Regionální knihovní systém Clavius REKS v českokrumlovském regionu

IVANA TROUPOVÁ > troupova@knih-ck.cz  
V závěru roku 1996 byl zahájen projekt veřejných knihoven regionu s názvem Vybudování základní informační sítě veřejných knihoven regionu Český Krumlov. V jednotlivých etapách tohoto projektu docházelo k postupnému vybavování knihoven počítačovou technikou, jejímu napojování k internetu a zavádění automatizace provozu. Od počátku realizace projektu knihovny v regionu spolupracují s táborskou firmou LANius, využívají knihovní programy LANius nebo Clavius (většina knihoven), případně Clavius REKS pro ma­lé vesnické knihovny s dobrovolnými knihovníky.
Knihovní program a automatizaci knihovnických činností zpočátku zaváděly pouze profesionální knihovny. Následovala etapa automatizace vybraných větších knihoven s neprofesionálním pra­covníkem. V současné době jsou profesionální knihov­ny plně automatizovány, ve větších ne­pro­fe­sionálních knihovnách probíhá stále vkládání kniž­ního fondu do programu Clavius.
Budování REKS (regionálního knihovního systé­mu) bylo zahájeno v roce 2007. Městská knihov­na v Českém Krumlově získala grant od MK ČR (v rámci programu VISK 3) na první etapu zavedení programu Clavius REKS pro malé venkovské knihov­ny s neprofesionálními pracovníky. Následně bylo skutečně připojeno prvních šest obecních knihoven s fondem do 5000 knihovních jednotek. Jednalo se o knihovny Holubov, Přísečná, Lipno nad Vltavou, Světlík a pobočku knihovny Dolní Dvořiště - Rychnov nad Malší a pobočku knihovny Zlatá Koruna - Plešovice.
V souvislosti se započetím budování REKSu bylo nutno řešit kromě programového vybavení - celkem 15 nových modulů systému Clavius v SQL verzi - zároveň vybavení technické. V projektu byl požadován a nakonec získán příspěvek na nový kvalitní výkonný SQL server.
V roce 2008 následovala druhá etapa REKSu; i na ni získala knihovna grant od MK ČR ve výši 105 000 Kč. Bylo připojeno dalších sedm knihoven - Frymburk nad Vltavou, Dolní Třebonín, Horní Dvořiště, Netřebice, Nová Ves, Rožmitál na Šuma­vě, Přídolí a dvě knihovny byly převedeny z knihovního programu Lanius na Clavius REKS - Omlenice a Zlatá Koruna.
V roce 2009 jsme opět získali na třetí etapu příspěvek od MK ČR (také ve VISK 3), a to ve výši 103 000 Kč, což umožnilo napojit sedm obecních knihoven - Kájov, Mirkovice, Malšín, Srnín, Přední Výtoň, Rožmberk nad Vltavou a Pohorská Ves.
Tímto byla završena automatizace malých obecních knihoven. Ve všech knihovnách jsou počítače a elektronický knihovní systém (LANius nebo Clavius, příp. Clavius REKS). Zbývají knihovny v Bohdalovicích a Mojném, kde nemají knihovny vlastní fond a půjčují pouze výměnné soubory z Městské knihovny v Českém Krumlově. Knihovna v Zubčicích má umístěný počítač mimo knihovnu, takže nelze provádět katalogizaci. Knihovna v Hořicích na Šumavě nemá vůbec počítač; jde o jedinou knihovnu, kde zřizovatel odmítl podílet se na automatizaci knihovny.
Celkově bylo v REKSu dosud připojeno 22 knihoven; tyto všechny zpracovávají svůj fond v knihovním systému. V obecních knihovnách Besednice, Dolní Třebonín, Plešovice, Omlenice a Rychnov nad Malší je již také využíván elektronický výpůjční protokol. Řada knihoven se k tomuto kroku připravuje a během roku 2010 také naplánovala zahájení automatizovaného půjčování. Knihovny z první a druhé etapy mají již své katalogy přístupné široké veřejnosti na webu, což se již projevilo v jejich návštěvnosti.
Celkem jsme ve třech etapách budování REKS získali od Ministerstva kultury ČR 474 000 Kč. Po nainstalování systému Clavius REKS se pracovnice regionálních služeb v rámci své pracovní náplně stará o proškolování pracovníků v knihovnách a po­má­há jim se zpracováváním jejich vlastních fondů. Funkčnost celého systému je zajišťována v regionálním datovém centru, které bylo zřízeno v MěK v Českém Krumlově (server SQL). S vklá­dáním do REKSu souvisí práce s katalogizačními záznamy (opravy autoritních záznamů a opravy slovníků autorit).
V letošním roce se práce oddělení regionálních služeb zaměřuje hlavně na pomoc při aktualizacích a vkládání fondů malých knihoven do systému Clavius REKS. Spolupracujeme na dokončování vkládání i v ostatních obecních knihovnách, které mají systém Clavius samostatně (např. knihovny Bujanov, Soběnov, Chvalšiny), program LANius má knihovna v Malontech, kde se bude po dokončení vložení fondu přecházet také na Clavius. Postupně tyto knihovny v roce 2010 zahájí elektronický výpůjční systém, a tím se i zjednoduší půjčování výměnných souborů z Oddělení regionálních služeb Městské knihovny v Českém Krumlově.
Do budoucna počítáme i s propojením těchto knihoven s knihovnami v Clavius REKS, aby postupně vznikl jeden regionální katalog obecních knihoven, který bude zpřístupněn pro všechny uživatele. 

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2