Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v únoru 2010

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz  
VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz
Přinášíme vám další z tradičních přehledů diplomových prací obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v Praze. Práce ze seznamu byly obhájeny při státních závěrečných zkouškách na začátku února 2010. Naším cílem je pomocí tohoto seriálu přispět k většímu využití diplomových prací našich studentů. Práce se týkají oblasti knihovnictví, informačních studií, knihovědy a studií nových médií.
V únorovém termínu složilo státní závěrečné zkoušky na ÚISK FF UK jedenáct studentek a studentů (z toho deset v oboru Informační studia a knihovnictví a jedna studentka v oboru Studia nových médií) a bylo obhájeno jedenáct diplomových prací. V případě, že vás některé téma zaujme a budete mít zájem se o něm dočíst ve Čtenáři, kontaktujte redakci časopisu nebo nás. Autora příslušné práce oslovíme s nabídkou zveřejnění výtahu jeho práce na stránkách časopisu.
Informace o zadaných, odevzdaných a obhájených bakalářských, diplomových, rigo­róz­ních a disertačních pracích na Ústavu in­for­mač­ních studií a knihovnictví je možné vy­­hledávat pomo­cí systému ISDP (Informační systém diplomových prací) na http://isdp.alstanet.cz/. V ISDP například zjistíte, kdo byl vedoucím a oponentem práce, překlad názvu práce do angličtiny, autorský abstrakt, rozsah práce a klíčová slova.
Výtisky všech obhájených prací jsou uloženy v areálu FF UK v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice.
Seznam obhájených prací:
Současný stav a trendy referenčních a virtu­álních referenčních služeb vysokoškolských knihoven se zaměřením na region Praha (Bc. Klára Beránková)
Prevence plagiátorství jako cíl informačního vzdělávání: možnosti řešení v prostředí českých vysokoškolských knihoven (Bc. Eva Dohnálková)
Souborné katalogy seriálů a portály seriálů: analýza a porovnání lokalizačních systémů (Bc. Linda Egemová)
Teoretické směry v metodice a technice projektování informačních systémů (Bc. Petr Guba)
Kurzy pro uživatele ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně - analýza a zhodnocení vzdělávacích programů (Bc. Lucie Janotová)
Správa podnikových informací z pohledu podnikových informačních systémů (Ing. Barbora Petrtýlová)
Současný stav a trendy referenčních a virtu­álních referenčních služeb vysokoškolských knihoven se zaměřením na region Brno (Bc. Hana Popelková)
Analýza současného stavu muzejních knihoven Královéhradeckého kraje (Bc. Kateřina Šrůtková)
SMILE - nástroj pro tvorbu skriptovatelných multimediálně interaktivních lokací (Bc. Jan Tomášek)
Zahraniční digitální archivy vědeckovýzkumných a technických zpráv a perspektivy jejich integrace (Bc. Hana Vyčítalová)
Komunikování informace v grafickém designu (Bc. Martina Kasalová)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2