KRONIKA

HELENA VELIČKOVÁ
Za Ing. Hanou Študentovou
Hana ŠtudentováV horkých srpnových dnech zasáhla Vědeckou knihovnu v Olomouci smutná zpráva o smrti její ředitelky Ing. Hany Študentové. Působila ve funkci sedm let a zemřela po dlouhé nemoci 8. 8. 2010 v pouhých 52 letech. Je vskutku těžké se tak brzy ohlédnout za její krátkou, ale významnou profesní kariérou.
První léta jejího vedení znamenala značný pokrok pro olomouckou knihovnu, která se už tradičně řadí mezi nejbohatší svým fondem a nejvýznamnější v rámci informační páteře České republiky. Hana Študentová se ujala funkce s velkým elánem a velmi rychle se zorientovala v knihovnickém světě. Uměla výborně navazovat partnerské vztahy a svých schopností využívala pro knihovnu naplno, bohužel i na úkor osobní spokojenosti a zdraví. Hana Študentová se narodila 26. 2. 1958 v Olomouci v úřednické rodině. Vystudovala střední ekonomickou školu, vysokoškolská studia rovněž v oboru ekonomie dokončila na první mateřské dovolené a při zaměstnání. Vždy se zajímala o kulturu, z rodinného prostředí byla zvyklá na knihy a grafiky, kontakty s umělci a významnými osobnostmi Olomouce. Profesní kariéru zahájila na ředitelství Dopravních staveb, v roce 1992 přešla do Vědecké knihovny Olomouc jako vedoucí ekonomického oddělení a později přijala funkci zástupkyně ředitelky PhDr. Marie Nádvorníkové, CSc. V září 2003 se stala ředitelkou.
Haně Študentové se podařilo rozšířit profil VKOL o nový rozměr: kromě rozsáhlého informačního a komunikačního systému jako svého základního poslání knihovna začala přispívat ke zvyšování intelektuální, kulturní a duchovní úrovně Olomouckého kraje. Svými akcemi, z nichž mnohé přesáhly odborný knihovnický horizont, přitáhla širokou veřejnost. Zavedením nového periodika KROK-Knihovnická revue Olomouckého kraje získala knihovna nové kontakty a příznivce v celé republice. Hana Študentová věnovala velkou péči finančnímu zajištění provozu knihovny a stavbám. S jejím jménem je spojeno dokončení re­konstrukce budovy ředitelství Vědecké knihovny v Ostružnické ulici, kompletní rekonstrukce skladů na Holické a v Sokolské ulici, nezbytná rekonstrukce hlavní knihovní budovy v Bezručově ulici, postupně realizovaná oprava budovy Červeného kostela a využití jeho okolí. Nejnáročnějším krokem byla přestavba tzv. provizorního skladu, jehož místo zaplnila nová čtyřpodlažní budova. V ní byl mimo jiné vybudován trezor historických fondů, nové rozsáhlé pracoviště pro historické fondy, velké studovny a přednáškový sál. Tato budova napomohla multifunkčnosti knihovny v duchu obecných světových trendů. Dílo ředitelky H. Študentové bylo v roce 2008 oceněno medailí Z. V. Tobolky.
Když se v červnu loňského roku poprvé podrobila náročné mozkové operaci, nikdo nepochyboval, že se tato neobyčejně vitální žena po nějakém čase vrátí do funkce. Diagnóza však byla neúprosná. I když další operace byly provedeny na špičkovém pracovišti v Praze a léčba byla na nejlepší světové úrovni, nemoc i náročná léčba zdolaly její síly.
Pro knihovníky Vědecké knihovny zůstanou trvalou vzpomínkou chvíle, které s nimi trávila v pohodě a se svým příznačným smyslem pro humor. Byla lidsky chápavá, soucitná, snažila se pomáhat prostřednictvím společenského vlivu, finančních příspěvků i osobní péčí. Po její smrti zůstane v mnoha srdcích nezhojitelná rána.
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2