PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna Štětí
Městská knihovna Štětí (okres Litoměřice, Ústecký kraj) je moderní, veřejná knihovna, která poskytuje svým uživatelům, především občanům města Štětí a blízkého okolí, knihovnické i informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a informační databáze knihovny. Otevřena byla v září 1996, budova knihovny se nachází ve středu města. V roce 2009 měla knihovna ve svém fondu 45 084 jednotek, nakoupila přes 1800 titulů. Knihovna je automatizovaná, souborný katalog byl zpracován systémem Clavius. Vloni do knihovny zavítalo téměř 18 000 návštěvníků, čtenářský průkaz vlastnilo 971 čtenářů (z toho 344 dětí do 15 let). Součástí knihovny je informační středisko, aktivity knihovny jsou zveřejňovány na www.steti.cz/kultura/knihovna.
Logo knihovny vzniklo v říjnu 2008, jeho autorem je malíř a grafik Petr Minka (www.minkapetr.webnode.cz), který k tomu uvádí: „Logo je nakresleno dnes již netradičně - ručně, a teprve poté je upravováno v počítači. Záměrem bylo vytvořit logo zajímavé kaligrafickou vzdušností a lehkostí, proto je vějíř listů stylizované knihy nakreslen jedním tahem nestejně silnou čarou. Tomuto základnímu prvku je podřízena kresba rozevřených desek knihy i typ písma. Barevnost základní verze loga má evokovat dojem zlatotiskové ražby na kožené vazbě“.
IVANA ROUBÍČKOVÁ > ivana.roubickova@mk.steti.cz
Městská knihovna Kopřivnice
Městská knihovna Kopřivnice (www.kdk.cz) je jako jediná v okrese Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) samostatnou příspěvkovou organizací. Počátky knihovny spadají do 19. století, do doby bohaté na nejrůznější spolkovou činnost. Existence čtenářsko-pěveckého spolku Vlastimil dala v roce 1870 popud k založení spolkové knihovny ve městě. Tehdy učitel Leopold Vícha daroval vznikající knihovně několik svazků knih a vyzval k tomu i další občany. Knihovna dál rostla z darů soukromníků a větší nákupy se pořizovaly z výtěžků společenských akcí.
Během první republiky převzal knihovnu Sokol, který ji později předal městu. Nadále se knihovna řídila a byla spravována podle prvního knihovnického zákona. Od roku 1948 působily ve městě knihovny dvě, a to místní lidová a tatrovácká odborová knihovna. Zlomem v činnosti obou kopřivnických knihoven se stala 90. léta minulého století. Společenské změny přinesly nutnost vytvoření jediné velké knihovny, proto se obě pracoviště organizačně sloučila a od roku 1998 byla už jednotná velká knihovna přestěhována do nových prostor Kulturního domu Kopřivnice. Kromě centrální knihovny spadá pod kopřivnickou knihovnu pět poboček.
Knižní fond obsahuje 64 073 jednotek, využívá ho 2712 čtenářů. Knihovna je automatizovaná a pracuje se systémem Clavius. Podstatou naší činnosti je snaha o cílenou a pravidelnou kolektivní i individuální práci se čtenáři. Máme propracovánu metodiku práce s mateřskými i základními školami, systematicky se věnujeme i seniorům v Akademii třetího věku semestrálními cykly přednášek. Pravidelně rovněž pořádáme výstavy fotografií nebo malířské tvorby regionálních autorů a setkání se zajímavými lidmi s besedami.
V roce 1998 jsme vyhlásili soutěž pro děti kopřivnických škol, která měla dvě části, literární a výtvarnou. Vítězné práce byly zpracovány a otištěny v almanachu Jak to vidím já. Výtvarná soutěž měla téma „logo knihovny“. Autorkou vítězného loga se stala tehdy třináctiletá žačka Kristýna Kociánová. Obrázek byl vykreslen černou tuší. Od vzniku této usmívající se panenky-knížky jej používáme jako oficiální logo knihovny. Máme vyrobenu i poměrně velkou červenou textilní panenku, která je kopií kresleného loga a slouží jako dekorace v dětském oddělení knihovny.
LUDMILA KARLÍKOVÁ > Karlikova@kdk.cz  

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2