PO KOM SE JMENUJE?

Knihovna Augustina Dubenského v Borovanech
MAGDALENA HLUŠTÍKOVÁ > knihovna@borovany-cb.cz   Knihovna sídlí v zámku
Borovany, městečko se 4000 obyvatel ležící 17 km jihovýchodně od Českých Budějovic na řece Stropnici v podhůří Novohradských hor, vznikly již v raném středověku. Prvním majitelem je v roce 1291 uváděn Vok z Borovan, po roce 1327 patřily Vilémovi z Landštejna. Později se majitelé několikrát střídali, většinou šlo o příslušníky drobných šlechtických rodů. Nejvýznamnějším z nich byl zámožný linecký měšťan a později budějovický občan Petr z Lindy. Ten zde po rodinné tragédii, kdy mu zemřel jediný syn, v roce 1455 nechal založit augustiniánský klášter. Po smrti Petra z Lindy setrvávali borovanští augustiniáni pod patronací Rožmberků, ale špatné hospodaření probošta Matěje Kozky z Rynárce přimělo Viléma z Rožmberka v roce 1564 klášter zrušit. Po smrti Petra Voka v roce 1611 se na dalších devět let stali borovanskou vrchností Švamberkové, kterým byl však majetek za účast na Stavovském povstání zkonfiskován. Začala zuřit třicetiletá válka a Borovany i s okolními vesnicemi připadly císaři Ferdinan-du II. Císař nechal v roce 1631 válkou zpustošený klášter znovu obnovit.
Augustin DubenskýV roce 1723 přichází do Borovan mezi augustiniány kanovníky Augustin Dubenský. Tento pracovitý muž, který se narodil 5. 3. 1697, byl po 15 letech působení v klášteře zvolen jeho nejvyšším představitelem - proboštem. V této pozici setrval až do své smrti v roce 1774 - tedy 36 let. Zanechal nesmazatelnou stopu v historii Borovan a dá se říci, že právě jemu vděčíme za živý prvek naší současnosti - městskou knihovnu. Za jeho proboštování bylo vystavěno několik skvostů barokní architektury - Škapulířová kaple, nový presbytář kostela a honosná budova prelatury - zámku, kde dnes sídlí městská knihovna. Ta se do tohoto romantického prostředí přestěhovala v prosinci roku 2008. Celý objekt zámku prošel rozsáhlou několikaletou rekonstrukcí, a tak se dnes knihovna nachází v novém romantickém a zároveň moderním prostředí a nese Dubenského jméno.
Na ploše téměř 300 m2 knihovna nabízí svým návštěvníkům více než 16 000 knih, ročně ji navštíví více než 13 500 návštěvníků, registraci platí přes 600 čtenářů. V knihovně je oddělení pro dospělé, pro děti, studovna a také možnost využití devíti nových moderních počítačů. Ročně se půjčí 28 000 knih a časopisů. Čtenáři si mohou vybrat z množství novinek, ročně nakupujeme více než 500 nových titulů knih. Zároveň zde probíhá celá řada kulturních akcí. Svou činnost zde prezentují místní organizace, škola, školní družina, a tak se naše knihovna stává nejen místem, kam si lidé přicházejí půjčit knihu, ale i místem setkávání, místem, kam si přicházejí odpočinout a nabrat novou energii.
Pokud tedy zavítáte do Borovan, navštivte dominantní budovu borovanského náměstí - komplex zámku a na své prohlídce nevynechejte ani Knihovnu Augustina Dubenského.
Foto archiv knihovny

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2