ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
Čtecí bacily infikovaly německé školy. S touto úspěšnou kampaní na podporu četby přišla okresní knihovna v Dreieich-Weibelu v letošním zimním chladném počasí. Bacily přišly také! Celý projekt byl popsán v informačních listech pro učitele, rodiče a děti a učitelé na tento projekt také dohlíželi. Myšlenka čtecích bacilů pochází původně ze Švýcarského institutu pro děti a mládež. S poněkud upraveným konceptem projektu jej úspěšně rea­lizuje knihovna v Dreieich-Weibelu již třetím rokem. Všechny třídy v místní škole se zapojily a byly jim předloženy čtecí bacily, které jsou vysoce nakažlivé a škola požádala o pomoc při vyhledávání bacilů knihovníky. Bacily nejsou pouhým okem vidět a mohou být zjištěny pouze čtením. V každé třídě visel plakát propagující akci a 200 dětí mohlo hledat čtecí bacily na speciální polici v knihovně. Děti hledaly různé druhy bacilů - čím větší kniha, tím tlustější a zajímavější bacil se v ní nacházel. Výběr knih připravili knihovníci z okresní knihovny, děti si braly knihy i na prázdniny domů, kde je vyšetřovaly, a potom si ve škole vzájemně sdělovaly, která kniha obsahuje zajímavé infekční exempláře bacilů. Pro každý speciální titul děti vyrobily propagační plakáty, které visí v místním knihkupectví. Akce byla slavnostně ukončena závěrečným ceremoniálem, každá třída doporučila ostatním svoji knihu, kde se nalézají nejzajímavější čtecí bacily a připravila její atraktivní prezentaci.
(BuB Forum Bibliothek und Information - No. 1 / 2010, s. 18)
— Upoutání dnešních dětí se stává pro knihovny čím dál těžší. Veřejné knihovny v Dánsku však tuto výzvu přijaly a v kooperaci se společností Kodaň Bombay http://www.copenhagenbombay.com/ a dánskou Agenturou pro knihovny a média v současnosti vytvářejí národní webové stránky pro děti. Cílovou skupinou jsou „náctiletí“. Webové stránky jsou velmi vtipné a poskytují rámec, v němž mohou „náctiletí“ komunikovat s pracovníky knihoven zábavnou formou. Adresa webových stránek je www.pallesgavebod.dk. Palle je obchod se suvenýry a také to dánsky znamená obrat pro všechno, co je zadarmo! Název je ironickým komentářem k rozšířenému názoru, že knihovny pro děti nejen s touto webovou stránkou nabízejí obrovské množství informací - a to zdarma. Stránka se zaměřuje na informace o knihách, filmech, hudbě, počítačových hrách, mobilních telefonech, webových stránkách a zajímavých událostech, než na školní vědomosti a učení. Webové stránky zveřejňují také tolik oblíbené karikatury a kratší hudební videoklipy. Informace, které jsou tu publikovány, jsou přinášeny v nových souvislostech a „náctiletým“ jsou předkládány srozumitelnou a zábavnou formou. Vývoj této platformy probíhal v letech 2009 a 2010 a je financován prostřednictvím Pracovní skupiny pro koordinaci sítě knihoven v Dánsku. Provoz we­bo­vých stránek www.pallesgavebod.dk byl zahájen v břez­nu letošního roku.
(Scandinavian Public Library Quarterly - Volume 43, No. 1 / 2010, s. 24)
— V prostorách Slovenské národní knihovny v Martine na Hostihore se koncem loňského roku konal seminář Odkaz na pergamenu. Seminář dále pokračoval stejnojmenným workshopem, který zavr­šil projekt garantovaný Slovenskou národní knihovnou od Agentury na podporu výzkumu a vývoje v roce 2006. Projekt Průzkum, konzervování a kulturně-historické zhodnocení pergamenových dokumentů v Slovenské národní knihov­ně se realizoval tři roky a spojil odborníky z různých oblastí - z historie, paleografie, muzikologie, judaistiky, archivnictví, ale i konzervátory, restaurátory, chemiky, analytiky, mikrobiology, genetiky a informatiky. Hlavním posláním projektu bylo prozkoumat 200 pergamenových dokumentů ze sbírek Archivu literatury a umění SNK v Martine, zhodnotit jejich historický a kulturní význam a vyřešit otázku konzervování těchto památek. Na základě pozoruhodných analýz, které uskutečnili odborníci zapojení do projektu, se podařilo vytvořit ucelený soubor informací, které byly prezentovány na tomto semináři. Akce se zúčastnili nejen odborní pracovníci knihoven, muzeí a archivů, ale také zástupci středních a vysokých škol, které se zaměřují na vzdělávání v oblasti historie, archivnictví, filozofie, konzervování a restaurování. Nechyběli ani studenti Katedry historie Filozofické fakulty katolické univerzity v Ružomberku a studenti Žilinské univerzity oboru Dokumentace kulturního dědictví.
(Knižnica - Ročník 11, č. 2-3 / 2010, s. 3-5)
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2