Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
BYKE, Suzanne - LOWE-WINCENTSEN, Dawn : A Leadership Primer for New Librarians : tools for helping today’s early-career librarians to become tomorrow’s library leaders. /Základy vedení pro nové knihovníky : z čerstvého absolventa vedoucím pracovníkem./ Oxford : Chandos, 2009. - xiii, 167 s. - (Chandos Information Professional Series)
Kf 37.737

CILIP : the Chartered Institute of Library and Information Professionals : yearbook 2009 / comp. by Kathryn Beecroft. /Výroční zpráva CILIP 2009./ London : Facet, 2009. - xii, 484 s.
Kp 37.851

GUBINA, L. V. - POTECHINA, N. F. - ŠUMINOVA, I. O. : Delovoje obščenije v bibliotečnom kollektive : praktičeskoje posobije. /Pracovní vztahy v knihovnickém kolektivu. Příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2009. - 87 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 113
Kfa 8.939/B

Histoire en bibliothŹque / sous la direction de Valérie Tesniere. /Dějiny knihoven./ Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2009. - 254 s. - (Collection BibliothŹques)
Kdb 38.208

Automatizace knihovnické a informační činnosti
BRUMLEY, Rebecca : Electronic Collection Management Forms, Policies, Procedures, and Guidelines Manual with CD-ROM. /Formy řízení elektronických sbírek, strategie, metody a směrnice. Příručka./ New York : Neal-Schuman, 2009. - xxiii, 503 s. + 1 CD-ROM.
Abdf 37.907

DRIGAJLO, Vasilij Gerasimovič : Technologija raboty biblioteki : naučno-praktičeskoje posobije. /Technologie práce knihovny. Příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2009. - 544 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 104)
Ab 38.129

ERDMAN, Jacquelyn Marie : Library Web Ecology : what you need to know as web design coordinator. /Ekologie knihovnického webu : co potřebujete znát jako koordinátor webového projektu./ Oxford : Chandos, 2009. - xv, 192 s. - (Chandos Information Professional Series)
Abdg 37.915

Organizace knihovních fondů
New Perspectives on Subject Indexing and Classification : essays in honour of Magda Heiner-Freiling. /Nové perspektivy v předmětovém indexování a klasifikaci. Eseje na počest Magdy Heiner-Freiling./ Leipzig : Deutsche Nationalbibliothek, 2008. - 333 s. : il.
Of 37.832

SEDLÁČKOVÁ, Lýdia : Emlerov katalóg. Bratislava : Univerzitná knižnica , 2009. - 46 s. : il.
Oed 8.973/B

UNIMARC Manual : bibliographic format / ed. by Alan Hopkinson. - 3rd. ed. /Příručka UNIMARC : bibliografický formát./ München : Saur, 2008. - 760 s. - (IFLA Series on Bibliographic Control ; vol. 36
Odab 38.125

Sítě knihoven
Knihovna U Mokřinky. - Mokré : Knihovna U Mokřinky, 2009. - 11, [6] l. : barev. il., tabulky
Teg 8.985/B

Knihovna UP a její služby. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - 31 s. : barev. il.
Tb 8.958/B

Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2008 / zpracovala Eva Peprníčková. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2009. - 39 s. : barev. il., grafy, tabulky
Kfda 8.961/B

Spätantike Bibliotheken : Leben und Lesen in den frühen Klöstern Ägyptens / herausgegeben von Harald Froschauer und Cornelia Eva Römer. /Pozdněantické knihovny : život a četba v ranných egyptských klášterech./ Wien : Phoibos, 2008. - vii, 158 s. : il. - (Nilus ; Bd. 14)
Tr 37.723

Univerzitná knižnica v Bratislave 1919-2009 / zostavil Libor Trgiňa. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009. - 131 s. : barev. il.
Tb 38.155

Služby knihoven
Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji : interpretácia výsledkov výskumu / Anna Gašparovičová … [et al.] . Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2009. - 108 s. : il., tabulky
Sf 8.982/B

Lesen in Deutschland 2008 : eine Studie der Stiftung Lesen / Herausgegeber: Stiftung Lesen. /Četba v Německu 2008. Studie./ Mainz : Stiftung Lesen, 2009. - 248 s. : grafy
Sf 38.160

Senioři v komunitní knihovně. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna, [2009?]. - 1 DVD-R - video (3 min.) : zvuk., barev.
Sbb 447/DVD
Vzdálené v nás a blízkost v cizím : Česká kniha pro děti a mládež 2008 / text a redakce Martin Reissner a Milena Šubrtová. Praha : [Ministerstvo kultury ČR], 2009. - 60 s. : il.
Scb 8.897/B

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2