Spolupráce knihoven a firmy LANius

ALENA OTRUBOVÁ > otrubova@vkta.cz
Automatizace knihoven na jihu Čech a táborská knihovna patří neodmyslitelně k sobě od začátku 90. let minulého století. Již v roce 1991 byl pro ni vytvořen první modul knihovního systému LANius, o rok později byl čtenářům zpřístupněn on-line katalog a po rekonstrukci budovy knihovny čekal návštěvníky v listopadu 1993 kromě moderního prostředí také plně automatizovaný výpůjční pro­to­kol.
Knihovní systém LANius vznikl a dále se vyvíjel v té nejtěsnější spolupráci a koexistenci s každodenním provozem knihovny, což jistě mělo vliv i na jeho podobu a také oblibu v řadách knihovníků nejen v jižních Čechách, ale v celé České republice, později i na Slovensku. Rozšiřující se tým firmy postupně zahrnul do svého produktu všechny oblasti činnosti knihovny. Měnil se však nejen počet nabízených modulů. Spolu s rozvojem informačních technologií a poznatků ve sféře programování muselo zákonitě dojít i na knihovní systém - zrodil se mladší a výkonnější bratr původního LANia, sy­stém Clavius. Ten začala používat Městská kni­hov­na Tábor v roce 2002.
Velmi úzká spolupráce týmu firmy LANius s knihov­nicemi (a knihovníky) nevedla jen ke zdokonalování systému, ale směřovala i dál, za hranice jednotlivých knihoven, ke kooperaci sítě knihoven, spojených stejným systémem. Současně tak reagovala na aktuální potřeby knihoven v době rozvíjejících se informačních technologií a možností, které z jejich použití vyplývaly. Prvním počinem tohoto druhu byl vznik Sdružení uživatelů knihovních sy­stémů LANius - SKAT v roce 1996. Na ustavující schůzi v Olomouci byly formulovány základní prin­cipy Sdružení, které platí dodnes. Jeho hlavním cílem je „vytvářet, provozovat, šířit a užívat souborný katalog (SKAT) především ve veřejných, ale i v ostatních knihovnách. Dalším předmětem činnosti Sdružení je pořádání seminářů, přednášek i akcí, které souvisejí s automatizací knihovnických procesů“. Dnes má Sdružení téměř 200 členů, souborný katalog naučné literatury obsahuje na 340 000 titulů a 88 knihoven přispívá rovněž do souborného katalogu článků. SKAT, jak je tento souborný katalog všeobecně známý, se stal velmi vyhledávaným a užitečným pomocníkem pro řadu členských i nečlenských knihoven při poskytování meziknihovní výpůjční služby, je nepostradatelnou součástí Jednotné informační brány a úzce spolupracuje se souborným katalogem ČR.
Po rozšíření internetu i do nejmenších knihoven se ukázaly nové možnosti spolupráce a využití technologií také na tomto poli. Zde byl začátek dalšího z produktů firmy LANius - tentokrát pro nejmenší knihovny. Systém Clavius REKS (regionální informační systém) řeší automatizaci celého regionu, nikoliv jednotlivé knihovny. Hlavním rysem systému je plná podpora práce více knihoven v jedné společné databázi tak, aby byla zachována relativní nezávislost a samostatnost jednotlivých knihoven v rámci systému. Jak už název napovídá, vychází REKS z AKS Clavius a znamená výrazné urychlení a zkvalitnění automatizace knihovnických procesů v knihovnách i těch nejmenších obcí, které nechtějí v kvalitě svých služeb zaostávat za současnými možnostmi.
Co dalšího knihovny a jejich uživatele čeká? Nej­novějším produktem, který firma LANius, s. r. o., nabízí, je on-line katalog nové generace - OPAC 2.0 pod názvem CARMEN. Vznikl ve spolupráci s mladými programátory z brněnské firmy Effectiva a v Městské knihovně Tábor byl čtenářům zpří­stupněn v rámci Března - měsíce čtenářů. I vy si ho můžete vyzkoušet například na webu táborské knihovny (www.vkta.cz). 

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2