Poznámky do diáře - Neušlo nám

POZNÁMKY DO DIÁŘE
— Konference Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život proběhne 24.-25. 11. 2010 v Moravské zemské knihovně v Brně. Setkání je určeno ředitelům základních i středních škol a knihovníkům. Program je zaměřen na podporu výuky moderními informačními technologiemi a na nové možnosti, které tyto technologie přinášejí, ale také na úskalí, která na druhé straně vytvářejí při práci s informacemi. Další podrobnosti naleznete na http://www. mzk.cz/aktivity/akt10_32.php.
— Ve dnech 1.- 2. 12. 2010 se usku­teční 11. ročník konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě. Je věnována tématu spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpří­stupnění kulturního dědictví. Program i přihláška jsou vystaveny na stránkách http://skip.nkp.cz/akcArch10.htm.
NEUŠLO NÁM
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje oslavila v letošním roce šedesáté výročí svého založení. Pracovníci knihovny spolu s významnými hosty kraje a města si připomněli výročí 1. října na slavnostním shromáždění při vernisáží výstavy Naše krásná milovaná… Téhož dne se uskutečnila konference k regionálním funkcím knihoven, na které vystoupili zástupci knihoven Plzeňského kraje.
V sobotu 2. října při Dnu otevřených dveří navštívilo knihovnu ve zrekonstruovaných prostorách téměř 300 účastníků z řad veřejnosti. Historii knihovny vzpomněla i výstava fotografií 60 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v německém Schönsee, uspořádaná ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia v rámci projektu Kultura bez hranic. Fotoreportáže z těchto akcí jsou na stránce www.svkpl.cz. Knihovna vydala k šedesátému jubileu publikace Kronika 60 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, sborník 60 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, drobný svazek Poklady Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a úsměvné leporelo.
Více informací z historie i současnosti knihovny přinese článek v lednovém čísle Čtenáře.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2