Litvínovská knihovna se dočká nového kabátu

MARCELA GŰTTNEROVÁ > Guttnerova@knihovna-litvinov.cz  
Městské knihovně Litvínov je již 104 let a za tu dobu se mnohokrát stěhovala po různých částech města. Z novodobé historie je důležitý rok 1998, kdy byla umístěna do budovy bývalých jeslí, které byly „horkou jehlou přešity“ na knihovnu. Do rekonstrukce se příliš financí neinvestovalo, a proto budova dlouho nevydržela velkou zátěž. Začaly se objevovat různé statické problémy, například trhliny ve stěnách a stropech, odtrhávání později přistavěných částí budovy nebo poškození střechy.
Litvínovská knihovna se snaží nabízet bohatou činnost pro občany města, ale bohužel nemá vhodné prostory, kde akce realizovat. Nemá žádnou oddělenou místnost, která by nezasahovala do půjčoven, a kde by mohly probíhat paralelní pořady pro veřejnost, a přitom nebyl narušen běžný provoz. Nejrůznější akce mohou být pořádány pouze ve středu, v odděleních pro děti a dospělé, kdy je pro veřejnost z těchto důvodů zavírací den.
Chybí tedy prostory jak pro práci s veřejností, tak pro ukládání knih. Místo v obou odděleních je maximálně využito a zastavěno regály, aby co největší množství knih bylo k dispozici čtenářům ve volném výběru. V dětském oddělení jsou naprosto nevyhovující vysoké regály, děti si v nich na knihy nedosáhnou, ale jiné řešení zkrátka není. Moderní trend vzdušnosti prostředí a volného prostoru pro pohyb čtenářů je ve stávajících stísněných podmínkách zřejmě ve „sféře sci-fi“.
Šest let se vedení knihovny snažilo získat prostředky na rekonstrukci a rozšíření stávající budovy. Bylo jasné, že pouze z rozpočtu města nebude možné akci financovat v celkové výši. Pokusit se zpracovat projekt a zažádat o dotaci ze Strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 bylo jedinou možností, jak se ke kýženým financím přiblížit. Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje Městského úřadu Litvínov byl zpracován projekt na kompletní rekonstrukci a další rozšíření budovy knihovny do prostoru nevyužité zahrady, který byl napodruhé podpořen. Dne 8. 7. 2009 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši bezmála 41 milionů korun na projekt Komunitní knihovna Litvínov. „Litvínov předkládá kvalitně zpracované projekty, které je možné podpořit. Nepožaduje peníze jen na rekonstrukce stávajících objektů, ale na jejich rozvoj,“ prohlásil při zahájení přestavby knihovny předseda Regionální rady Jiří Šulc.
Ve stejné době, kdy město uspělo s projektem Komunitní knihovna Litvínov, došlo v prostorách knihovny k velké havárii vody. Vytopeno bylo oddělení pro dospělé a všechny sklepy. Po odklizení největších škod (bylo zničeno zhruba 20 tisíc knih) bylo zprovozněno aspoň dočasně dětské oddělení. Touto situací se uspíšilo řešení problému s přestěhováním knihovny jednak kvůli aktuální havárii, a také vzhledem ke schválené dotaci a termínu za-hájení stavby. Jako nejvhodnější objekt byl vybrán prostor po bývalé čínské restauraci v Penzionu pro seniory ve Vodní ulici. V tomto provizorním sídle jsou umístěny pouze knihy vydané po roce 1985, ostatní jsou uskladněny na litvínovských školách a po dobu rekonstrukce čtenářům k dispozici nebudou. V malém provizoriu musí knihovna vydržet do 31. 5. 2011, kdy je plánováno ukončení dostavby a rekonstrukce objektu.
Cíl projektu Komunitní knihovna Litvínov
Vizualizace nové knihovnyHlavním cílem je rozšířit a zrekonstruovat budovu Městské knihovny Litvínov, jejíž současný technický a dispoziční stav neumožňuje potřebný rozvoj a zkvalitnění služeb. Jeho záměrem je přispět k rozvoji lidských zdrojů v regionu s nízkou vzdělanostní strukturou obyvatelstva, a to formou systémové podpory přístupu k informacím. Budoucí knihovna bude v nových a rekonstruovaných prostorách nabízet nadstandardní služby, čímž hodlá oslovit především děti a mládež.
Dosavadní široké doplňkové aktivity knihovny jsou zárukou, že potenciál vzniknuvší komunitní knihovny bude využit,“ řekl při slavnostním zahájení projektu starosta města Daniel Volák. Knihovna má ambici stát se uživatelsky příjemným místem, kam občané různého věku a zájmů chodí za informacemi a zábavou. Významnou součástí projektu je proto i zkvalitnění zázemí pro nové technologie, například počítačová učebna a rozšířený přístup na Internet. Jde o součást podpory informační společnosti pro různé cílové skupiny.
Svou roli vidí Městská knihovna Litvínov kromě výpůjční a informační činnosti také v celoživotním vzdělávání a poskytnutí prostoru knihovny různorodým aktivitám komunity (dětské kluby, kluby maminek na mateřské dovolené, setkávání seniorů, občanská sdružení apod.). Rozšířením a zkvalitněním kulturního, vzdělávacího a volnočasového zázemí města se bude knihovna podílet na prevenci sociálně patologických jevů, zejména u dětí a mládeže.
Dalším cílem knihovny je prohloubit svou dosavadní práci s určitými specifickými skupinami obyvatel, jako jsou zdravotně postižení, děti a mládež, nezaměstnaní, senioři, a také více spolupracovat s neziskovými organizacemi regionu. I v souvislosti s rozšiřujícím se vysokým školstvím v Litvínově je knihovna velmi důležitou informační institucí.
Je to poprvé v historii knihovny, kdy bude postavena budova přímo pro ni a nebude již součástí jiných objektů nebo nevhodně umístěna. Věříme, že do knihovny v novém kabátě najde cestu mnoho návštěvníků, kteří ocení nové prostředí i služby.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2