PO KOM SE JMENUJE?

Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově
JAROSLAVA VÍTOVÁ > vitova@knihovnahronov.cz  
Jak to bylo tenkrát a ja­ké je to dnes…
Hronov je městečko na východě Čech, žije tu bez­mála 6500 obyvatel. Městskou knihovnu najdete na malém náměstíčku, nad nímž stojí původně gotický kostel Všech svatých z roku 1359 a pozdně renesanční zvonice z roku 1610. O obou kulturních památkách se zmiňuje hronovský rodák a spisovatel Alois Jirásek ve své kronice U nás.
Počátky veřejného knihovnictví v Hronově sahají k roku 1868, kdy byl založen Čtenářský spolek Hron (po vydání spolkového a shromažďovacího zákona). Činnost spolku se dala souvisle sledovat až od roku 1888, tehdy měl Hron 57 členů - jedním z nich byl i Alois Jirásek. Knižní fond tvořilo 783 knih, odebíraly se i časopisy. Členové spolku se angažovali i v kulturním dění obce, v roce 1896 se Hron stal členem Umělecké besedy sídlící v Pra­ze. V té době vznikl v Hronově Komitét pro zřízení veřejné knihovny a čítárny. Zástupci města se usnesli činnost knihovny podporovat. K zahájení provozu v jedné přidělené místnosti došlo pravděpodobně v roce 1898, provozovatelem byl spolek Hron za finančního přispění města.
Vzhledem k finančním potížím čtenářský spolek řadu let stagnoval, k postupné obnově došlo až v roce 1904, kdy na činnost přispěly místní spolky i jednotlivci. V roce 1910 činil knižní fond 1611 knih, půjčovat knihy si chodilo 200 čtenářů, pořádaly se tu besedy i koncerty.
Knihovna se musela několikrát stěhovat, největší prostory získala v roce 1952, v tehdejší Le­ni­nově ulici. Knihovna sestávala z výpůjčního prostoru, malého skladu a kanceláře, vchod byl přímo z ulice a topilo se malými kamínky. Později, v roce 1976, přibylo ještě oddělení pro děti. Tady setr­va­la knihovna až do roku 1992, kdy se z důvodu restituce budovy musela vystěhovat. Získala pro­sto­ry v Jiráskově ulici, vedle vchodu do Jiráskových sadů, v těsném sousedství Jiráskova rodného dom­ku. Teh­dy se vedení města rozhodlo (bývalý starosta Ing. Houštěk) pojmenovat městskou knihov­nu jménem Egona Hostovského, hronovského rodáka a spi­sovatele, po emigraci trvale žijícího v USA. To­to uznání velmi potěšilo jeho americkou manžel­ku Re­ginu i dceru z prvního manželství Olgu Castiellovou-Hostovskou. Byla to právě paní Olga, kdo podpořil coby editor kompletní vydání Hostovského díla v letech 1997-98.
Podle návrhu byla vyrobena pamětní deska, která byla nejprve u vchodových dveří knihovny v Jiráskově ulici. V roce 1997 jsme se stěhovali zase o kus dál (další restituce). Deska s patinou mědi putovala s námi a byla umístěna vedle dveří do půjčovny pro dospělé čtenáře.
Na Komenského náměstí jsme zpočátku sdíleli budovu se Střední podnikatelskou školou, která se však za několik let vystěhovala do Náchoda. Nedlouho poté obsadila druhé patro nad námi Základní umělecká škola, vedle nás se usadilo Domino - Dům dětí a mládeže. Slavnostní otevření knihovny po rekonstrukci v roce 2009
V roce 2008 podalo město Hronov na základě zpracovaného projektu žádost o grant z fondů Evropské unie. Projekt U nás - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj byl úspěšný, a tak jsme se začali znovu připravovat na stěhování. Součástí projektu U nás byly stavební úpravy a společné akce obou knihoven. Do náhradního prostoru (tělocvična ZŠ) byl přestěhován celý knižní fond a část ponechaného inventáře. V přízemí školy jsme vy­bu­­dovali provizorní pracoviště, kde se zpracováva­ly nové knihy, prováděly odpisy vyřazených knih, fungovala meziknihovní služba, připravovaly se akce v rámci projektu…
V knihovně se od 4. května 2009 bouralo a zdil­o, měnila se okna, instaloval výtah, malovalo se a natíralo, podobně to vypadalo i v polské knihovně, která zahájila rekonstrukci již v únoru.
Firma Intebo Šebek ze Zvole u Prahy vybavila naši knihovnu novým nábytkem, firma 2EL z Hrad­ce Králové přivezla a zprovoznila novou výpočetní techniku pro personál i uživatele. Senioři ocenili zejména výtah, děti rozšířené oddělení doplněné o barevné hrací schody. K slavnostnímu otevření po náročném nastěhování zpět došlo 15. září, běžný provoz jsme zahájili o dva dny později. V polské knihovně se provoz rozjel již v srpnu, slavnostní otevření proběhlo na konci listopadu a bylo i oslavou 60 let působnosti knihovny. Společný Projekt s polskými kolegy pokračuje, jezdíme s dětmi i dospělými po Česku i Polsku, navštěvujeme zajímavá místa, poznáváme historii. Příprava a evidence je náročná, všechny akce jsou monitorovány až do konce roku 2010. Tím naše spolupráce (od 1996) jistě neskončí. Navázali jsme hezká přátelství s kolegy za hranicí, setkáváme se na poli pracovním i odpočinkovém. Rok 2009 byl velkou zátěží pro nás všechny, ale dívá­me se dopředu a těšíme se na všechno, co nás ještě čeká.
Foto archiv knihovny

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2