Nový WWW OPAC 2.0 - Carmen firmy LANius

JIŘÍ ŠILHA > silha@lanius.cz 
 
V následujícím příspěvku jsou představeny hlavní rysy nového českého produktu, který rozšiřuje škálu modulů knihovního systému Clavius SQL. Vývoj modulu byl zahájen po­čátkem roku 2009 v novém týmu mladých programátorů. Využívá moderní softwarové vývojové a indexační nástroje: SOLR, Luce­ne, JAVA. Jeho provoz je umožněn na serverech s operačním systémem LINUX nebo Windows bez speciálních požadavků na jejich výkon a je plně podporován pouze v moderních prohlížečích (MS IE 8, FireFox 3.x, Chrome ad.).
Hlavní nové vlastnosti produktu Carmen
V obecné rovině katalog nabízí:
• nový způsob zadávání hledaného textu v jed­né řádce bez nutnosti určení druhu údaje,
• fulltextové vyhledávání pomocí speciálních indexů dovolující nastavení váhy jednotlivých polí,
• řazení výsledků podle relevance (skóre záznamu) jako primární metodu zobrazení relevantních výsledků,
• fasety (řezy), které roztřídí výsledky do skupin a usnadňují pak další dohledání - zpřesnění výsledku,
• mrak hledaných slov jako inspiraci pro uživatele katalogu, ale i pro pracovníky v akvizici fondu.
V oblasti designu přináší:
• možnost výběru z několika barevných šablon (skinů), momentálně jsou k dispozici čtyři, další vznikají,
• kompletní podporu nastavení designu (bar­vy, fonty, zarovnání ad.) formou několika CSS stylů - CSS styly a jejich objekty jsou komplexně popsány ve skinové dokumentaci pro webmastery.
Možnosti po přihlášení uživatele:
• hodnocení dokumentů formou hvězdiček a jejich celorepublikové sdílení,
• vytváření uživatelských recenzí - slovních hodnocení dokumentů,
• hodnocení těchto recenzí (oblíbené/neoblíbené),
• uložení designu (barev, panelů) daného uživatele bez ohledu na konkrétní PC.
Volitelné doplňky
Lemmatizátor řeší dohledání základů slov a eliminuje ohýbání český slov při hledání. Volitelně (za příplatek) je integrován do indexačního nástroje katalogu. Dovoluje uživateli najít hledaný název dokumentu i v případě, že hledající použije slova v jiném pádu, času či obecně v jiném tvaru. Použita je technologie a slovník základů slov od společnosti LINGEA, s. r. o., která se dlouhodobě zabývá touto pro­blematikou.
Z39.50 klient nabízí dohledání obdobných výsledků z dalších katalogů jiných knihoven. Může být opět volitelně (za příplatek) integrován do jádra katalogu. Dovoluje následně, aniž by zpomaloval vlastní vyhledání, dohledat záznamy z jiných zdrojů - katalogů na internetu. Seznam těchto sekundárních výsledků je pak čtenáři nabídnut jako alternativa. V případě, že na hledaný dotaz není v lokálním katalogu žádný výsledek, mohou být nabídnuty výsledky vyhledání z jiných zdrojů - katalogů.
Vybrané aktivní funkce
• Předregistrace uživatele webu jako čtenáře knihovny.
• Sledování novinek a dotazů pomocí RSS kanálů.
• Snadné hodnocení dokumentů formou hvězdiček.
• Recenze dokumentů a jejich celostátní sdílení.
Některé z plánovaných komunitní služeb v rámci katalogu Carmen
Akvizice - objednávání nových knih
Čtenář má možnost zadat pomocí jednoduchého formuláře informace o dokumentu, kte­rý požaduje od knihovny, a ona jej nemá.
Formulář musí obsahovat minimálně:
• výběr druhu dokumentu: kniha, periodikum, CD, atd.,
název dokumentu a hlavního autora (nepovinné),
rok vydání a ISBN (nepovinné).
Formulář data odešle a uloží se do modulu katalogizace jako deziderátum, při tom je zkon­trolováno, zda neexistuje titul se stejným názvem a rokem vydání (popř. autorem a ISBN).
Čtenář by měl mít možnost sledovat, co se s jím navrženým dokumentem děje, tj. po přihlášení do uživatelského konta se mu zobrazí „dokument ten a ten, stav návrh/objednáno/ /koupě“.
Informace, že někdo navrhl koupit do knihov­ny určitý nový dokument, by mohla být zve­-­řej­něna v samostatné oblasti s možností kliknutím se přidat k žádosti, aby jej knihovna koupila. Čím více hlasů bude, tím bude mít akvizice větší zájem a snahu toto dílo koupit.
Možnost stát se členem komunity
Komunita je zájmová skupina čtenářů, kteří se orientují na určitou problematiku nebo žánr. Např. kaktusáři, opraváři historických vozidel, fanoušci sci-fi atp. Pro většinu těchto skupin existují spolky pro fyzické setkávání a speciální portály - weby věnované jejich zájmu. Většinou však v regionální působnosti. Knihovní systémy v regionech (okresech) celé ČR mohou tyto lidi snadno spojit a propojit bez ohledu na vzdálenost. Společným cílem těchto komunit by bylo informovat se navzájem o existujících novinkách literatury a dalších druhů dokumentů CD, DVD. Na celostátní úrovni je možné založit názvy komunit a definovat pro ně oblast zájmu formou podmínky pro vyhledání dokumentů, například:
• kaktusáři: téma rovno kaktusy nebo téma rovno sukulenty,
• opraváři historických vozidel: téma rovno veteráni nebo (téma = opravy and téma = automobily),
• fanoušci sci-fi: téma rovno sci-fi nebo téma rovno vědeckofantastické romány atd.
Čtenář patřící do nějaké komunity by automaticky dostával informace o novinkách, a to i z jiných knihoven. Zároveň by měl mít možnost informovat komunitu o svých tipech - např. tato kniha je dobrá + odkaz na ni.
Polička oblíbených dokumentů
Její vytvoření lze řešit i spoluprací s některým webovým sídlem, které toto umožňuje, např. Google Books. Zde každý uživatel získává svou poličku po přihlášení. Uživatelská identifikace probíhá prostřednictvím pevného ID, a pokud se uloží v systému, lze pak přihlášenému uživateli poličku snadno ukázat. Znamenalo by to tedy mít možnost ukládat v záznamu čtenáře i tento ID. Respektive ukládat ve svázané tabulce u čtenáře více takovýchto ID pro různé webové služby.
Záložka na vyhledaný dokument
Možnost uživatele snadno uložit URL (link) na záložku do svého prostoru, kde zajímavé linky schraňuje. Takovýchto webových služeb existuje několik desítek a je potřeba odkazovat na co největší počet zdrojů, proto je možné využít služby sdružující více systémů záložek.
Navigace čtenáře po knihovně formou fotomapy
V rozsáhlých půjčovnách s volným výběrem knih je vhodné pro čtenáře doplnit v elektronickém katalogu i fotografii či schéma půjčovny s naznačenou cestou, kde je nalezená kniha umístěna. Pokud se jedná o půdorysné schéma, je užitečné kromě regálu s dokumentem i jasně vyznačit umístění katalogu, kde se čtenář zrovna nachází, aby se snáze zorientoval. Alternativou je zobrazení fotografie onoho regálu, kde je nalezený dokument uložen. Řešením je uložit ke každé signatuře svazku určitou fotografii nebo schéma s vyznačeným regálem, a to pak zobrazovat v tabulce svazků.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2