptoristů www.svatepismo.sk umožňuje vyhledávání podle slov nebo frází a generování textu podle souřadnic. Užitečnou pomůckou jsou podrobné pokyny na vyhledávání s příklady. Portál www.biblia.sk byl zpracovaný s podporou Slovenské biblické společnosti, vydavatelství Tranoscius a Evangelické bohoslovecké fakulty v Bratislavě. Prohlížeč http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm se skládá ze tří částí - Starý zákon, Nový zákon a Konkordancie. Starý zákon a Nový zákon jsou zpracovány v překladech: prof. Roháček, evangelický, český Kralický, anglický King James a německý Elberfelder. Konkordance umožňuje vyhledávání veršů (v rámci jednoho překladu) podle jednotlivých slov nebo kombinance slov s použitím logických operátorů.
(Bibliotheca Universitatis - 5. ročník /číslo 2, 2009-2010, s. 22-23)
— V uplynulém roce se ve Skotsku a Irsku uskutečnilo několik zajímavých knihovnických konferencí CILIP, pro které byly hlavními tématy - spolupráce paměťových organizací, vytváření sítí a profesní rozvoj pracovníků knihoven a informačních institucí. Na výroční konferenci Library Association of Ireland se hovořilo především o Europeaně - Evropské digitální knihovně, do které se zapojuje velmi málo irských knihoven. Mnohem více se angažují muzea a archivy, ale knihovníci jsou k tomuto důležitému on-line zdroji zatím rezervovaní. Výjimku tvoří například projekt Queen’s University Belfast digitalizace irských dokumentů od 18. století do současnosti, který zahrnuje 800 klíčových periodik, 210 monografií a 2500 stran rukopisů. Ve Walesu se uskutečnila další významná konference CILIP, která ukázala, jak je důležitá spolupráce knihoven, archivů a muzeí při ochraně kulturního dědictví. Ministr pro kulturní dědictví Irska Alun Ffred Jones zde vyzdvihl dvě oblasti, kde došlo k významnému zlepšení spolupráce paměťových institucí - výstavbu nových vzdělávacích institucí pro tuto oblast (např. Glamorgan Record Office) a dále hovořil o inovacích virtuálního prostoru (např. digitalizace 300 titulů novin a časopisů, které vlastní Národní knihovna ve Walesu).
(Information Scotland -2009,Volume 7(1), s. 5-7)
— Koncem minulého roku se v německých Drážďanech konala výroční konference IAML 2009. Tato společnost byla založena v Paříži jako Association Internationale des Bibliothèques Musicaux, která sdružuje všechny druhy hudebních knihoven, archivů a dokumentačních center, působí po celém světě a v mnoha pracovních skupinách. Pracovníci hudebních knihoven se setkávají na seminářích a školeních pořádaných IAML, kde si vyměňují zkušenosti z oboru. Tyto knihovny mají svá specifika a setkávání odborníků z informační oblasti a hudební vědy a výchovy je oboustranně přínosné, jak ukázala i konference v Drážďanech. Na rozdíl od činnosti veřejných knihoven jsou pracovní problémy, prostor a uživatelské prostředí velmi odlišné. Účastníkům setkání byla nabídnuta prohlídka v Sächsische Landesbibliothek a také v Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) a pro zájemce exkurze v Musikbibliothek der Städtischen Bibliotheken, také exkurze v nové Bibliothek der Hochschule für Musik Dresden a velmi zajímavá prohlídka Notenarchiv der Semperoper. Všechny tyto exkurze prezentovaly účastníkům konference činnost a zajímavé možnosti německých kolegů, přítomní si do své práce odnesou cenné zkušenosti, obohacující reflexe a nové podněty, které zapůsobí jako motivační prvek jejich dalších aktivit.
(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen - Jg. 2 /Nr. 04, Dezember 2009, s. 236-237) 
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2