Ze světa

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
— Motivovat děti ke čtení speciálním kusem nábytku - s tímto cílem byl v roce 2008 pod záštitou spolkové ministryně školství dr. Anette Schavan zahájen projekt Lesemöbelwettbewerb  Sdružení německého nábytkářského průmys­lu a Nadace čtení (http://www.stiftunglesen.de/lesemoebel/default.aspx). Výrobci nábytku z celého Německa byli vyzváni, aby zkonstruovali speciálně upravený nábytek pro čtení dětí a pomohli tak zvýšit jejich čtenářskou gramotnost. Porota složená ze zástupců německé Nadace čtení a Sdružení německého nábytkářského průmyslu vybrala jako vítěze renomovaného výrobce nábytku firmu Vierhausz Dolního Porýní (http://www.vierhaus.de/), která splnila požadavky porotců nejlépe. Výrobek s názvem Kinderleselok (lokomotiva se židličkou a pultíkem pro knihu) je určen jako ideální pro relaxační i vzrušující čtení dětí, je nastavitelný pro různé věkové kategorie a splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Firma Vierhaus věnovala deset kusů vítězného výrobku Kinderleselok pro knihovny, mateřské školy a školy ve znevýhodněných oblastech a vítězové, kteří tento dar dostanou, budou určeni losem. Dr. Anette Schavan, kte­rá byla patronem soutěže, řekla: „Kdo si v dětství vytvoří zájem o čtení, v dospělosti jej už nikdy neztratí.“ V tomto projektu byly tvořeny zvláštní kusy nábytku určené především dětem, které začnou číst úplně poprvé. Pohodlné posezení na malé přátelské lokomotivě je může na mnoho hodin ponořit do světa fantazie. První lokomotiva na čtení byla předána do péče Mateřské školy U sv. Kateřiny v Alt-Hürth poblíž Kolína nad Rýnem a setkala se s velkým nadšením. Firma Vierhaus bude pochopitelně svůj vítězný výrobek nabízet příslušným organizacím v rámci své marketingové komunikace.
(Das magazine der Bibliotheken in Sachsen - Jg. 3, Nr. 04/Juni 2010, s. 156-159)
— Problematikou budoucnosti odborných knihoven, jejichž knihovní fondy jsou stále častěji převáděny do elektronické podoby, se zabývají také ve Finsku. V malé jazykové oblasti jako je Finsko, je vývoj pomalý, ale tempo se stále zrychluje a při sledování návyků mladých lidí při čtení a získávání informací je třeba se ptát po nových úkolech knihoven. Rada pro veřejné knihovny připravila dokument nazvaný Knihovna 2015, který pracuje s pojmy jako „knihov­na inspiruje, knihovna udivuje a knihovna dává sílu“. Budoucnosti knihoven se bude věnovat i Světový knihovnický a informační kongres, který v roce 2012 uspořádá Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí IFLA v Helsinkách.Návrh nové strategie finských knihoven byl diskutován na mnoha konferencích, kde byly definovány hodnoty veřejných knihoven - spolehlivost, rovnost, otevřenost, svobodné získávání informací a smysl pro komunitu. Rada pro finské veřejné knihovny si stanovila klíčové cíle, které jsou jádrem strategie a jejichž naplnění bude bedlivě sledovat: rozvíjet činnost knihoven společně s partnery; pro zajištění potřeb uživatelů uzpů­sobit provozní dobu; změnit knihovny na místa setkávání lidí a ne jen uchovávání sbírek; zlepšit marketing odborných knihoven, posílit vedení a řízení; automatizovat rutinní činnosti, podpořit nové smě­ry; zapojit knihovny do projektů na národní úrovni apod.
(Scandinavian Public Library Quarterly - Volume 43, No. 2 / 2010, s. 23)
— S velkým potěšením a vděčností obdržela Státní knihovna v Berlíně do svého oddělení pro děti a mládež speciální dárek - kopii extrémně vzácného anglického vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců (Harry Potter and the Philosopher's Stone) od spisovatelky Joanne K. Rowlingové z roku 1997. Jedná se o jedinou kopii v německých knihovnách. První vydání prvního dílu bylo totiž v Londýně publikováno v nákladu pouhých 500 kusů! Díky takto malému nákladu prvního dílu a následně obrovskému úspěchu této knihy mezi miliony čtenářů na celém světě se stalo první vydání vysoce placenou raritou na knižním trhu. Na aukci ve Velké Británii dosáhlo ceny 15 000 liber a v aukci Christies v říjnu roku 2007 se cena této knihy vyšplhala na částku 19 700 liber. Knihy o Harry Potterovi byly přeloženy do 67 jazyků a po celém světě se jich prodalo více než 400 milionů kusů. Kromě jednotlivých dílů série napsala autorka pod pseudonymy další dvě doplňkové publikace (Famfrpál v průběhu věků a Fantastická zvířata a kde je najít) pro britskou nadaci Comic Relief.
(Bibliotheks Magazin - No. 2 / 2010, s. 64)
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2