ROZHOVOR s PhDr. Danou Kalinovou - ředitelkou společnosti Svět knihy, s. r. o.

Máme Polsko přečtené? Logo
Za takto sugestivně položenou otázkou se skrývá čestný host 16. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2010, který proběhne od 13. do 16. května na pražském Výstavišti v Holešovicích. I když se podrobný program (rozhovor v polovině března - pozn. red.) ještě dolaďuje, jeho stěžejní body byly připraveny s velkým předstihem…
Jako třeba čestný host - Polsko. Když jste vloni představila záměry letošního ročníku (Čtenář. 2009, roč. 61, č. 3, s. 90-91), řekla jste, že jsou polští kolegové organizačně velmi schopní, proto se těšíte na program, který připraví. Splnili vaše očekávání?
Ano, opravdu nás nezklamali. Když jsme obdrželi program připravený v rámci jejich čestné účasti, věděli jsme okamžitě, že je obsahově i koncepčně velmi zajímavý, nabídne návštěvníkům veletrhu to, co je aktuální a kvalitní na polské literární scéně, přivítá špičkové spisovatele, zaujme české čtenáře. Součástí programu Polska budou setkání se spisovateli, autogramiády, diskuse, výstavy, pořady a dílny pro děti, zajímavé akce pořádané i mimo výstaviště. V rámci polské ústřední knižní expozice budou vystavovat klíčová polská nakladatelství. Spolupořadateli polské účasti jsou Polský institut v Praze a Institut knihy v Krakově. Účast je zaštítěna ministrem kultury Polské republiky, který se osobně zúčastní slavnostního zahájení veletrhu.
Představit tak velkou a žánrově bohatou literaturu, jako je ta polská, není jednoduché. Na které polské autory se mohou návštěvníci veletrhu těšit?
Především na nositelku Nobelovy ceny za literaturu Wisławu Szymborskou, vynikající světoznámou mladou autorku Dorotu Masłowskou, českým čtenářům již dobře známé Olgu Tokarzcuk, Andrzeje Sapkowskeho a Andrzeje Pilipiuka, spisovatele a scenáristu Wojciecha Kuczoka, autora detektivních příběhů Marka Krajewskeho, nekonvenčního autora Michała Witkowskeho a další spisovatele píšící beletrii, knihy pro děti, esejisty a publicisty, výtvarné umělce i herce.
Jaké formy prezentace polské literatury a jejích autorů můžeme očekávat? Zúčastní se polští vystavovatelé i odborných částí veletrhu?
Polský program zahrnuje i diskuse o vážnějších společensko-kulturních tématech, například s ředitelem polské televize TVP o kultuře v elektronických médiích, o problematice esejistiky s šéfredaktorem deníku Rzeczpospolita Pawłem Lisickim a publicistou Bronisławem Wildsteineim. V rámci programu bude diskutována historická pozice Polska mezi Východem a Západem, jeho postkomunistický vývoj a situace v současné polské společnosti.
Hlavním tématem letošního knižního ve-letrhu a literárního festivalu je Literatura a sbližování kultura Rosteme s knihou. Můžete představit alespoň některé pořady a akce určené jak odborné, tak i laické veřejnosti?
Volba tématu Literatura a sbližování kultur byla inspirována vyhlášením UNESCO, že rok 2010 je mezinárodním rokem sbližování kultur. Domníváme se, že právě literatura je jedním z nejnosnějších prostředků pro sbližování kultur, pro přenos rozdílných zkušeností a prožitků, pro sdělování pocitů či vysvětlení životních postojů. Opět se v kruhu vracíme již k dřívějším diskusím zdůrazňujícím význam literárního překladu, který hraje v zájmu sbližování kultur klíčovou roli. Do tohoto tématu zapadá letošní mezinárodní skladba vystavujících nakladatelů a účastnících se literárních osobností, jež sestává z hostů z Evropy, USA, Blízkého a Předního východu i z Asie. Pořady představující kulturu národnostních menšin či romskou mezinárodní literaturu jsou připravovány ve spolupráci s Domem národnostních menšin v ČR, Muzeem romské kultury v Brně, Katedrou romistiky UK. V rámci tématu vystoupí čeští a zahraniční spisovatelé, kteří se k této otázce vyjádří formou besed a odborných debat.
Programy na podporu vztahu dětí a mládeže k četbě se u nás dosud nesetkávají s významnější pozorností státních institucí. Již druhým rokem kampaň Rosteme s knihouv produkci naší společnosti nezískala žádnou finanční podporu ze strany státu. Přesto jsme přesvědčeni o jejím společensky významném dosahu a rozhodli jsme se využít mediální potenci veletrhu Svět knihy k její propagaci a zároveň prezentaci knih pro děti a mládež. Na veletrhu bude uspořádáno v rámci tohoto tématu mnoho pořadů pro děti a mládež sestávajících ze soutěží, dílen, setkání s oblíbenými spisovateli. Připravujeme pro mladé čtenáře programový prostor- pavilon Svět knihy dětem, v němž se kromě zajímavých pořadů mohou ve speciálně připravené knihovně seznámit s aktuální mezinárodní knižní produkcí určenou právě jim. Podařilo se nám také získat z italské Bologne výstavu knih oceněných prestižní mezinárodní cenou Ragazzi od roku 2000 a ze Švédska knihy oceněné Cenou Astrid Lindgrenové.
Z odborných pořadů asi největší pozornost upoutá panelová diskuse týkající se zpřístupňování knih na internetu společností Google. Už víte, kdo se jí zúčastní a kdy a kde proběhne?
Aktuálně probíhá příprava konference včetně oslovování účastníků diskusního panelu a jeho moderátorů. Jsem velmi ráda, že Google uspořádá toto setkání právě na veletrhu, neboť to považuji za důležitý i nezbytný počin v době, kdy aktivity Googlu vyvolaly nejen u nás, ale i v zahraničí rozdílné a často spíše negativní reakce. Přestavitelé Googlu v ČR mají zájem o otevřené setkání se zástupci českého knižního oboru, o osvětlení svých postupů i získání názorů ze strany nakladatelů, které nejsou zdaleka shodné. Osobně se domnívám, že přichází doba, kdy je třeba připravit se na nové technologie, jež mohou ve velmi krátkém čase ovlivnit knižní produkci a její tržní prostor. Konference se pod názvem Internet a knihy koná ve čtvrtek 13. 5. v době od 14.00 do 16.00 hodin ve Velkém sále.
První den knižního veletrhu bývá určen odborné veřejnosti. Co mohou například knihovníci, kromě relativně klidnější prohlídky stánků a možnosti obchodních jednání s nakladateli, od prvního dne očekávat?
První den veletrhu by měl skutečně nabídnout klidnější atmosféru pro účely jednání. Od počátku roku nabízíme našim odborným návštěvníkům výhodnou předregistraci i možnost využití prostoru Obchodního centra pro setkání s obchodními partnery. Na tento den je kromě dopoledního slavnostního zahájení veletrhu a otevření polské ústřední expozice připravena výše zmíněná konference Googlu, proběhne rovněž slavnostní vyhlášení nejprodávanějších knih v rámci distribuční sítě PEMIC, vyhlášení letošního laureáta Ortenovy ceny či setkání s delegací čínských nakladatelů pod názvem China Forum. Celý program veletrhu by měl být vyvěšen od počátku dubna na stránkách www.svetknihy.cz.
Nedá mi, abych se nezeptala, co je rozhodující při volbě čestného hosta příštího knižního veletrhu? Touto otázkou samozřejmě mířím k tomu, abych se dozvěděla, kdo se představí na 17. ročníku Světa knihy 2011…
O čestnou účast v roce 2011 požádala Saudská Arábie, jež se účastnila veletrhu poprvé v loňském roce. V její účasti vidím logické pokračování tématu Literatura a sbližování kultur, které dokazuje, že prostřednictvím četby poznáváme svět. A to je i krédem tradičního programu čestných hostů na veletrhu Svět knihy Praha.
Za odpovědi děkuje OLGA VAŠKOVÁ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2