Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Bibliotheken gestalten Zukunft : kooperative Wege zur digitalen Bibliothek : Dr. Friedrich Geißelmann zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Evelinde Hutzler … [et al.]. /Knihovny vytvářejí budoucnost. Směry spolupráce pro digitální knihovnu. K 65. narozeninám Dr. Friedricha Geißelmanna./ Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, 2008. - x, 219 s. : il.
Ts 38.089

DVORKINA, Margarita Jakovlevna : Bibliotečno-informacionnaja dejateľnost‘ : teoretičeskije o­s­no­­vy i osobennosti razvitija v tradicionnoj i elektronnoj srede. /Knihovnicko-informační činnost : teoretické základy a zvláštnosti rozvoje v tradičním a elektronickém prostředí./ Moskva : Izd-vo FAIR, 2009. - 254 s.
Ke 38.224

HIDER, Philip - HARVEY, Ross : Organising Know­ledge in a Global Society : principles and practice in libraries and information centres. - Rev. ed. /Organizování znalostí v globální společnosti. Principy a praxe v knihovnách a informačních střediscích./ Wagga Wagga : Centre for Information Studies Charles Sturt University, 2008. - xiii, 371 s. : il. - (Topics in Australasian Library and Information Studies ; no. 29)
Ifb 38.118

NELSON, Sandra : Strategic Planning for Results. - Rev. ed. /Strategickým plánováním k výsledkům./ Chicago : American Library Association, 2008. - xvii, 291 s.
Teb 37.863

Státní kulturní politika České republiky 2009 až 2014. Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2009. - 105, [3], 108 s. : il.
Zb 37.901

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Bibliochip RFID Library System : firmy Cosmotron a ADI v spolupráci s firmou Bibliotheca predstavujú program RFID. Kopčany : Cosmotron Slovakia s.r.o., [2008?]. - [6] s. : barev. il.
Abda 8.984/B

Using Technology to Teach Information Literacy / ed. by Thomas P. Mackey and Trudi E. Jacobson. /Použití technologie k výuce informační gramotnosti./ New York : Neal-Schuman, 2008. - xxiii, 240 s.
Id 38.107

Architektura knihoven
Bibliotheken bauen und ausstatten / herausgegeben von Petra Hauke und Klaus Ulrich Werner. /Knihovny postavit a zařídit./ Bad Honnef: Bock+Herchen, 2009. - 431 s. : il., fot., grafy
Aa 38.191

LUSHINGTON, Nolan : Libraries Designed for Kids. /Projektování knihoven pro děti./ London: Facet, 2008. - ix, 173 s. : il.
Teh 38.194

Renewing Our Libraries : case studies in re-planning and refurbishment / ed. by Michael Dewe. /Obnova našich knihoven. Případové studie o novém plánu a renovaci./ Abingdon : Ashgate, 2009. - xvi, 284 s. : il.
Aac 37.874

Organizace knihovních fondů
CASSELL, Kay Ann ... [et al.] : Gifts for the Collections : guidelines for libraries. /Dary pro knihov­ní fondy. Směrnice pro knihovny./ The Hague : IFLA Headquarters, 2008. - 21 s. - (IFLA Professional Reports ; 112)
Oab 38.147

Sondersammlungen im 21. Jahrhundert : Organisation, Dienstleistungen, Ressourcen / herausgegeben von Graham Jefcoate und Jürgen Weber. /Speciální sbírky v 21. století. Organizace, služby, zdroje./ Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. - xiv, 172 s. - (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; Bd. 54)
Oaa 37.968

ZHANG, Allison B. - GOURLEY, Don : Creating Digital Collections : a practical guide. /Vytváření digitálních sbírek. Praktická příručka./ Oxford : Chandos, 2008. - xiv, 234 s. : grafy - (Chandos Information Professional Series)
Ts 38.113

Sítě knihoven
CUNNINGHAME, Keith : Guidelines for Legislative Libraries. - 2nd, completely updated and enlarged ed. /Příručka pro legislativní knihovny./ Berlin : De Gruyter Saur, 2009. - 135 s. - (IFLA Publications ; 140)
Tdd 38.146

Historická knihovna Vladislava Kruty / uspořádali Z. Dohnálková a J. Kratochvíl. Brno : Masarykova univerzita, Knihovna univerzitního kampusu, 2008. - 15 s. : il.
Tp 8.960/B

Obce s knihovnami regionu Prachaticka 2009 : [městské a obecní knihovny s profesionálním knihovníkem : obecní knihovny s neprofesionálním knihovníkem] / texty starostové a knihovníci obcí regionu Prachaticka. Prachatice : Městská knihovna, 2009. - [50] volných listů v obalu : barev. il.
Tee 8.929/B

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové aneb X už není neznámá [videozáznam]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2009. - 1 DVD-R - video (17 min.) : zvuk., barev.
Aac 450/DVD-ROM

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2