WWW OPAC 2.0 pro knihovní systém KpWinSQL

VÁCLAV TRUNEC > vaclav.trunec@kpsys.cz

Přístup uživatelů ke knihovním katalogům se mění. Dnes již mnohým z nich nestačí jen „pouhé“ vyhledání konkrétního bibliografického záznamu a informace o tom, zda si dokument mohou v knihovně vypůjčit, prolongovat či rezervovat. Moderní prvky webu 2.0 aplikované v knihovním elektronickém katalogu WWW OPAC 2.0 firmy KP-SYS, spol. s r. o., umožňují uživatelům mnohem více, mimo jiné i možnost komunikovat a spolupracovat s ostatními členy čtenářské komunity i s knihovníky samotnými při vytváření a doplňování informací k jednotlivým záznamům katalogu.
KP-SYS, spol. s r.o.
LogoSpolečnost KP-SYS, spol. s r. o., se sídlem v Sezemicích se věnuje vývoji knihovních sy­stémů již od roku 1995. Po první verzi knihovního systému (Kp-sys, od roku 1995) pro operační systém MS-DOS a prvních verzích grafických (Kp-win, od roku 1999) je v současné době dostupná aplikace KpWinSQL (od roku 2006). Jak její název vypovídá, je to program založený na technologii klient-server, přičemž prakticky všichni její uživatelé (v současnosti více než 200 knihoven) využívají volně dostupný databázový server FirebirdSQL. Od roku 2008 je knihovní systém KpWinSQL vyvíjen za podpory grantu v rámci operač­ní­ho programu Podnikání a inovace (MPO) a směřu­je i k dalším serverovým platformám (ORACLE, MS SQL).
WWW OPAC nebo WWW OPAC 2.0?
Někteří uživatelé stávajícího knihovního katalogu (WWW OPAC) namítají, že je charakteristický uživatelským rozhraním, jež vyhovuje spíše potřebám knihovníků, kteří jsou k jeho využívání speciálně vyškoleni. S některými svými dotazy se tudíž obracejí na knihovníky, a všechny dostupné možnosti katalogu tak nevyužívají. Je tedy třeba zlepšit a zpřehlednit zvláště vizuální stránku aplikace.
V rovině vizuální umožňuje dodávaný OPAC uživatelské úpravy grafické stránky katalogu (CSS, HTML šablony), a tím i jeho snadnější zakomponování do webových stránek knihov­ny či instituce. Většina knihoven však používá „standardní“ grafické rozhraní od dodavatele systému. Změny se poté omezí pouze na hlavičku a patičku jednotlivých stránek.
Po stránce knihovnické má katalog poměrně rozsáhlý systém funkčních nastavení, jejichž možnosti ocení zejména knihovník. Ke kon­figuraci dochází ve spolupráci dodavatele a knihovníků jednorázově, a nové možnosti katalogu tak nejsou ve všech institucích průběžně aktualizovány.
Ideálem je tedy uživatelsky definovatelné rozhraní - uživatel sám, ať knihovník či návštěvník knihovny, aktivně rozhoduje o tom, které služ­by využije, a podle toho vytváří například svůj vyhledávací profil, buduje svou vlastní virtuální knihovničku či využívá externích služeb.
Některé takové přídavné funkce jsou již k dis­pozici ve stávající verzi katalogu (obálky knih, odkazy na externí databáze apod.), „nový“ katalog ale přináší daleko více možností. WWW OPAC 2.0 není však novým katalogem pracujícím nad daty v systému KpWinSQL, ale zásadním rozšířením katalogu stávajícího.
Shrnutí doplňkových služeb katalogu WWW OPAC 2.0 pro KpWinSQL
1. Funkce pro získání informací z externích zdrojů
• obálky, obsahy, rejstříky - automatické zo­brazování dostupných obálek (obsahů, rej­stří­­ků), využívání rozhraní serverů obalkyknih.cz a Google Books pro získání dalších informací o dokumentu;
• automatické generování odkazů na hesla (deskriptory) ze záznamu na externí servery (např. encyklopedie) dostupné na síti Internet (Google, Wiki, CoJeTo ad.);
• automatické odkazy na celé bibliografické záznamy na externích serverech (SK ČR, Google Books, WorldCat ad.);
• využívání externího API serveru Citace2.0 - zobrazení a tisky citací podle ISO690 přímo z bibliografického záznamu.
2. Komunity uživatelů
• systém sdílení odkazů nejen v sociálních sítích (BookMark) využívá externí služby AddThis pro záznamy v katalogu;
• permalink - generování trvalého linku na záznam pro jeho vícenásobné využití;
• hodnocení záznamů - systém známkování jednotlivých dokumentů;
• diskuse, komentáře k záznamům - diskusní fóra či blogy k jednotlivým záznamům katalogu pro registrované uživatele knihovny;
• tagování (štítky) - registrovaní uživatelé mohou vytvářet vlastní tagy (štítky, uživatelská klíčová slova) a přidávat je k dokumentům v katalogu, systém potom umožňuje hledání podle takových štítků (oblak tagů) s grafickým zvýrazněním tagů vlastních a tagů založených jinými uživateli;
• třídění vyhledaných záznamů podle ClicRate (počtu kliků na konkrétní záznam), zobrazování počtu kliků v záznamech;
• systémy doporučování dokumentů:
- uživatelé, kteří si půjčili tuto knihu, si mj. půjčili i tyto nabízené dokumenty,
- nabídka obsahově podobných dokumentů včetně zobrazení relevance.
3. Další služby pro individuálního návštěvníka katalogu
• SDI (Selective Dissemination of Information) - automatická novinková služba, vícenásobné využívání registrovaných dotazů a jejich správa;
• dočasná uživatelská schránka pro další operace s množinou záznamů (rezervace, objednávky, tisky, e-mail);
• uživatelská virtuální knihovna a její správa;
• RSS kanál novinek v katalogu.
4. Další vyhledávací služby
• fasetové vyhledávání - možnost zpřesňování výsledků hledání;
• nejčastěji hledané tagy (oblak štítků) - vyhledávání podle deskriptorů vytvořených registrovanými uživateli;
• nejčastěji přidělované tagy (oblak štítků);
• nejčastěji hledaná hesla (oblak hesel);
• integrovaný Z39.50 klient (včetně možnosti uživatelského profilu přes KPSYS-Z39.50 gate­way).
Použité technologie
Knihovní katalog WWW OPAC 2.0 je po­staven na kombinaci několika technologií - HTTP server Apache, IIS apod. na odpovídající platformě (Windows, Linux), PHP, AJAX, CSS, HTML. Na straně klienta postačí libovol­ný prohlížeč (testováno na Firefox, IE, Ope­ra, Google Chrome).

Závěr
V příspěvku jsme se soustředili na výčet funkcí, které jsou dostupné pro uživatele WWW OPAC 2.0. Určitě se nejedná o výčet uzavřený. Nadstavba stávajícího knihovního katalogu se bude pravděpodobně poměrně rychle rozvíjet o nové funkce, a to zejména díky stále větší dostupnosti a využitelnosti rozhraní třetích firem, která umožní doplňovat knihovní data o informace z dalších zdrojů (fotografie, mapy, video, zvuk).
Snahou tvůrců nového OPAC je maximální dostupnost služeb knihovny a jejich prezentace na jednom místě, jedné adrese. Zda se jim to alespoň trochu podařilo, to posoudí sami uživatelé. Konečně i pro ně má katalog jakousi zpětnou vazbu (diskusi i blog s tvůrci systé­mu), což je jeden z hlavních pilířů webu 2.0.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2