Audioknihy jako staronový přístup k literatuře

ALŽBĚTA ŠKYTOVÁ> bety@audioknihy.cz, KATEŘINA KAPOUNOVÁ > Kaca@audioknihy.cz  
Příspěvek má za cíl představit fenomén audioknih jako alternativní přístup k literatuře, který v současnosti stále ještě v naší zemi čeká na svůj boom. Umožňuje nahlédnou na „čtení ušima“ z několika úhlů, nečtenář zde může naleznout právě ten svůj šálek kávy, zkušený posluchač má možnost obohatit své znalosti z této oblasti. Druhá část článku uvádí základní informace o studentském projektu Audioknihy.net, který vznikl se záměrem propagovat audioknihy, a pomoci tak jejich popularizaci v České republice.
O audioknihách
Audioknihy nesou různé pojmenování jak u nás, tak i ve světě: audioknihy, zvukové knihy, mluvící knihy, audiobooks, hörebuch a další. Nejsou jen potěchou a variantou pro klasické čtenáře, ale i pomocí pro zrakově postižené. Jelikož audioknihy patří mezi auditivní dokumenty, používáme k jejich zprostředkování náš sluch. Když člověk audioknihu poslouchá, slyší jen namluvený text, a pokud nezná knižní předlohu (i zfilmovanou), vytváří si představy o popisovaném ději. Audiokniha je tak výhodná nejen pro zrakově postižené osoby, ale i pro lidi, kteří neumějí číst (děti a negramotní).
Pod pojmemaudiokniha můžeme chápat zvukový záznam nějakého díla nebo přednesu, který je zaznamenaný na zvukových nosičích (audio CD, audiokazeta, CD MP3) nebo v prostředí internetu. Zprostředkovatelem je hlas člověka, který audioknihu načetl, a médium, kde je uložena.
Audioknihy jsou většinou spojeny s knižní předlohou, podle které jsou nahrány. Při poslechu audioknih komunikuje posluchač s dílem pomocí technického zařízení (reproduktoru) a nemá bezprostřední kontakt s tvůrci nahrávky.1
Pokud si člověk chce poslechnout audioknihy, má k tomu více možností, a to díky rozmanitosti médií, na kterých jsou uloženy. Některé z nich jsou však finančně i technicky náročnější. Audioknihy jsou jistou vzpomínkou i připomenutím rozhlasových her, kdy probíhá čtení, a tak i přenos hlasu. Příkladem je u nás Český rozhlas.
V České republice nejsou audioknihy zatím tak rozšířeny jako v anglosaských zemích. „Trend, který byl zaznamenán v USA, potvrdila podobně vzrůstající čísla také v Evropě. Evropský trh nelze s americkým srovnávat, ale určitý posun v rostoucí oblibě zvukových knih byl již zaznamenán např. ve Velké Británii či v Německu.2 U nás se prodávají hlavně audioknihy, jejichž předlohou jsou bestsellery, v okolních zemích i v Americe to je odborná literatura. Počet vydavatelství u nás není velký (Radioservis, Audiostory, Tympánum, Supraphon), avšak jejich produkce se snaží zaplnit náš malý trh, který se audioknihám musí teprve přizpůsobit. Vydavatelství v ČR vydávají jak nahrávky pro děti, tak knižní bestsellery i knihy zlatého českého fondu.
Poslech audioknihy dává zážitku z literárního díla další rozměr, často naopak může zájem o literaturu podnítit.3Hojně rozšířený názor, že poslech ‚mluvené knihy‘ je pouhou náhražkou četby a odvádí čtenáře od tištěné podoby, zahraniční zkušenosti nepotvrzují.4 Tak proč je český národ vůči audioknihám tak zaujatý? Najdou si audioknihy cestu ke svým posluchačům i u nás? A to i k dětským?
Rozdělení audioknih
Audioknihy je možné rozdělit podle toho, na kterých médiích jsou zaznamenány, a podle literární předlohy, která může být zkrácena nebo ponechána ve své původní podobě. Médium, kde je audiokniha uložena, má vliv na to, kde a na jakém zařízení si nahrávku bude uživatel pouštět. Cena je ovlivněna nejen médiem, ale i tím, jak jsou audioknihy dlouhé - zda jsou nějakým způsobem zkráceny.
Podle uložení dat
Audiokniha může být uložena na nejrůznějších nosičích. Od těch nejjednodušších, které byly využívány od počátku vzniku audioknih, až po stále častější umísťování a stahování z internetu v dnešní moderní době. „Na počátku byly zvukové interpretace literárních či hudebně-literárních děl šířené na gramofonových deskách - vyprávěné anekdoty, pohádky, kabaretní scénky, dialogy Spejbla a Hurvínka nebo monology Vlasty Buriana. Jedním z prvních vrcholů je sedmnáctideskový komplet Haškova Švejka převyprávěný v sedmdesátých letech Janem Werichem. Skutečný rozmach zažily audioknihy souběžně s rozšířením magnetofonových kazet v sedmdesátých letech 20. století, a to především ve Spojených státech amerických. Jednou z prvních audioknih byla samozřejmě kompletní Bible v angličtině.5
• Audiokazeta
Jakmile mluvíme o historii a prvních audioknihách, jedním z prvních nosičů ve světě pro ně byla audiokazeta. Velký rozmach zažila i u nás, jelikož byla po gramofonových deskách jediným dostupným médiem. Dnes již audiokazety mizí z prodejních pultů - trend jejich ústupu začal s nástupem CD. Ale tento formát zatím nevymizel úplně, jelikož starší automobily v sobě stále mají přehrávač na audiokazety a také většina českých rodin má ještě ve svých domácnostech magnetofony. Ale i zrakově postižení lidé audiokazety stále využívají - příkladem je fond Macanovy knihovny. Například i vydavatelství Audiostory má část své produkce ještě na audiokazetách, ty jsou však prodávány jen na různých veletrzích a v omezeném množství. Největší nevýhodou je snadné poškození pásky (zamotání, přetržení) a také její malá životnost. Nejvíce se audioknihy na audiokazetách vyskytují v knihovnách pro zrakově postižené jako pozůstatky prvních audioknih.
• CD
V dnešní době je CD jedním z nejrozšířenějších médií na uchování zvukového záznamu, a tak i audioknih.
• CD ve formátu MP3
U formátu MP3 se jedná o kompromis mezi kvalitou a délkou nahrávky čili maximální velikostí souboru. Pro poslech audioknih v takovémto formátu je nutný počítač s vhodným softwarovým vybavením nebo zařízení (MP3 přehrávač), které tento formát podporuje. Pro audioknihy je to formát výhodný, jelikož na jedno CD se vejde více zvuku a kvalita je pro běžného posluchače k nerozeznání. Nevýhoda je přehrávání v osobních automobilech - většina jich ještě nezahrnuje MP3 přehrávač. Dnes však můžeme převádět z klasického CD i na formát MP3 a naopak pomocí konvertovacích programů. Plusem je i cena, která se s počtem vydaných CD ve formátu MP3 snižuje.
• Internetové servery
Jedná se o stahování ze serverů nejčastěji ve formátech MP3 a WAV a uložení například na harddisk v počítači. Výhodou stahování je nízká cena, jelikož nezahrnuje médium, na které by byla data nahrána. Ke stažení je nutný počítač s připojením na internet a zařízení, kde je možné si soubory přehrávat. Dnes je například podporován poslech audioknih v přístrojích iPod a iPhone. Všechny metody mají své výhody a nevýhody, někde je nutné zaplatit, jinde ne. Specializované webové stránky, kde si lze audioknihy stáhnout, jsou u nás I-legalne.cz a Allmusic.cz. Různé diskuse o audioknihách obsahují odkazy s možností jejich stáhnutí zadarmo, avšak mnoho z nich je nelegálních. To je jeden z problémů u audioknih.
• Minidisk
Tento druh média pro audioknihy je rozšířen nejvíce v Japonsku. Minidisk (MD) spatřil světlo světa v roce 1991, a to díky firmě Sony. Ta se rozhodla vytvořit médium, které by bylo podobné CD. Za výhodu lze považovat výdrž baterie přehrávače, malou pravděpodobnost poškození MD, možnost připojení k počítači, malé rozměry - dobrou přenosnost. Kvalita nahrávky se rovná kvalitě záznamu na audio CD. Nevýhodou je uvedená malá rozšířenost a také možná nekompatibilita. Cena se pohybuje od dvanácti až po stovky dolarů za výkonné přehrávače.
• Playaway
Playaway vznikl v americkém Ohiu. Je to spojení přenosného přehrávače a digitálního média. Největší výhodou je fakt, že obsah celé knihy, a to bez ohledu na její délku, je možno přehrát na jednom médiu, uvádí se délka až osmdesát hodin. Dalším důvodem, proč by Playaway mohl prorazit do světa, je malá velikost, nízká hmotnost, a tak i možnost poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Nejsou již potřeba žádné přehrávače. K poslechu jsou nutná jen sluchátka a napájení z jedné AAA baterie. Avšak na svůj boom v ČR si nejspíš bude muset delší dobu počkat.
Podle délky a předlohy audioknih
Audioknihy se liší svojí délkou a tím, zda jsou nahrány podle knižní předlohy. Je tedy možné, je podle těchto kritérií dělit. Posluchač volí délku audioknihy, která mu vyhovuje, a například podle toho, kde knihu poslouchá nebo kolik má na poslech času.
• Nezkrácené audioknihy
Nezkrácené (ang. UNABRIDGED) audioknihy byly načteny přesně tak, jaká je jejich literární předloha. Což znamená, že „načitatel“ přečte celou knihu od začátku do konce, bez zásahu a úprav textu. Tiráž se nenačítá. Na začátku audioknihy tak může být zmíněn název vydavatelství nebo reklama a například hudební doprovod, který většina audioknih již obsahuje.
• Zkrácené audioknihy
Mezi zkrácené (ang. ABRIDGED) audioknihy patří takové, které byly nějakým způsobem zkráceny. Text je tak načten v podobě, která se nejprve konzultuje a upravuje. Člověk, který se podílí na vzniku audioknihy, musí dát pozor na to, aby zkrácení audioknize „neublížilo“. To znamená, aby posluchači neunikly důležité části a hlavně obsah. Mohou se tak vynechat třeba zbytečně popisné pasáže. Zkrácené audioknihy nevznikají z těch nezkrácených, avšak nahrávají se samostatně. Důvodem pro jejich poslech je menší časová i finanční náročnost.
• Ostatní
Do sekce ostatních audioknih patří například dramatizace. U této skupiny audioknih je zaznamenána kniha, která je převedena a upravena jako scénář. Což může být pro posluchače jiným zážitkem. Na načítání se totiž podílí více než jedna osoba. Do této skupiny spadají i zaznamenané rozhovory, semináře a nahrání hlasu, které nemají s knižní předlohou nic společného.
Proces vzniku audioknih
Proces zrození audioknihy není jednoduchý a někdy bývá zdlouhavý. Nejprve se vybírá předloha, podle které audiokniha vznikne. Výběr probíhá podle různých kritérií (prodej knižní předlohy nebo oblíbenost u čtenářů). Každé vydavatelství se soustředí na rozdílné audioknihy, aby náš trh byl různorodý a nebyl přehlcen stejnými tituly. Poté se musí vyřešit autorská práva. Volné nahrání audioknihy je možné po uplynutí 70 let od smrti autora knižní předlohy. Práva na vydání knihy a audioknihy se řeší u každé zvlášť. Pak se sejde tým s režisérem audioknihy, který bude řídit nahrávání, a nastane doba pro výběr interpreta (interpretů), který propůjčí audioknize svůj hlas. Role režiséra je důležitá a většinou to jsou rozhlasoví režiséři, kteří mají s tímto tématem zkušenosti. Také každý hlas není ideální pro každou audioknihu, proto tedy není tato volba jednoduchá. Určitou roli zde hraje i to, jak je herec známý a oblíbený. Když je dokončen výběr herce, musí ještě proběhnout hlasové a mikrofonové zkoušky. Poté může nastat samotný akt nahrávání. Doba, za kterou se audiokniha nahraje, je závislá na její délce, na počtu i šikovnosti načitatelů. Hudba je nedílnou součástí audioknih, které většinou nejsou hudebně podbarveny celé, ale hudební doprovod je pouze jejich zpestřením. Nakonec je důležité nahrávku sestříhat a vyčistit od nedokonalostí. Obal audioknih může být různý. Ať už jako klasický jewel box, slim box nebo krásný papírový obal. Vydavatelství Tympanum má na svých audioknihách název autora a titulu v Braillově písmu, a to jak na obalu, tak i na samotném CD.
Trh v České republice
Hned v úvodu musím poznamenat, že množstvím vydaných audioknih se velmi lišíme od ostatního světa - jejich oblíbenost není zdaleka taková jako například v Americe. Důvodem, proč nejsou audioknihy rozšířeny, může být i menší propagace, a také to, že si zatím neprosadily své místo v knihkupectvích. Na jednu stranu jsou vinni i knihkupci, kteří pro CD vytvoří malé místo, většinou z nedůvěry k nim. To, co by audioknihám mohlo pomoci, je poslechové stání, které se snaží do knihkupectví zavést vydavatelství Tympanum. To je teď dostupné v Praze a snad postoupí i do dalších měst. Myslí si dnešní lidé, že mít sbírku audioknih je jiné než u klasických knih? Mnoho obyvatel audioknihám nevěří, jsou toho názoru, že se je snaží odvést od klasického čtení. Průzkumy tvrdí, že čtení přece jen převažuje nad poslechem audioknih. Starší generace byla zvyklá poslouchat Český rozhlas s jeho rozhlasovými hrami, ale dnes jsou pro poslech audioknih více flexibilnější mladší generace, které mají blíž k technice a novým věcem. Internetové obchody dnes celkově velmi prosperují, jelikož zákazníci si rádi objednávají v klidu z domova. Stačí pouze registrace a poté si musíte „dobít kredit“ pro nakupování. Placení je možné přes účet nebo mobilní telefon. A tak na trh vstoupily také dva projekty Allmusic.cz a I-legalne.cz, kde je možnost si audioknihy stáhnout.
Knihovny a audioknihy
V České republice je půjčování audioknih v knihovnách méně intenzivní než v ostatních zemích světa, i když je třeba poznamenat, že mnoho knihoven je ve svém fondu má. České knihovny se snaží pomalu dohánět okolní státy, a to především i proto, aby usnadnily handicapovaným lidem přístup k literatuře. Audioknihy jsou většinou uloženy v hudebním oddělení a manipulace s nimi se musí řídit autorským zákonem. Prezenční půjčování je možné hned po vydání audioknihy a jejím zakoupení do knihovny. Absenční výpůjčka je možná až po uplynutí devíti měsíců od vydání.
Audioknižní desatero
Existuje desatero božích přikázání, knihy mají své desatero6, a tak by ani audioknihy neměly být výjimkou:
1) Právo poslouchat.
2) Právo přeskakovat kapitoly.
3) Právo audioknihu nedoposlechnout.
4) Právo poslechnout si audioknihu znova.
5) Právo poslouchat cokoliv.
6) Právo poslouchat kdekoliv.
7) Právo mít otlačené uši ze sluchátek.
8) Právo vybrat si jakoukoliv audioknihu.
9) Právo poslouchat nahlas.
10) Právo mít audioknihy rád i nerad.
Projekt Audioknihy.net
Audioknihy.net je projekt šestičlenného týmu studentů, který vznikl v říjnu 2009 za podpory Kabinetu Informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně v rámci předmětu Aplikační seminář. Co nás vedlo k tomu, věnovat se tématu, jež je v současnosti v České republice na okraji zájmu? Celý tým vzal tento fakt jako výzvu a rozhodl se na něj reagovat tím, že pomůže s popularizací a celkovým rozšířením audioknih.
Cílem projektu je tedy zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o tomto fenoménu, upozornit na nepřehlédnutelné výhody audioknih, zdůraznit je jako vhodnou alternativu ke klasickým knihám pro osoby, které je z jakéhokoli důvodu nechtějí či nemohou preferovat. Pro představu je možné uvést zrakově postižené osoby, zarputilé nečtenáře či děti předškolního věku. Obrovským kladem audioknih je jejich nenáročnost - nechtějí si „ukrást“ veškerou pozornost svého posluchače, rády se o ni podělí s dalšími činnostmi - čtení ušima je tedy výbornou možností úspory času pro zaneprázdněné. Jízda autem, domácí práce, sport - zde všude může být audiokniha skvělým společníkem, který nenudí, a tento výčet rozhodně není konečný. Na tuto vlastnost chceme upozornit a propagovat ji všemi možnými způsoby - ideálně na míru těm, které by mohla zaujmout.
Samozřejmě se snažíme oslovit a zapojit do naší činnosti i veřejnost odbornou - vydavatele, producenty, distributory a poskytovatele audioknih.
Jakými prostředky chceme stanovených cílů dosáhnout?
Primárně se jedná o tvorbu a následnou aktualizaci webového portálu, který prostřednictvím ucelené koncepce umožní zájemcům získat komplexní informace o tomto staronovém přístupu k literatuře.
Další cesty, kterými jsme se vydali:
• účast na knihovnických konferencích všeho druhu,
• příprava rozmanitých propagačních akcí, které slouží jednak k nalákání nových posluchačů a také ke zprostředkování public relations mezi komunitou stávajících milovníků mluveného slova a vydavateli audioknih.
Do velkého světa byznysu jsme vtrhli vcelku velkolepě - pořádáním křestu audioknihy Vražda Rogera Ackroyda od Agathy Christie z produkce vydavatelství Tympanum, což prověřilo - podle následných referencí úspěšně - naši schopnost vypořádat se s organizací akce veřejného formátu.
Stranou našeho zájmu nezůstávají ani zrakově postižení - před Vánoci jsme pomohli obdarovat hudební oddělení knihoven, která se zaměřují na služby takto hendikepovaným lidem - studenti DAMU nahráli opět ve spolupráci s Tympanem povídkové audioknihy a my jsme vytvořili seznamy, kam se mají dané nahrávky zaslat. Jednalo se o 36 knihoven a snad tento dáreček pomohl dobré věci a třeba rozjasnil sváteční chvíle některým z hendikepovaných.
Jsme si vědomi toho, že základem úspěchu propagace jakéhokoli produktu je správně mířená publicita. Nelenili jsme a v současné době nás můžete najít na Facebooku, Twitteru, v informačním časopise Inflow a do dalších médií se chystáme brzy expandovat.
Vize do budoucna
Jaké máme v nejbližší době plány? Čeká nás účast na několika odborných konferencích, kde chceme představit ideu našeho projektu, nezříkáme se dalších propagačních akcí a aktuálně chceme začít s vytvářením vlastních audioknih - nahráváním děl, u nichž již vypršela autorská práva, a bude tedy možné vystavit je na našem webu volně ke stažení. Potenciál vidíme především v tvorbě audioupoutávek a audioreklam. Těšíme se i na realizaci Erotického koutku (pracovní název), kde bychom rádi posluchačům představili antologii klasických děl erotické literatury. Samozřejmostí je pokračující aktualizace portálu Audioknihy.net.
Portál Audioknihy.net
Chcete, aby vám někdo četl? Teď hned? Přispěchejte na Audioknihy.net, audioknih celý svět!
Unikátní počin našeho projektu můžete najít na adrese www.audioknihy.net. Jedná se o komplexní web zabývající se veškerým děním kolem světa audioknih. Důležitou součástí je budovaný rozcestník všech vydavatelství audioknih v České republice spolu s jejich veškerou audioknižní produkcí. Ta bude doplněna také identifikačními údaji, přebaly i anotacemi.
Koncepce webu je dílem šikovného člena týmu, veškeré problémy je tedy možné ihned operativně řešit, což je jistě obrovským přínosem. Při tvorbě byl kladen důraz na intuitivnost a použitelnost. K základní orientaci slouží vertikální menu s možností volby z osmi sekcí. Najdete zde již zmiňovaný Rozcestník, Fotogalerii s obrazovou dokumentací z akcí, část Stahujte, kde se brzy objeví volné audioknihy z naší dílny, ale již dnes zde naleznete logo a znělku projektu. Uživatelé mají možnost přispívat svými komentáři ve Fóru, přehlednost zvyšuje Archiv. Sekce O audioknihách provede člověka neznalého problematiky základními pojmy z dané oblasti, ale může překvapit a rozšířit obzory i stávajícího posluchače. Konečně zbývá oddíl Kontakt pro volbu, jak se s námi několika způsoby spojit.
Levé menu nabízí možnost přihlášení se ke vstupu do Fóra a přidávání komentářů, nechybí ani jednoduché rozhraní k prohledávání portálu. Největší část úvodní strany ale obsazují aktuality z audioknižního světa, upozornění na budoucí akce, zhodnocení aktivit již uskutečněných, nápady na zajímavé články či nákupy „dárku do ouška“ za skvělé ceny.
Velmi podstatná je pro nás spolupráce s našimi partnery. Můžete mezi nimi najít jak některá vydavatelství, tak spřízněné projekty našich starších spolužáků či další aktivity na podporu mluveného slova. Uvítali bychom, kdyby tu do budoucna přibyly i konkrétní knihovny.
Nesmím opomenout partnera největšího - garanta našeho projektu Karla Černoška, který má za zády (a my tím pádem také) pražské vydavatelství Tympanum.
Co všechno tedy náš projekt zainteresovaným osobám přináší?
Široké veřejnosti:
• online prostor s utříděnými a komplexními informacemi z oblasti audioknih,
• možnost účasti na kulturních akcích, které budou pořádány realizátory projektu,
• poslech audioknih zprostředkovaných či vytvořených realizátory projektu.
Odborná veřejnost může díky projektu získat:
• zmapování pole působnosti a objevení nových skupin lidí se zájmem o audioknihy,
• vytvoření komunity nových posluchačů,
• upevnění zájmu o audioknihy u stávajících posluchačů,
• zvýšení povědomí a zájmu o audioknihu jako způsobu přístupu k literatuře.
Co dodat závěrem?
Pokud máme zhodnotit čtyři měsíce působení projektu, není to lehké. Počáteční nadšení a bezmezný optimismus s prvními přicházejícími komplikacemi trochu uvadl, nicméně stále nás žene kupředu týmový duch a hlavně pocit smysluplné práce. Podařilo se nám úspěšně spustit již zmiňovaný portál, jeho návštěvnost stoupá, „vražedný křest“ se setkal s kladnými ohlasy, nápadů máme nejméně na rok dopředu… Co více si přát?
Tedy, o něčem bychom věděli - každému oušku přejeme tu správnou, na míru ušitou dávku mluveného slova denně aneb Každému posluchači jeho audioknihu! Chápejte, nemusíte být vázáni na slova z vašeho okolí - s audioknihou si výběr určujete sami.
Pokud vás svět audioknih zlákal, směle navštivte náš portál a zjistěte víc. A pak sdílejte, sdílejte, sdílejte.
ODKAZY:
1 PAVLOVSKÝ, Petr. Audiokniha - nové médium? A2[online]. 2009, č. 5 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z www: http://www.advojka.cz/archiv/2009/5/audiokniha-nove-medium. ISSN 1803-663.
2 Městská knihovna Frýdek-Místek: Audioknihy - Aktuální téma[online]. [2001], 20.10.2008 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z www: http://www.mkmistek.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=77.
3 SOŠKOVÁ, Andrea. Audiobooks aneb Knížky do ucha. Týdeník Rozhlas[online]. 2008, 38 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z www: http://www.radioservis-as.cz/archiv08/36_08/36_tema.htm.
4 Tamtéž
5 PAVLOVSKÝ, Petr. Audiokniha - nové médium? A2 [online]. 2009, č. 5 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z www: http://www.advojka.cz/archiv/2009/5/audiokniha-nove-medium. ISSN 1803-663.
6 PENNAC, Daniel. Jako román. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 117 s. ISBN 80-204-1140-2.
LITERATURA:
• APA - Audio Publisher Association: About APA [online]. c2007 [cit. 2009-05-31]. Dostupný z www: http://www.audiopub.org/about.asp.

• Audioknihy.net [online]. 2009 [cit. 2010-01-12]. Dostupný z www: http://audioknihy.net.

• Booksalley.com: Evolution of audiobook and media players [online]. [2006] [cit. 2009-05-31]. Dostupný z www: http://booksalley.com/bAMain/bAlleyT02_Museum.php.

• Cassette Recorders [online]. c1999-2005 [cit. 2009-05-30]. Dostupný z www: http://audiotools.com/cass.html.

• LibriVox [online]. [2005] [cit. 2009-06-02]. Dostupný z www: http://librivox.org/.

• Městská knihovna Frýdek-Místek: Audioknihy - Aktuální téma [online]. [2001] , 20.10.2008 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z www: http://www.mkmistek.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=77.

• NÝVLT, Václav. Technet.cz: Kompaktní disk slaví narozeniny, v přehrávačích se točí již 25 let [online]. 1999-2009 , 17.10.2007 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z www: http://technet.idnes.cz/tec_technika.asp?c=A070816_222936_tec_denik_NYV.

• PAVLOVSKÝ, Petr. Audiokniha - nové médium? A2 [online]. 2009, č. 5 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z www: http://www.advojka.cz/archiv/2009/5/audiokniha-nove-medium. ISSN 1803-663.

• PENNAC, Daniel. Jako román. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 117 s. ISBN 80-204-1140-2.

• Playaway: Pre-loaded Digital Audio, Audiobooks [online]. 2009 [cit. 2009-03-07]. Dostupný z www: http://www.playawaydigital.com/.

• ŠTRÁFELDOVÁ, Milena. Český rozhlas: Audioknihy v Česku se neprosazují lehce [online]. c1996-2009, 05-12-2008 [cit. 2009-05-30]. Dostupný z www: http://www.radio.cz/cz/clanek/111012.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2