Knížka pro prvňáčka - kniha, kterou nikde nekoupíte

IVANA HUTAŘOVÁ > hutarova@npkk.cz   
Ilustrace Vlasta BaránkováV květnových dnech vyvrcholil druhý ročník projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Prvního ročníku projektu, který podporuje Mi­nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se zúčastnilo 9000 žáků prvních tříd. Ohlas akce byl velký, a tak se do druhého ročníku přihlásilo prostřednictvím škol nebo dětských oddělení veřejných knihoven 12 500 letošních prv­ňáčků z celé republiky. Čím je projekt zajímavý?
Léta, dokonce desetiletí, posloucháme a čteme skličující informace o tom, jak děti nečtou a jak je to stále jen horší a horší. Dosud nikdo objektivně ne­zhodnotil, jak to skutečně je a jak je možné, že se tento fakt, který se táhne jak ona příslovečná červená nit dějinami školství a do určité míry i knihovnictví, neprojevuje ve vzdělanostním úpadku dalších a dalších generací.
Ani řešitel tohoto projektu, kterým je Ústav pro informace ve vzdělávání - pracoviště Národní pedagogická knihovna Komenského, si nekladl za cíl tento problém vyřešit. Náš záměr byl odlišný.
Chtěli jsme upozornit na nezastupitelnou úlohu četby ve vývoji osobnosti dítěte od prvního roku školní docházky. Málo hlasitě se zdůrazňuje, že od toho, jak rychle se dítě naučí číst texty a porozumět jim, se odvíjí jeho školní úspěšnost, či neúspěšnost, která má význam i pro další uplatnění v životě. Dětem je třeba neustále zdůrazňovat, že čtení je jedna z nejdůležitějších, ne-li přímo nejdůležitější dovednost, kterou se v nižších ročnících základní školy můžou naučit. Dospělí se musí pokusit dítěti vštípit, že číst je naprosto normální, zrovna tak jako naučit se získávat informace ze všech v současnosti dostupných zdrojů. Knížka už bude sice navždy jen jedním z informačních médií a informace se budou čerpat stále z většího množství dalších, ale základem ještě dlouho bude dobrá technika čtení, bez které informaci „nevydolujeme“ z žádného média. A o tom všem je projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Dospělí, kteří prvňáčky do projektu přihlašují, mají za úkol celý první školní rok s dětmi v oblasti četby nadstandardně pracovat. Pokud děti přihlašují učitelé, navštěvují s nimi kulturní instituce v místě bydliště, ať už se jedná o knihovny, muzea nebo divadla a seznamují děti s jejich činností, pořádají besedy s autory nebo ilustrátory, společná čtení dětí s dospělými, dramatizace textů a organizují další velmi pestré akce směřující k probuzení zájmu dětí o knížky. Dětská oddělení veřejných knihoven mají již léta propracované způsoby, jak děti přes návštěvu knihovny ke knížkám přivést. Není se tedy čemu divit, že právě tyto knihovny se okamžitě do projektu ve velkém měřítku přihlásily. V řadě případů se však díky němu také prohloubila spolupráce škol a knihoven a zapojili se do ní ve větší míře už žáci prvních tříd.
Projekt probíhá od listopadu do konce května. Všichni, kdo prvňáčky do projektu přihlásili, musí zaslat svá vyhodnocení s uvedením uskutečněných akcí do konce dubna s výhledem na ty plánované ještě do konce školního roku. Úspěšní prvňáčci dostanou jako projev uznání za svou účast knížku. A není to knížka ledajaká. Jedná se o původní českou novinku, která byla vytvořena přímo pro projekt a není v běžné knihkupecké síti, takže se nedá za peníze koupit. Organizátoři si velmi váží toho, že s nimi od počátku byli ochotni spolupracovat přední současní tvůrci české dětské knihy, jejichž jména skýtají záruku kvalitního titulu. Pro první ročník projektu napsala příběh Okno do komína Ivona Bře­zinová a ilustracemi jej doplnila Vlasta Baránková. Letošní prvňáčci dostanou knížku Jiřího Kahouna Legrační dům s ilustracemi Jiřího Fixla.
Předávání knížek prvňáčkům se koná se vší dů­stojností v průběhu června. V některých knihovnách je předávání knih spojeno s pasováním prvňáčků na čtenáře nebo s obdobnými slavnostními akcemi. V loňském roce se knížky předávaly například na hradech a zámcích, v klášterech, na lodích na obecních úřadech. Knížky dětem předávali zastupitelé obcí, spisovatelé, ilustrátoři nebo herci. Slavnostního aktu se často s prvňáčky účastnili i dojatí rodiče a prarodiče. Předávalo se v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Liberci, Ostravě a dalších velkých městech, zrovna tak jako ve Štítném nad Vláří, Prakšicích, Komorní Lhotce a v mnoha jiných malých obcích republiky. Pro vybrané školy z Prahy a blízkého okolí je určeno předávání v zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za pří­tomnosti autora, ilustrátora a významných pracovníků ministerstva.
Letos zavedli organizátoři pokusně novinku: pro děti z Moravy, pro něž je Praha přece jen dost vzdálená a cesta by pro ně byla náročná, bylo usku­tečněno rovnocenné předávání knížek prvňáčkům v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kam přijeli vedle organizátorů i Jiří Kahoun a Jiří Fixl.
První dva ročníky akce jsou tedy na světě a chystá se pomalu třetí. Projekt byl oceněn Zlatou stuhou 2009 za nakla­datelský počin, což organizátory velmi těší. Ještě více je však těší podpora ministerstva a pře­devším velký zájem dospělých, kteří se začínajícími čtenáři pracují.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2