Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
BIX - der Bibliotheksindex : ein Sonderheft von B.I.T. online 2010 / Herausgeber: Rolf Fuhlrott … [et al.] /Ukazatel výkonnosti knihoven. Zvláštní číslo časopisu B.I.T. online 2010./ Wiesbaden : Dinges & Frick, 2010. - 56 s. : il.
Kfe 9.108/B

BOJKOVA, Oľga Feoktistovna : Pravovoje regulirovanije dejateľnosti municipaľnych bibliotek : naučno-praktičeskoje posobije. /Právní aspekty činnosti městských knihoven. Vědecko-praktická příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2008. - 111 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI věk ; vyp. 91)
Kib 38.212

21 gute Gründe für gute Bibliotheken / Text: Anne Buhrfeind. /21 dobrých důvodů pro kvalitní knihovnické služby./ Berlin : Bibliothek & Information Deutschland, 2009. - 26 s. : il.
Kfe 9.078/B

Libraries and Information Services in the United Kingdom and the Republic of Ireland 2009-2010 / comp. by Lin Franklin and June York. - 36th ed. / Knihovnické a informační služby ve Spojeném království a Irské republice 2009-2010./ Lon­-don : Facet, 2009. - ix, 466 s.
Kfe 38.346

Automatizace knihovnické a informační činnosti
CZARNECKI, Kelly : Digital Storytelling in Practice. /Digitální vyprávění v praxi./ Chicago : ALA TechSource, 2009. - 39 s. : fot. - (Library Technology Reports ; vol. 45, no. 7)
Abdf 38.326

GRIFFEY, Jason : Mobile Technology and Libraries. /Mobilní technologie a knihovny./ New York : Neal-Schuman, 2010. - xi, 115 s. - (The Tech Set ; no. 2)
Ab 38.251

JANOUCH, Viktor : Internetový marketing : prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno : Computer Press, 2010 - 304 s. : il. + 1 DVD
Ife 38.290

KOVACS, Diane K. : The Kovacs Guide to Electronic Library Collection Development : essential core subject collections, selection criteria and guidelines. - 2nd ed. /Průvodce rozvojem fondů elektronické knihovny : hlavní jádro sbírek, kritéria výběru a směrnice./ New York : Neal-Schuman, 2009. - xxiii, 303 s. : il.
Ts 37.956

Organizace knihovních fondů
HABICH, Elizabeth Chamberlain : Moving Library Collections : a management handbook. - 2nd ed. /Stěhování knihovních fondů. Organizační příručka./ Westport : Libraries Unlimited, 2010. - xvi, 404 s. - (Libraries Unlimited Library Management Collection)
Ok 38.363

SUKIASJAN, Eduard Rubenovič : Katalogizacija i klassifikacija : elektronnyje katalogi i avtomatizirovannyje bibliotečnyje sistemy : izbrannyje staťji. /Katalogizace a klasifikace : elektronické katalogy a automatizované knihovní systémy. Vybrané články./ Sankt-Peterburg : Izd-vo Pro­fes­sija, 2009. - 535 s. - (Biblioteka)
Od 38.381

ZHANG, Yin - SALABA, Athena : Implementing FRBR in Libraries : key issues and future direc­tions. /Zavedení FRBR v knihovnách. Klíčové problémy a cíle./ New York : Neal-Schuman, 2009. - xiv, 154 s.
Od 38.405

Sítě knihoven
Introduction to Health Sciences Librarianship / ed. by M. Sandra Wood. /Úvod do knihovnictví ve zdravotnických vědách./ Binghamton: Haworth Press, 2008. - xxvii, 493 s.
Tdc 38.100

[Knihovna slaví 60 let] / texty: Ivana Horáková ; ilustrace: Vladimír Líbal. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, [2010?]. - [14] s. : barev. il. Ta 9.056/B

Kronika 60 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje / text uspořádala Ivanka Horáková. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2009. - 113 s. : barev. il., faksim.
Ta 38.334

Služby knihoven
Bibliotečnoje obsluživanije polietničeskogo naselenija regiona : kuľturnaja kompetentnost‘ bibliotekarja : spravočnoje posobije / sostaviteli: L. D. Daniľjanc, V. S. Krejdenko. /Služby knihoven v multikulturním regionu : kulturní způsobilost knihovníka. Informační příručka./ Sankt-Peterburg : Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2009. - 166 s.
Scd 9.012/B

DUCKETT, Bob - WALKER, Peter - DONNEL­LY, Christinea : Know it All, Find it Fast : an A-Z source guide for the enquiry desk. - 3rd ed. /Všech­no vědět, rychle to najít. Průvodce A-Z po zdrojích pro informační pult./ London : Facet, 2008. - xvi, 480 s.
Sd 38.114

Event marketing a knihovny : [rešerše] / zpracoval Jindřich Pilař. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2009. - 7 záznamů
Se 3/2009Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2