PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna v Praze
Lenka Hanzlíková > lenka.hanzlikova@mlp.cz
Městská knihovna v Praze (MKP) je univerzální veřejná knihovna, která půjčuje Pražanům knihy již od roku 1891. Jejím zřizovatelem je hlavní město Praha. Nejstarší dochované logo (spíše erb) datujeme do první poloviny 20. století. Jeho použití je doloženo v knihách, kde se používalo na signaturkách jako exlibris. Zřetelný je v něm znak královského hlavního města Prahy.
Druhá doložená podoba značky MKP vznikla zřejmě v první polovině 60. let 20. století. Viditelně vychází ze znaku původního, znovu je dobře čitelný znak hlavního města Prahy. Orámování je stylizováno do tvaru otevřené knihy. V době svého vzniku byl originál znaku barevný. Barvy vycházely z barev Prahy - žlutá a červená, doplněné bílou a černou.
Příchod počítačů v 90. letech posunul barevnost loga směrem k jednoduchosti. Z barev zůstala červená jako barva dominantní, doplněná bílou. Tato barevnost se také objevovala i na nově vznikajících reprezentačních tiskovinách. „Pro­voz­­ní“ materiály používaly varianty černobílé nebo šedobílé. Značku používala knihovna až do roku 2004.
Změnit se ji Městská knihovna v Praze rozhod­la v roce 2003. Cílem bylo najít takové logo, které bude zasazené do celkového grafického kontex­tu, jednoduše zapamatovatelné, vystoupí ze stereotypu a pomůže posunout vnímání knihovny od místnosti plné knih k instituci moderní a živé.
Návrhy na nové logo pro MKP zpracovávali studenti ateliéru grafického designu a vizuální komunikace VŠUP pod vedením doc. ak. mal. Rostislava Vaňka jako svoji ročníkovou práci. Z předložených návrhů vybírala logo komise složená z knihovníků různých oddělení a pozic. Soutěž vyhrál návrh Libora Jelínka, který v současné době působí jako creative director v grafickém studiu Dynamo Design.
Základem loga jsou interpunkční znaménka - dvojtečka a středník doplněné o text Městská knihov­na v Praze. Barevnost jakoby navazuje na loga předchozí - základní barvou byla navržena červená, doplněná šedou, černou a bílou.
S novým logem dostala knihovna také základ grafického manuálu, ze kterého vycházejí další materiály Městské knihovny v Praze. Od dopisních papírů přes letáky, plakáty, vizitky, polepy aut, firem­ní značení až po www stránky. Několikaleté používání loga prověřilo kvalitu zpracování logotypu a jeho variabilitu. Přesto se grafic­ký vizuál vyvíjí, a to zejména díky vedoucí výtvarného úse­ku MKP Petře Hájkové. V současné do­bě jdeme cestou jednoduchosti a snahy o odlehčení grafiky. Proto je převládající barvou bílá doplněná o červenou, šedou a černou. Hlavním grafickým prvkem je obrysový čtverec v různých manuálem povolených barevných kombinacích, který může být vyplněn obrázkem či fotografií.
Oživujícím prvkem poměrně stroze, zejména v dětských očích, vyznívajícího loga je modrý sloník, který se používá právě na materiálech pro tuto cílovou čtenářskou skupinu. Navrhla ho interní grafička Eva Petržílková a na děti slon kou­ká třeba ze čtenářských průkazů, samolepek, klíčenek, letáků… Své fanoušky má slůně ale i mezi mládeží a dospělými.
Reference
• Loga knihoven. Font: první grafický časopis. 2008, č. 107, s. 34-35.
• ZÁRUBA, A. CI.CZ 1990-2007. Prague: Ogilvy CID ; CI.CZ, 2008. ISBN 978-80-254-1836-9

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2