PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna Blansko
Městská knihovna Blansko (www.mk.blansko.cz) je nejstarší kulturní organizací na území města Blanska. Vznikla v roce 1862 jako součást čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav.
V roce 1999 jsme se stali svědky nemalého zázra­ku: v době, kdy se funkce knihoven bagatelizovala - nač se nořit do tlustopisů, když stačí ťuknout a stroj vyplivne potřebné informace - blanenská knihovna neputuje do starého a horšího, nýbrž do nového a lep­šího!
V současné době je moderní plně automatizovanou institucí, poskytující nejen knihovnické a informační služby, ale zaujímá také nezastupitelné místo v kulturně výchovné a výstavní činnosti v rámci celého okresu.
Knižní fond obsahuje 84 844 svazků a 6818 zvukových nosičů. Registrováno je 2952 čtenářů a v ro­ce 2009 bylo evidováno 170 655 výpůjček.
V roce otevření nové knihovny (1999) bylo vytvořeno jedinečné, snadno zapamatovatelné, jednoduché a dobře použitelné logo. Při jeho tvorbě šlo o kreativní proces zkušeného blanenského výtvarníka Antonína Juračky, jehož tvorba je známá nejen u nás, ale i ve světě (především v Japonsku). Logo je stylizováno do tvaru otevřené knihy se symbolickými písmeny MKB (Městská knihovna Blansko). Bylo navrženo pro dvě základní barvy - pro černobílý tisk v barvě černé, pro barevný v tmavě zelené. Vyznačuje se hravostí, variabilitou a naznačuje, že život je změna a nesmíme ho brát příliš vážně. Je přirozené, ukazuje dynamičnost knihovny a navozuje pocit jistoty. Zároveň působí seriózně a budí důvěru. Sděluje, že v blanenské knihovně je dost lidí, jimž v hlavách klokotají nové nápady. Ať se urodí!
PAVEL SVOBODA > svoboda@mk.blansko.cz
Knihovna Václava Štecha ve Slaném
Pokrokový Václav Štech (1859-1947), osobnost slán­ského regionu, byl městem Slaný pověřen založit veřejnou knihovnu. Po roční pečlivé přípravě byla slavnostně otevřena 17. října 1897. Slouží tedy veřejnosti více než 110 let.
Když chodec prochází centrem města, upoutá jeho pozornost monumentální budova vlastivědné­ho muzea, v jejímž přízemí se nachází veřejná knihov­na. Veškerá její činnost je přímým odrazem potřeb „Slaňáků“. Zprvu byla „ jen“ domem s tištěnými knihami, v té době čtenářskou legitimaci zdobilo logo ve tvaru knížky. Vlastnit tuto legitimaci znamenalo, že se jednalo o člověka vzdělaného, moudrého. Z to­ho se zrodilo druhé logo - sova. Oba symboly bezespo­ru knihovně náležejí i v současnosti.
Následnou proměnu knihovny přinesl vývoj techniky - automatizace, internetizace, elektronické kni­hy, CD. Knihovní fond dnes čítá přes 60 000 jednotek pro 4000 čtenářů.
V roce 2007 dostala naše knihovna dárek - nové logo. Z oslovených grafiků zvítězil návrh Jaroslava Cvrčka. Jeho logo je stylizováno do písmene K, které protíná pootočený čtverec s oblými rohy s perspektivní deformací. Čtverec je rozdělen do čtyř částí, které značí čtyři oddělení knihovny. Nožičky písme­ne K naznačují cesty křižující Masarykovo náměstí před budovou knihovny, ale taky K jako komunitní knihovna.
Knihovna se chová jako správná královna, která nosí hrdě svou korunku, proto má své logo na webových stránkách, vývěsní tabuli, informačních panelech, čtenářských legitimacích, plakátech, letácích, zprávách, článcích, na hlavičkovém papíře, zdobí popisky na knihovních regálech, vizitkách nebo propisovacích tužkách. Proč? Upoutává tím na sebe pozornost dětí i seniorů. Říká jim (svým logem): „Jsme na společné cestě, můžete u mě potkat přátele, zaposlouchat se do zajímavé přednášky, zhlédnout inspirující výstavu, zúčastnit se soutěží. Poskytuji vám zázemí při studiu a pro chvíle oddychu. Umím pomocí internetu vyhledat např. dopravní spoj nebo informaci ze sbírky zákonů. Děti jsou zde vítané. Mám noviny, časopisy, knížky pro každého z vás. Jsem nedílnou součástí vašeho života.“
Více informací na www.knihovnaslany.cz.
MILOSLAVA NAJMANOVÁ > studovna@knihovnaslany.cz  

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2