Klub dětských knihoven a společné projekty

LENKA VÁCLAVÍKOVÁ ANTOŠOVÁ > antosova@knihovnahk.cz  

Při svém vzniku si Klub dětských knihoven dal za cíl budování databanky nápadů a materiálů pro práci s dětmi, spolupráci knihoven a škol, rozšiřování nabídky služeb dětem v knihovnách a jejich inovaci a vzdělávání „děckářů“. Za dobu své existence se stal nejenom největší a nejaktivnější sekcí SKIP, ale především platformou komunikace, výměny a přebírání zkušeností, vzdělávání, tvorby společných projektů, navazování domácích i mezinárodních kontaktů, prezentace služeb a aktivit knihoven pro děti.
Náplň činnosti KDK se ustálila v průběhu patnáctileté historie do tří základních okruhů:
• aktivity a projekty na podporu rozvoje dětského čtenářství,
• spolupráce a sdílení zkušeností, námětů a informací,
• podpora odborného vzdělávání knihovníků dětských oddělení.
Kromě místních a regionálních aktivit organizuje či spolupořádá Klub řadu celostátních činností, projektů a soutěží, jejichž hlavním cílem je podpora a rozvoj dětského čtenářství.
Jubilejní rok 2009, kdy si Klub připomínal patnácté narozeniny, je možné nazvat také „rokem nových projektů“. KDK se stal vedle Sekce veřejných knihoven spolupořadatelem 3. ročníku Dne pro dětskou knihu, velmi aktivně se zapojil do projektu, jehož řešitelem je ÚIV, Už jsem čtenář - kniha pro prvňáčka, získal finanční příspěvek MK ČR na zahájení projektu Potulná pohádková země. Členové KDK se významně angažovali v celostátní anketě Kniha mého srdce.
Nejznámějšími celoklubovými aktivitami, kterých se účastní knihovny od Aše až po Slovácko, jsou tyto:
Mediálně nejznámějším, nejmasovějším a pravděpodobně nejzdařilejším klubovým projektem je Noc s Andersenem, za který vděčíme Mirce Čápové a Hance Hanáčkové z uherskohradišťské knihovny „Tři Bé“ (pozn. red.: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana).
Noc s Andersenem - konala se již podeváté (nepočítáme-li první v roce 2000, kdy se spalo pouze v Uherském Hradišti), proběhla v pátek 3. dubna 2009 na 840 místech střední Evropy, z toho ve 118 slovenských „knižniciach“ a školách, ve 47 polských bibliotékách i na třech slovinských místech. Na vlastní kůži si ji užilo 28 239 dětí, pro něž program připravilo na 6811 dospělých organizátorů; celkem se na Noci s Andersenem podílelo 35 050 účastníků. (Podrobné informace Čtenář. 2009, roč. 61, č. 5, s. 192-196.)
V roce 2009 byl vyhodnocen 2. ročník soutěže o nejlepší českou knihovnu pro děti Kamarádka knihovna. Řada dětských oddělení žila až do 3. listopadu 2009, kdy byly slavnostně vyhlášeny výsledky, v napjatém očekávání, která knihovna bude vybrána jako nejkamarádštější ze všech.
Soutěže se zúčastnilo 113 knihoven. Děti vyplnily celkem 17 000 vysvědčení, jejichž prostřednictvím hodnotily „své“ knihovny. K dětským „známkám“ byly připočteny body podle stanovených soutěžních kritérií. Hodnotila se úroveň a kvalita práce dětské knihovny, její prostředí, aktivity pro děti i celou rodinu. Dále expert na webové stránky posuzoval jejich kvalitu a vstřícnost vůči dětem. Do finále se podle počtu získaných bodů probojovalo 11 knihoven.
Generálním partnerem byla i tentokrát firma 3M, která věnovala do soutěže nejenom velmi hodnotné ceny, ale její zástupci putovali po Čechách a Moravě, aby na vlastní oči zhodnotili úroveň našich dětských knihoven a pomohli vybrat tu nejlepší - Městskou knihovnu v Sedlčanech.
Projekt Kde končí svět, který zastřešuje stávající aktivity dětských oddělení, motivuje knihovníky k inovaci a zároveň propaguje dětské čtenářství i činnost dětských oddělení, vznikl v roce 2000.
Knihovny se zapojují jednotlivými akcemi nebo se v regionu spojují do společných projektů. Mohou se účastnit v několika kategoriích: oblast dětského čtenářství (aktivity podporující dětské čtenářství), literárních soutěží a tvůrčího psaní, výtvarných soutěží a oblast literárně-dramatická.
V sedmém ročníku projektu, který byl opět koncipován jako dvouletý, tj. na roky 2009 až 2010, se spolu s dětmi ptáme Jakou barvu má svět?
Svět není černobílý jako šachovnice. A není přísně jednoznačný tak jako dobro a zlo, pravda a lež. Je různorodý, barevný… Je krásný! Klene se nad námi v oblouku duhy a děti černé, žluté, bílé v něm mohou zažít pestrá dobrodružství.
Někdo miluje černý humor, jiný čte rád červenou knihovnu. Jeden má rád Červenou karkulku, druhému zčervenají tváře vzrušením nad stránkami O bílé paní, O bílé Karolíně a černé Karolíně, O Zlatovlásce, O zlaté rybce či O růžovém kocourovi. Třetí je celý zelený strachem ze Zeleného paprsku Julese Verna… Pomůže Anna ze Zeleného domu rozluštit Enid Blytonové Záhadu zelené rukavice? Píše si do deníku kocour Modroočko příběhy O hnědém medvědu ze zeleného údolí, nebo pohádky O modrém ptáčkovi? Nepopíchá se Violka, fialová víla o Fialové ježky Karla Hvížďaly?
Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Mohou si prostě hrát se štětcem a barvami. Mohou si pohrát s barvami v názvech knížek, ve jménech spisovatelů. Zamyslet se nad symbolikou barev. Položit dětem otázku: Mají slova barvu? A mohou barvy léčit? Umíte napsat modrou báseň? Přijdete na Zelený čtvrtek oblečení do zelené? Co je bílého na Bílé sobotě? Jakou barvou si vymalovat knihovnu? Jaké to je být barvoslepý? A jaké je vidět svět očima psa? Jaké je vůbec nevidět? Mohou ublížit růžové brýle? A černé myšlenky? Jsou horší černé díry ve vesmíru než bílá místa naší (literární) paměti…?
Anketa SUK - Čteme všichni o nejčtenější a nejoblíbenější knihu uplynulého roku probíhá každoročně při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy. V loňském roce byl vyhlášen již 17. ročník. Organizátorem je Sukova studijní knihovna literatury pro mládež a Klub se tradičně účastní a spolupracuje při slavnostním vyhlašování výsledků této ankety. Slavnostní vyhodnocení probíhá v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí programu je autogramiáda tvůrců.
V rámci ankety se udělují následující ceny: Cena dětí, Cena knihovníků, Cena Noci s Andersenem a Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za přínos k rozvoji dětského čtenářství. První tři ceny jsou anketní, cena ministra je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka. Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů posuzuje pouze novinky českých autorů. Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé.
Novým projektem, na kterém v roce 2009 participoval i Klub dětských knihoven, byl projekt ÚIV - Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze s názvem Už jsem čtenář - kniha pro prvňáčka. Jeho cílem je podpořit zájem o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Tento zájem dětí chce podchytit tím, že jim dospělí, kteří jim četbu ve výuce zprostředkují, to znamená učitelé a knihovníci, dají najevo, že úspěšným zvládnutím čtení dosáhly něčeho opravdu mimořádného, za co si zaslouží uznání i odměnu nejen ve formě jedničky na vysvědčení.
Knihu pro prvňáčka napíše renomovaný český autor speciálně pro děti z prvních tříd určitého školního roku a nebude se prodávat v knihkupectvích. Na slavnostní akci ji zdarma obdrží děti zúčastněné projektu, kam je mohla přihlásit škola, školní knihovna nebo dětské oddělení veřejné knihovny.
Prvního úspěšného ročníku projektu, na němž spolupracovalo více než 80 knihoven, se účastnilo 8534 prvňáků z 232 škol. Knihou pro prvňáčka se stala knížka Okno do komína Ivony Březinové, kterou ilustrovala Vlasta Baránková.
Ve dnech 9.-11. září 2009 se konala v pořadí již 14. knihovnická dílna pořádaná v rámci festivalu Jičín - město pohádky na téma Krajina v pohádce - pohádka v krajině.
Dílny se zúčastnilo 40 knihovnic včetně delegace polských knihovnic ze Świdnice. Slavnostního zahájení byla přítomna dcera Václava Čtvrtka Markéta Tengbom se synem Paulem, dramaturgyně ČT Anna Jurásková a tisková mluvčí ostravské televize Jolanta Pilařová. Důvodem k pozvání těchto vzácných hostů bylo předpremiérové uvedení nového dokumentárního filmu o Václavu Čtvrtkovi Strejda Čtvrtek z televizního cyklu Předčasná úmrtí.
Na programu dílny byl mimo jiné zážitkový seminář s názvem Cesta životním labyrintem s výtvarnicí Jitkou Beringovou nebo setkání s Labyrintem příběhů a barev malířky Renáty Fučíkové v Porotním sále zámku a rovněž setkání s tvůrci pohádkových příběhů O čertu Pepiášovi Janem Sobotkou a Jiřím Fixlem.
Účastnice dílny se také vydaly hledat Pohádku v krajině Českého ráje. Návštěvě sochaře Petra Kavana na Malé Lhotě předcházela prohlídka Šolcova statku v Sobotce, kde je instalována v nové Galerii Karla Samšiňáka výstava loutek, objektů a soch toho zajímavého umělce.
Knihovnická dílna Setkání s loutkou, která si získává stále větší popularitu mezi „děckaři“, se konala již počtvrté. Městská knihovna v Chrudimi hostila ve dnech 2. a 3. července 2009 knihovnice z celé republiky i zahraničí. Celý seminář byl věnovaný biblioterapii a vedly jej lektorky za Slovenské republiky PhDr. Timotea Vráblová a Mgr. Gabriela Futová.
Na programu dílny byly také návštěvy divadelních představení a doprovodného programu Festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim. Projekt knihovnické dílny je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a SKIP ČR.
Klub se v roce 2009 stal spoluorganizátorem celostátní akce Den pro dětskou knihu vyhlašované Sekcí veřejných knihoven SKIP. Termín 3. ročníku byl stanoven na 28. listopadu 2009, tj. sobotu před první adventní nedělí.
Do projektu se zapojilo 155 knihoven, které uspořádaly celou řadu akcí zaměřených především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu, jako například výstavy knih nebo jejich prodej, výstavy výtvarných prací vzniklých na základě četby, znalostní soutěže (s využitím knih), besedy s autory.
Hlavní organizátorkou, která Den pro dětskou knihu poprvé zorganizovala, byla i pro rok 2009 Eva Kubšová z dětského oddělení Městské knihovny v Děčíně.
Dalším novým projektem KDK SKIP je Potulná pohádková země, putovní výstava loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové vytvořených na základě ilustrací z jejích dětských knížek.
Výstava zahrnuje tři soubory po 15 loutkách, které putují po knihovnách naší republiky. Součástí projektu jsou i setkání se spisovatelkou Vítězslavou Klimtovou: besedy, autorská čtení a výtvarné dílny ve vybraných českých a moravských knihovnách. Každá z přihlášených knihoven má podle svých možností a podmínek výstavu zapůjčenou na dva týdny; výjimku tvoří období letních prázdnin a vánočních svátků, kdy je doba setrvání výstavy v jednom místě delší.
Projekt byl odstartován v květnu 2009 v Knihovně města Hradce Králové výtvarným seminářem pro knihovníky z celé ČR. Do projektu se zapojilo 43 knihoven z různých koutů ČR, výstavu si prohlédlo 12 900 dětí a 450 dospělých.
Řada báječných projektů se realizuje prakticky ve všech regionech. Za všechny zmíním jen ty „nové“: na severní Moravě to byla například Skvělá kniha, která je pokračováním vynikajícího projektu Škola naruby, ve východních Čechách soutěžní hra My všichni jsme Východočeši, na Karlovarsku Hry bez hranic nebo Knihovna snů atd. Aktivit, které se realizují v dětských knihovnách, je opravdu mnoho, na to, abychom je alespoň vyjmenovali, třebaže by si to rozhodně zasloužily, nemáme dostatek prostoru. Všechny mají jediný cíl - podporovat děti v lásce ke knížkám a četbě. A za to patří velký dík všem knihovnicím a knihovníkům „děckařům“.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2