KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Co venkovské knihovny umějí a mohou?

Text a foto DANIELA WIMMEROVÁ > Wimmerova.D@seznam.cz  
Na tuto otázku si v polovině září již pošesté odpověděli knihovníci venkovských knihoven z celé Čes­ké republiky. Hostitelem jejich letošního setkání byla Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova (Knihovna roku 2008). Do příprav se tu zapojila téměř celá vesnice a setkání se stalo prestižní záležitostí i pro představitele obce. Akce již tradičně proběhla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a za pomoci Svazu knihovníků a informačních pracovníků (Sekce veřejných knihoven).
Účastníci se sjeli do Přerova a svůj pobyt na Moravě zahájili exkurzí v městské knihovně, kde je přivítal ředitel Ing. Pavel Cimbálník, který je seznámil s rozmanitou činností přerovské knihovny. Jejich velkým problémem jsou nevyhovující prostory, ale zdá se, že se situaci v blízké budoucnosti přece jen podaří vyřešit. Následovala příjemná pro­cházka městem a návštěva Muzea Komenské­ho. Zde si mnozí vzpomněli na svá školní léta, když procházeli expozicí věnovanou škole a J. A. Komenskému. Program pokračoval návštěvou Obecní knihovny v Radslavicích (tato knihovna byla již dvakrát nominována do celostátního kola soutěže Knihovna roku). Zde knihovníky přivítala knihovnice Lada Veselá, která patří mezi pravidelné účastníky těchto setkání. Velice ráda se podělila s přáteli o své zkušenosti. Večer pokračoval v duchu osobnosti J. A. Komenského přednáškou Komenský a knihy, v po­dání pracovníka muzea Mgr. Lubora Maloně. Vy­vrcholením večera bylo promítání DVD z předchozího setkání, které se uskutečnilo v loňském roce v Borech (Kraj Vysočina) a které natočil a připravil Miroslav Bláha z Kostomlat pod Milešovkou (Knihovna roku 2004), který je dalším pravidelným účastníkem a neúnavným dokumentátorem knihovnických setkání.
Druhý den prožili knihovníci v Pavlovicích u Přerova. Dopolední odborný program byl věnován deseti letům spolupráce Svazu knihovníků a informačních pracovníků se Spolkem pro obno­vu venkova. Nejprve Mgr. Zlata Houšková (Národní knihovna ČR) přiblížila aktivity Svazu knihovníků a informačních pracovníků a následně tajemnice Ing. Marcela Harnová seznámila pří­tomné s činností Spolku pro obnovu venkova. Bylo připomenuto, že oba spolky již déle než 10 let dobře spolupracují a podílejí se na úspěšném rozvoji kulturního života na našem venkově. Nezanedbatelná je účast knihovníků v hodnotitelských komisích soutěže Vesnice roku. V průběhu spolupráce se také výrazně pozměnil vztah zřizovate-lů ke knihovnám. Prestižní záležitostí se stává i účast v soutěži Knihovna roku. Následovala panelová diskuse, kterou moderovala Mgr. Milena Kodýmová (knihovnice Pravdovy knihovny v Jarošově nad Nežárkou a členka celostátní hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku). Obsahem diskuse byla spolupráce samosprávy a knihoven v malých obcích, účast v soutěžích Vesnice roku a Knihovna roku. Besedy se zúčastnilo sedm starostů - Bohumil Rod (Jarošov nad Nežárkou), Vlastimil Bia (Pavlovice u Přerova), Jiří Řezníček (Tučín), Stanislav Sedláček (Sepekov), Stanislav Jemelík (Radslavice), Karel Trnečka (Protivanov), Jaromír Doh­nal (Soběchleby). V průběhu diskuse se mezi obecenstvem objevili ještě další tři starostové, kteří se také aktivně zapojili do debaty.
Pan starosta Jiří Řezníček z Tučína následně představil ve své prezentaci zajímavou činnost Vesnice roku 2009 a pozval všechny k návště­-vě obce. Ta se uskutečnila v sobotu dopoledne. Knihovnice Kateřina Trundová z Obecní knihovny v Protivanově (Knihovna roku 2009) pohovořila o široké škále akcí své knihovny, která je současně i informačním centrem obce. Také ona pozvala všechny na setkání v roce 2011. Odborného programu se měli možnost také účastnit knihovníci z blízkého okolí. Akci navštívilo téměř 100 knihovníků a zástupců samosprávy.
Znovu se potvrdilo, že setkávání venkovských knihovníků má širší rozměr. Vznikají zde pevné přá­telské vazby. Knihovníci průběžně komunikují i během roku. Vyměňují si zkušenosti a dokáží si i vzájemně pomoci, když je třeba. Konkrétním příkladem je cílená pomoc v době záplav z jihočeské­ho Brloha do severočeské Višňové - pomoc, která se uskutečnila díky domluvě dvou venkovských knihovnic - Marty Tomanové a Hany Severové.
Také v Pavlovicích se projevila solidarita a dlouholeté přátelství, když byla uspořádána sbírka pro častého účastníka našich setkání, knihovníka Zdeň­ka Pavlíčka z Heřmanic (okres Frýdlant), kterého v létě postihla povodeň. Celkem bylo vybráno cca 10 000 Kč. Pamětní list podepsaný všemi účastníky spolu s vybranou hotovostí byly Z. Pavlíčkovi odeslány.
Odpoledne knihovníci navštívili pavlovickou knihovnou, kde jim knihovnice Danuše Sklenářová v reálu předvedla, co všechno může venkovská knihovna podnikat. Vycházka pokračovala objevováním krás Pavlovic a blízkého okolí. Vše bylo dopl­ně­no ukázkami kulturních aktivit místních ob­ča­nů. Večerní posezení v kulturním domě zpestřilo hudební a taneční vystoupení pavlovických dětí.
Poslední den setkání navštívili knihovníci obec Tučín, svezli se vláčkem Tučolínem a nevynechali ani obecní knihovnu, kde jim o svých aktivitách povídala knihovnice Marta Rychlíková. Všichni obdivovali hlavně krásné batikované šály a šátky, které vznikly při jedné „výtvarné dílně“. Potom se pokračovalo do Lipníka nad Bečvou. Přesto, že byla sobota a knihovna neměla otevřeno, čekala na vzácné hosty ředitelka Marcela Střelcová. Ti si knihovnu prohlédli s velkým zájmem, seznámili se s její činností, prostory a realizovanými projekty. Nejvíce je zajímal výkon regionálních funkcí a spolupráce s venkovskými knihovnami a jejich zřizovateli. Diskuse probíhala ve výstavním sále Domečku v příjemné atmosféře výstavy k 110. výročí založení ZŠ Osecká 315. Následovala krátká procházka městem s průvodcem.
Čas se naplnil a setkání bylo u konce, jako vždy i tentokrát vše uběhlo rychle. Znovu jsme se přesvědčili, že je toho hodně, co venkovské knihovny umějí a mohou…
Příště se sejdeme opět na Moravě. V září 2011 bude knihovníky hostit Protivanov.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2