Z KNIHOVEN...

Návštěva dětí z německého Waldsassenu
V polovině června navštívilo 20 dětí ze základní školy blízkého německého města Waldsassenu dětské oddělení Městské knihovny v Chebu. Byli to žáci první až třetí třídy, kteří se učí česky. Na setkání s nimi přišly děti ze 4. základní školy v Che­bu, které se naopak učí němčinu. Německé děti doprovázela ředitelka školy Maria Piendl, ředitelka waldsassenské knihovny Marianne Kunz a učitelka češtiny Irena Zandt.
Děti si nejdříve prohlédly dětské oddělením knihovny, zajímalo je, co tu všechno děláme (mimochodem, myšlenka pasování prvňáčků za čte­náře se velice zalíbila ředitelce knihovny M. Kunz, takže zřejmě i tato akce překročí české hranice), a nakonec se začaly vzájemně představovat a poznávat v jazycích, kte­ré se učí. Padaly otázky typu - jak se jmenuješ, kde bydlíš, máš doma kočku apod. Po začátečních rozpacích se docela slušně rozmluvily.
Poté následovala maňásková pohádka v češtině (na tu německé děti učitelka předem připravila) a po svačině jsme se všichni vydali do Domu dětí a mládeže Sova. Po cestě jsme pilovali jazyky, dozvěděli jsme se třeba, že náš pes štěká haf, haf, kdežto ten německý hau, hau. Na místě se děti rozdělily do dvou skupin, jedna si šla prohlédnout terárium s plazy a ještěry a druhá jezdila na ponících. Pak se zase obě skupiny vyměnily. V jízdě na ponících jednoznačně vedla česká děvčata, která jela i několikrát, kdežto němečtí kluci se prý radši spoléhají na vlastní nohy a řada z nich nesebrala odvahu na poníka nasednout. Před polednem odjely německé děti i s doprovodem zpátky do Waldsassenu.
Setkání to bylo milé nejen pro děti, ale i zúčastněné dospělé a určitě nebylo poslední.
EVA NOVOTNÁ
 
Foto archiv knihovny
Prvňáčci Bolevecké základní školy pasováni na čtenáře
Všichni noví prvňáčci z Bolevecké základní školy v Plzni dokázali v závěru června v Obvodní knihovně Plzeň - Lochotín, že se opravdu za rok své školní docházky naučili bravurně číst a psát, a mohou se tedy stát platnými čtenáři a uživateli Knihovny města Plzně.
Slavnostní pasování se uskutečnilo v prostorách dětského oddě­-lení za účasti knihovnic a krásného středověkého rytíře, který každého prv­ňáčka svým mečem pasoval na čtená­ře. Děti zároveň obdržely certifikát, omalovánky a pohádkovou knížku jako vzpomínku na tento slav­nostní okamžik.
Součástí pasování bylo také předvedení čtení neznámého textu. Každý jednotlivý absolvent první třídy tak dokázal, že se za školní rok naučil skutečně dobře číst. Dalším úkolem pro pasované děti bylo poznat z čtených i obrázkových hádanek, o jakou dětskou knihu či knižního hrdinu se jedná. Všechny úkoly děti zvládaly bez potíží a potvrdily tak, že se tímto slavnostním aktem stávají právoplat­nými čtenáři nejen Obvodní knihovny Lochotín, ale všech více než dvaceti poboček Knihovny města Plzně.
Bazar knih - úspěšná výprodejová akce
V závěru června se ve venkovních vstupních prostorách Obvodní knihov­ny Lochotín uskutečnila velká výprodejová akce s názvem Bazar knih. Vzhledem ke strategicky velmi výhodnému prostoru u křižovatky několika spojů MHD, kde projdou denně stovky až tisíce lidí a čtenářů knihov­-ny, přitáhla velkou pozornost. Zájem byl především o detektivní romány, dětskou literaturu, literaturu faktu a naučnou literaturu, ale i kuchařky, knihy pro kutily, životopisné romány a beletrii vůbec. V průběhu týdne, kdy akce před knihovnou probíhala, navštívily bazar cíleně stovky sběratelů knih a milovníků literatury (byť starší, poškozené a vyřazené z několika plzeňských knihoven). Tuto akci pořádá Obvodní knihovna Lochotín dvakrát ročně a je o ni pokaždé veliký zájem. Uvnitř knihovny pak probíhá trvalý výprodej starých a poškozených knih a časopisů po celý rok.
(dab)
Foto archiv knihovny
Městská knihovna Sokolov pro teenagery
Dlouho jsme v knihovně přemýšleli, co zajímavého připravit pro naše čtenáře (a nejen čtenáře) z řad teenagerů. Všichni víme, že tahle věková skupina je velmi náročná, kritická a nevyzpytatelná. Pak přišel nápad pořádat víkendové kreativní semináře, kde by mladí mohli roz­víjet své schopnosti a dovednosti v oblasti, která je zajímá a baví.
Jako první se tedy uskutečnil seminář tvůrčího psaní, který se do knihovny přímo nabízel, mimo jiné také proto, že vydáváme studentské noviny Gaudeamus, kde redakční radu tvoří především studenti střed­ních škol. O vedení semináře jsme požádali spisovatelku Ivonu Březinovou, která vyučuje tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého. I. Březinová účastníky s velkou profesionalitou a trpělivostí seznámila se základy tvůrčí práce na literárním textu. Ze semináře nakonec vznikl sborník povídek, který si zájemci mohli přečíst v dětském oddělení nebo na webových stránkách knihovny.
Dále jsme se rozhodli uspořádat divadelní seminář, při němž hlavně děvčata nadšeně pronikala do tajů divadelního umění pod vedením zkušeného režiséra Divadla na Vinohradech Jana Nováka.
Protože v naší knihovně realizujeme také kurzy hry na africké a kubánské perkuse, uskutečnil se také hudební seminář, který vedl jazzový hudebník a učitel hudby Jan Bísek. Zde se účastníci mohli naučit základy hry na různé africké hudební nástroje.
Volba lektora na výtvarný seminář byla rovněž velmi šťastná. Malíř a ilustrátor Adolf Dudek dovedl nadch­nout pro malování všechny a vznik­lé leporelo jsme vystavili v dětském oddělení a na webu.
To vše začalo v roce 2007… Od té doby jsme již pořádali několik seminářů tvůrčího psaní (lektoři Ivona Březinová a Jiří Dědeček), několik hudebních (lektoři Martin Kreuzberg z Tam-Tam Orchestra a africký bubeník Papis Nyass) a výtvarných seminářů (pod vedením Adolfa Dud­ka). Nově se zájemci mohli seznámit s tvorbou reportážní fotografie na žurnalistickém semináři. Velmi ús­pěš­­ný byl také grafologický seminář.
Zatím poslední víkendovou akcí byl kurz žurnalistiky, který jsme pořádali 19. 6. 2010 ve spolupráci s Akademií ČTK - lektorem byl její ředitel PhDr. Jiří Chrást. Účastníci se dověděli o tom, co je ve zprávě důležité a proč, co se chtějí čtenáři dozvědět a jak zaujmout jejich pozornost, jaký jazyk používat a čemu se vyhnout, jak používat citace, jak vést interview, co je to headline, perex, fleš, background… Na závěr kur­zu obdržel každý účastník certifikát ČTK.
Tyto akce, které jsou finančně náročnější, by se nám nepodařilo realizovat z rozpočtu knihovny, proto jsme byli velice rádi, že je finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Karlovarský kraj a soukromé firmy ve městě. Více informací o seminářích získáte na www.mksokolov.cz v sekci fotogalerie - kreativní semináře.
Text a foto DANIELA DROBEČKOVÁ - EMA REISMÜLLEROVÁ 
 
Když nemůže čtenář za knihou, musí kniha za čtenářem
Regionální knihovna Karviná již desítky let zprostředkovává svým uživatelům a návštěvníkům řadu knihovnicko-informačních služeb, aby uspokojila jejich požadavky týkající se nejen knih, ale i informací o městě, službách a regionu.
V současnosti se snaží knihovníci dodat požadovaný titul čtenářům v co nejkratší době a nejpoho­dlnější formou. Knihovna již nějakou dobu provozuje tzv. donáškovou služ­-­bu, to znamená, že když zdravotně handicapovaní čtenáři nemohou navštívit půjčovnu osobně, na vyžádání jsou jim na smluvené datum a hodinu doručeny tituly až do domu. Zároveň platí stejná ustanovení podle knihovního řádu jako u klasických čtenářů docházejících do půjčoven.
Aby knihovna usnadnila čtenářům přístup ke knize co nejefektivněji, mohou si uživatelé na své domovské pobočce objednat titul z jiného pracoviště v rámci karvinské knihovny, který jim bude doručen právě na jejich domovskou pobočku, kde ho mo­hou rovněž po měsíci vrátit. Titu­ly následně budou rozvezeny zpět na pobočky, kam svou lokací náleží. Požadavky na knihy z jiných poboček budou vždy vyřízeny do tří pracovních dnů ode dne objednání. Jedná se o specifickou službu, kterou se knihovna snaží usnadnit pří­stup ke svému fondu čtenářům, jež jsou pracovně či studijně vytíženi, případně se nemohou dostavit na jinou pobočku ze zdravotních důvo­dů. Veškeré dotazy knihovna zodpo­ví na: tel. 596 348 301, knihovna@rkka.cz.
JARMILA HAVELKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2