Z KNIHOVEN...

Jarní prázdniny v Regionální knihovně Karviná
První březnový týden byl u nás pro děti ve znamení jarních prázdnin. Tradicí oddělení pro děti a mládež v Karviné - Novém Městě se stalo setkávání všech čtenářů či jen dětí, které zrovna nikam nevyrazily na hory či k babičkám.
Jako každoročně jsme pro naše návštěvníky připravili bohatý program plný her, soutěží, kvizů, ale i jarních prázdninových „úkolů“, které ale nebyly myšleny tak jako ve škole.
Každý den se na naší pobočce scházelo zhruba 25 dětí, které aktivity ať již znaly, či neznaly, a seznamovaly se tak se soutěžním kláním.
Nechyběly osvědčené hry: Milionář - plný záludných otázek, ale taky velkých výher od našich sponzorů, Sibiř či Ručkovaná, které děti samy vyžadují, Kyblíková, Knihomolický tučňák či Lžičkovaná. Letos jsme do programu zařadili i Retrohrátky. Sáhli jsme do paměti rodičů a zahráli si Vaška, Labadu či Mrkanou.
Aby naši Knihomolíci neměli pocit, že vše je zadarmo, vymysleli jsme pro ně zmíněné domácí prázdninové úkoly. Prvním z nich bylo z vypůjčených časopisů - postav - vymyslet Pelmelkomix o minimálně pěti oknech. Byli jsme překvapení, že to zvládli i ti nejmenší.
Dále měly děti z názvů vybraných knih složit básničku. Následoval Knihomolický had - logický sled deseti knih. V čem je tajemství této hry? Soutěžící museli podle názvu spojit deset knih, tedy vyhledat, aby jejich názvy spojovalo logické pořadí. Mysleli jsme si, že to bude oříšek, ale i přes některé chybičky si děti s úkolem poradily.
Nechyběly také hry pohybové - opičí dráha, skákání i běhy o závod. Nikdo, kdo přišel v týdnu od 1.-5. března 2010, neprohrál, každopádně možná zahnal nudu a ještě si mohl vysoutěžit nějakou tu sladkost či plyšáka.
Kdo by chtěl vidět více, může nahlédnout na fotogalerii naší knihovny na stránkách www.rkka.cz. Jarní prázdniny letošního roku jsou již za námi, ale teď se těšíme na ty další v roce 2011.
YVONA KOZUBKOVÁ 
Foto archiv knihovny
Masarykova veřejná knihovna Vsetín myslí na seniory i děti
V prvním březnovém týdnu zpestřily knihovnice z centrální půjčovny vsetínské knihovny den seniorům v Domově pro seniory na Ohradě a v klubu pracovníků ve školství - seniorů na Trávníkách. Námětem společného čtení byl humor v literatuře. Pro četbu byly vybrány laskavé a humorné povídky například od Karla Čapka, Jamese Herriota, Radky Kvačkové a dalších. K pohodové atmosféře přispěl i hudební doprovod písní divadla Semafor a dalších oblíbených skladeb.
O dobrém výběru tématu svědčil ohlas účastníků, kterým příběhy přinesly radost a dobrou náladu. Také se inspirovali k zapůjčení mnoha dobrých knih v knihovně.
Účastníkům společného čtení byla představena možnost pravidelné donáškové služby pro zdravotně znevýhodněné seniory, kterou knihovna nabízí již několik let.
Dále v souvislosti s celorepublikovou akcí Březen - měsíc čtenářů připravily knihovnice ve vsetínských dětských půjčovnách v Luhu, na Trávníkách a v Rokytnici pestrý program pro děti. Například během akce Čtení nám sluší se v knihovně v Luhu od 1. března objevil na počítačích nápis Den bez počítačů. „Dala se tak zelená“ knihám a společně se četlo a četlo a četlo. Četl se Kvak a Žbluňk, Darebák David a také Nedokončené pohádky, které měly děti za úkol dovyprávět. Postupně se zapojily i děti, které se běžně v knihovně zajímají spíše o počítače, a dokonce se jim to moc líbilo.
V trávnické knihovně se zase četly knihy o strašidlech. S knihovnicí Pavlou si děti mohly popovídat o tom, kterých strašidel (nejen pohádkových) se nejvíce bojí a co s nimi dělá například strašák tma. Při schovávání pod deku si vytvořily tu správně strašidelnou atmosféru.
Aby se ale děti jen nebály, můžou si na Trávníkách v knihovně zahrát třeba minigolf, což uvítala například návštěva sluchově postižených dětí ze školy ve Valašském Meziříčí.
Trávnická zvuková knihovna nabídla také komponovaný program hudby a čtení pěveckého sboru Masarykova gymnázia Vsetín, při kterém se společně četla poezie a próza a zpívalo se.
V Rokytnické knihovně četly děti z knihy Neotesánek autorky Ivony Březinové, přičemž si zopakovaly pravidla slušného chování, jejichž znalost se vždycky hodí.
V dětských půjčovnách je stále živo a měsíc březen byl otevřený všem čtenářům.
Kateřina Janošková
s přispěním knihovnic dětských oddělení
Foto archiv knihovny
Nová pobočka Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti - Mařaticích
Z demografického hlediska probíhá v posledních letech v městské části Mařatice přirozená obnova a rozmach populace, což se projevovalo i na zvýšené návštěvnosti pobočky Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v této městské části. Zatímco v roce 2002 navštívilo pobočku celkem 5363 osob, v roce 2005 už to bylo 7366 návštěvníků a v loňském roce jich prošlo pobočkou 9411. Dosud užívané prostory, v nichž knihovna sídlila od roku 1974, již několik let nevyhovovaly potřebám knihovny, zejména prostorové dispozice limitovaly činnost a celkovou koncepci pobočky.
Knihovna BBB v úzké koordinaci se svým zřizovatelem několik let trpělivě hledala nové prostory, v nichž by vzniklo moderní vzdělávací a informační zařízení pro občany v městské části Mařatice. Díky pochopení zřizovatele byl v roce 2007 zakoupen objekt čp. 60 (za 3,8 mil. Kč), který po všech stránkách vyhovoval zamýšlené adaptaci pro potřeby knihovny.
V loňském roce došlo k plánované přestavbě objektu firmou Tradix, podle projektu Ing. arch. Přemysla Borunského a v úzké koordinaci s vedením knihovny. Náklady na celkovou rekonstrukci se sice vyšplhaly na téměř osm milionů korun, ale výsledkem je vznik moderní knihovny ve větších a důstojnějších prostorách, které splňují všechny předpoklady pro to, aby se staly místem setkávání uživatelů a návštěvníků. Vnitřní dispozice jsou kompletně vybaveny novým moderním zařízením, které odpovídá požadavkům 21. století, díky větším prostorám došlo k rozšíření počítačových stanic pro veřejnost, vznikla i klidová zóna, v níž je umístěna čítárna.
Otevřený prostor umožňuje propojit tradiční knihovnické a informační služby s činnostmi komunitního centra a ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. mateřskou či základní školou, ale i seniory) rozvíjet kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity vycházející z potřeb této komunity.
Pro širší veřejnost byla pobočka Knihovny BBB otevřena v pondělí 1. února a čtenáři se mohou těšit zejména z rozšířené otevírací doby (4 dny v týdnu). Mimo základní knihovnické činnosti se bude pobočka knihovny zaměřovat i na kulturní a vzdělávací akce pro všechny věkové kategorie, např. besedy, přednášky, výstavy a kurzy.
V prostorách objektu je vedle pobočky umístěn i zásobník výměnného fondu, který využívají městské a obecní knihovny bývalého okresu Uher. Hradiště. Centralizace knihovnických služeb bude v budoucnu dokončena případnou dostavbou depozitu v zadní části objektu.
Knihovny zůstávají místem setkávání, což akceptuje i architektonické řešení nové pobočky, které působí mnohem vstřícněji a nabízí vybavení i uživatelům, kteří nepřicházejí jen kvůli knihám. Knihovna také patří k důležitým informačním kanálům, který doplňuje školy a přímo podporuje celoživotní vzdělávání. Městská část Mařatice tak pro své obyvatele získala díky pochopení zřizovatele knihovny moderní vzdělávací a informační zařízení vybavené nejmodernějšími technologiemi.
Radovan Jančář
Foto archiv knihovny

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2