Z KNIHOVEN...

Máj, lásky čas na http://www.mlp.cz/maj
Městská knihovna v Praze spustila 1. května stránku věnovanou dílu letošního jubilanta Karla Hynka Máchy. Její základ tvoří básnická sklad­ba Máj, ke stažení je v sedmi růz­ných formátech vhodných pro čtení na počítači, chytrém mobilu i e-čte­č­ce - informovala koordinátorka e-knihov­ny MKP Kateřina Bajo.
Stránka Máj, lásky čas nabídne čtenářům kromě Máje také Máchovy drobné básnické sklad­by v překladu Zdenky Bergrové, ukáz­ku z knihy Ivony Březinové Básník v báglu nebo výběr receptů od Magdaleny Dobromily Rettigové. Perličkou je elektronická verze májového čísla časopisu Lumír z roku 1861 ve formátu .pdf, tedy v podobě, jak bylo vydáno, dále spisek Josefa Kořenského z roku 1877 s názvem Květena jarní.
Jak dále uvedla K. Bajo, chybět nebudou ani tipy na dobré láskyplné čtení v tištěné podobě. Pokud se li­dé rozhodli přijít do Městské knihovny v Praze v průběhu máje s úmyslem vypůjčit si knihu, a učinili tak v doprovodu osoby jim drahé, mohli vy­užít bonus v podobě zápisu do knihovny na dva měsíce zdarma.
Z tiskové zprávy MLP 
 
Jarní setkání středočeských knihovníků
Z potřeby vzájemného setkávání, vý­měny zkušeností a nápadů, ale také z potřeby obyčejného popovídání si o všech běžných knihovnických i neknihovnických problémech vznikl záměr uspořádat kolegyním a kolegům jedno neformální příjem­né dopoledne. Po předchozí dohodě a přípravách se v úterý 20. dubna uskutečnilo Jarní setkání knihovníků v Městské knihovně Kralu­py nad Vltavou. Báječné pohostinnosti a milé společnosti kralupských knihovnic využilo celkem 16 pracovníků malých i větších knihoven Stře­dočeského kraje. Všechny přivítala vedoucí kralupské knihovny Šárka Pán­ková a připomněla, že jejich knihovna oslaví v letošním roce 130. výročí svého založení.
Hned poté se ujaly slova pracovnice Středočeské vědecké knihovny v Kladně a promluvily o potřebě podobných neformálních setkání. Ta byla patrna především při dřívějších seminářích určených pro pracovníky z dětských oddělení knihoven a při poradách v jednotlivých obsluho­vaných regionech. Nemohla chybět ani nabídka služeb a metodické pomoci knihovnám Středočeského kraje. A tak si knihovnice připomněly web pro knihovny, fórum středočeských knihovníků, bulletin Mezi námi i chystané vzdělávací akce.
Už při vzájemném představování se některé knihovnice rozpovídaly o sobě, o své knihovně a o akcích, které připravují pro (ne)čtenářskou veřejnost. Ve větších knihovnách příprava takových akcí nemusí být tak problematická jako v těch malých, kde musí vše zvládnout jeden či dva knihovníci. Ale i v knihovně s jedním nadšeným pracovníkem lze uskutečnit opravdu zajímavé věci, jako například:
V Braškově (970 obyvatel, okres Kladno) organizují výtvarné kurzy nejen pro šikovné ruce. Paní knihovnice s sebou na setkání přivezla ho­to­­­vé výrobky, které vzbudily za­slou­ženou pozornost. V knihovně v Ho­­lubicích (1358 obyvatel, okres Praha-západ) se konají Dny otevřených dveří pro školy, pravidelná a oblíbená setkání čtenářek a tréninky paměti. Ve Zlonicích (2190 obyvatel, okres Kladno) knihovna také spolupracuje se školou, připravuje akce především pro prvňáčky. Vynaložené úsilí se jistě brzy odrazí ve zvýšení počtu stálých malých čtenářů. Ve Velkých Přílepech (2679 obyvatel, okres Praha-západ) knihov­na pravidelně pořádá literární soutěž a během celého školního roku úzce spolupracuje s místní školní družinou.
A co se děje v těch větších (městských) knihovnách?
V Bělé pod Bezdězem (cca 4800 obyvatel) se čtenáři mohou těšit z tradičních akcí jako je Noc s Andersenem a pasování prvňáčků na čtenáře. Zdejší knihovna, která je součástí kulturního střediska, připravuje také akci 24 hodin v knihovně a pravidelné scénické čtení. Městská knihovna Roztoky (7196 obyvatel) pravidelně pořádá pro děti Knihohrátky s Radkou. Jde o čtení a nejrůznější soutěže a hry spojené s pohádkami. V Říčanech (13 862 obyvatel) je poměrně velký zájem o dopolední sobotní akce pro veřejnost. V blízké době se na návštěvu, spojenou s besedou, chystá do zdej­ší městské knihovny herečka a spisovatelka Ivanka Devátá. Knihovna v Neratovicích (16 537 obyvatel) si pochvaluje velmi dobrou spolupráci s městem, se školami, včetně učňovské, a s pečovatelským domem. Pro zájemce zde připravili seminář Člověk v tísni, pořádají výstavy, besedy a autogramiády se spisovateli. Na těchto akcích je vždy uspokojivá návštěvnost. Velmi kladně je vnímána také donášková služba knih do pečovatelského domu. V Kralupech nad Vltavou (17 500 obyvatel) se mohou dospělí návštěvníci knihovny účastnit exkurzí. Pro malé i velké vloni proběhla zajímavá soutěž Pošli pohlednici z knihovny. Při prázdninovém cestování mohli zájem­ci poslat do knihovny pozdrav z ji­né­ho města s razítkem či jiným potvrzením z místní knihovny. Ko­na­la se také dlouhodobá soutěž Zábavný rok s knihovnou. Pro dětské čtenáře knihovna organizuje nejrůznější sou­těže i obvyklé a pravidelné akce: lekce informatiky, Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu, pasování malých čtenářů. A mohli bychom jmenovat spoustu dalších aktivit, které středočeské knihovny nabízejí svým čtenářům a návštěvníkům.
Do následující diskuse, která začala vlastně již během přestávky a plynule se rozvinula, se zapojili snad opravdu všichni. Hovořilo se o problematických čtenářích, o pří­stupech k internetu jako bezplatné službě, o současném čtenářství, o tom, jak přivést mladé nečtenáře do knihovny a ke knihám a o dalších otázkách, na které knihovníci stále hledají odpovědi. V uvolněné atmo­sféře během debaty si všichni mohli prohlížet snímky z úspěšného Dne Středočeského kraje v SVK v Kladně, ze stánku na Polabském knižním veletrhu a výstavu fotografií dokumentujících neutěšený stav Městské knihovny Kralupy nad Vltavou po povodni v roce 2002 a zároveň také historické snímky z jejích počátků před více než 100 lety.
Při rozloučení bylo patrné, že setkání v každém zanechává spoustu dojmů. Pro nás (organizátory-iniciátory) bylo opravdu příjemné a neformální a závěrečná prohlídka celé kralupské knihovny byla tou správnou tečkou. Hostitelské knihovně náleží naše velké Poděkování. Mož­ná někdy na shledanou v jiné knihovně!
EVA ŠENFELDOVÁ
Foto Šárka Pánková
(Poznámka: údaje o počtu obyvatel čerpány z webové stránky www.mestaobce.cz, případně z oficiálních stránek jednotlivých obcí.)
Knihovna Kroměřížska má svoji geocachingovou schránku
Třetí květnový den tohoto roku se stal významným pro Knihovnu Kroměřížska. Zapojila se totiž do celo­svě­tové internetové a současně tu­ris­tické hry geocaching. Účastníci hry při ní zaměstnávají nejen své nohy, ale i mozek.
Hra spočívá v tom, že někde na neznámém místě je ukryta schránka (anglicky cache, česky keš) a na internetové stránce www.geocaching.com jsou zveřejněny souřadnice a růz­né doplňující informace, které hledače mají nasměrovat ke správné­mu cíli. Mají-li štěstí a schránku nalez­nou, podepíší se do notýsku, který je v ní ukryt. Obsahem schránky mohou být jakékoli další předměty. Účast­níci mají možnost si některý z předmětů vzít a výměnou zanechat svůj vlastní. Do notýsku mohou zapsat vzkaz pro ostatní „kačery“.
Keš hra v Knihovně Kroměřížska je zaměřená tematicky a jejím hlavním artiklem pro výměnu jsou předměty, které souvisí s knihami, čtením a čte­nářstvím. Zatím v ní převládají kniž­ní záložky a literární sborníky dětí.
Schránka je uzamčena číselným zámkem. Pro získání čísla kódu musí účastníci hry zjistit indicie podle ná­vodu. Získají je jen v případě, že projdou knihovnu.
Vzhledem k tomu, že geocaching je světovou záležitostí, je velmi prav­děpodobné, že do knihovny tak přij­dou i lidé, kteří by ji při návštěvě Kroměříže jinak zcela opomněli.
KAMILA RÝDLOVÁ, MARCELA KOŘÍNKOVÁ
Foto Kamila Rýdlová

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2