Ze světa

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
Slovenská zemědělská univerzita (SPU) asdružení EUNIS Slovensko zorganizovalo v Nitře koncem roku 2009 mezinárodní konferenci UNINFOS 2009. Konference se konala pod záštitou ministra školství SR a rektora SPU v Nitře. Cílem konference byla prezentace nejnovějších poznatků z oblasti ICT, využití moderních informačních technologií ve vysokoškolském prostředí, integrace e-vzdělávání do výukového procesu, zhodnocení současného stavu a výměna zkušeností ve vývoji, inovacích a provozu informačních systémů na vysokých školách. V sekci Informační technologie a vysoké školy se představily společnosti a organizace, které se ve své činnosti věnují informačním systémům využívaným v akademickém prostředí. Další vývoj v oblasti RFID, čipů MIFARE a průkaz studenta a zaměstnance představily společnosti Cominfo a EMTEST. V sekci Informační systémy a informační služby vysokých škol zaujaly přednášky zástupců MU v Brně o univerzitním informačním systému pro řízení a správu projektů a zástupců UPJŠ v Košicích, kteří se zamýšleli nad otázkou Quo vadis AiS2? Zasedání sekce IT infrastruktura se věnovalo otázkám řešení plagiátorství v akademickém prostředí. Sborník z konference je na webové adrese - http://www.fem.uniag.sk/uninfos 2009/sk/zbornik.
(Bibliotheca Universitatis - 5. ročník /číslo 2, 2009-2010, s. 26)
Americký Úřad pro copyright v Kongresové knihovně mění své služby a ceny. Díky úsporám nákladů prostřednictvím automatizace administrativy některé poplatky klesají nebo zůstávají stejné. Poplatky za služby, které vyžadují převážně manuální práci, se zvyšují. Navrhovaný poplatek za podání žádosti o ochranu autorských práv on-line pomocí nového elektronického úřadu pro autorská práva známého jako ECO zůstává 35 dolarů. Poplatky za další možnosti podání však budou stoupat. Navrhovaný nový poplatek za použití fill-in formuláře CO je 50 dolarů, což představuje nárůst o 5 dolarů. Nový poplatek za papírovou žádost je 65 dolarů, což představuje nárůst o 20 dolarů. Zpráva úřadu uvádí, že tyto poplatky odrážejí přání odradit od používání tradičních papírových formulářů, které jsou velmi nákladné. Mezi další výhody elektronického podání, kromě nižšího poplatku za podání a rychlejší zpracování, patří schopnost sledovat stav pohledávek on-line, platbu kreditní nebo debetní kartou a vkládaní určité kategorie registrovaných prací v elektronické podobě. Více než 50 procent autorských pohledávek je nyní předloženo on-line. Pokud se novou strukturou poplatků inspiruje dalších 30 až 40 procent papírových podání, celkové roční úspo-ry vlády budou ohromné, a čekatelé získají své osvědčení o registraci rychleji. Čekací doba získání osvědčení on-line je mnohem kratší pro uživatele této formy, než pro ty, kteří předloží dokument v papírové podobě. Pro kompletní seznam poplatků slouží stránky www.copyright.gov/docs/fees.html.
(Information Bulletin Library of Congress - Vol. 68, No. 6/2009, s. 5)
— Po čtyřech letech výstavby byla koncem roku 2009 otevřena nová univerzitní knihovna v německém Lipsku. Jejím mottem je Knihy po celý den - První saská knihovna otevřená 24 hodin denně. Na 5000 metrech čtverečních nabízí prostor pro 500 000 svazků a tvoří důležitý mezník v budování univerzitního kampusu. Předchůdcem nové knihovny byla Knihovna pro humanitní a společenské vědy lipské university otevřená roku 1978. Stará knihovna měla minimum přirozeného světla a pracoviště knihovníků byla dokonce bez oken. V nové budově byl kladen důraz primárně na optimalizaci pracovních míst studentů s přirozeným světlem, které zajišťují velké prosklené plochy. Volný výběr nabízí 90 procent dokumentů a vnitřní uspořádání prostor knihovny zajišťuje i do budoucna velkou flexibilitu. Kombinace krásné architektury a moderních informačních služeb přístupných 24 hodin denně je zárukou úspěchu nové lipské knihovny. Budova byla financována Evropským fondem pro regionální rozvoj v projektu Infrastruktura v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Podmínkou výstavby bylo propojení vědy a výzkumu v rámci univerzity, ale také propojení na další kooperující instituce a komerční firmy. V knihovně pracuje 13 profesionálů plus studenti asistenti a dvě osoby bezpečnostní agentury. Po roce činnosti bude personální zajištění vyhodnoceno.
(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen - Jg. 2 /Nr. 04, Dezember 2009, s. 225)

Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2