Z KNIHOVEN...

Poprvé do školy - Poprvé do knihovny
Neděle 10. října 2010 byla posledním dnem, kdy se mohli prvňáčci nového školního roku 2010/2011 registrovat v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) zdarma. Část z nich se také zúčastnila slavnostního paso­vání na rytíře knih a čtenáře knihov­-ny ve čtvrtek 7. října. Celkem se v ús­třed­­ní knihovně a na jejích dvaceti pobočkách od 1. 9. do 10. 10. 2010 zaregistrovalo 1316 prvňáků. Slavnostně pasováno králem či hejt­manem Jihomoravského kraje nebo sta­rostou příslušné městské části a za doprovodu celé královské družiny bylo celkem 1017 dětí.
Bezplatná registrace prvňáčků a jejich slavnostní pasování se konalo v rámci 8. ročníku projektu na podporu dětského čtenářství Poprvé do školy - Poprvé do knihovny. Projekt provázelo mnoho zajímavých akcí k se­známení dětí i jejich rodičů s prostředím knihovny a aktivit zaměřených na motivaci dětí ke čtení jako zábavě. Letošní program byl věnován především Františku Nepilovi, od jehož úmrtí uplynulo 15 let.
Podle počtu registrovaných dětí v letošním ročníku projektu lze usuzovat, že prvňáčci či jejich rodiče, ale také školy mají o takovou akci zájem. Oproti roku 2009 bylo letos registrováno o 397 prvňáků více (v roce 2009 bylo registrováno 919 dětí, v roce 2008 celkem 500 dětí). Zejména spolupráce se školami na tomto projektu se postupně rozšiřuje a přivádí více prvňáčků do knihovny.
Letošní ročník projektu se konal pod záštitou hejtmana Jihomo­ravského kraje Mgr. Michala Haška, primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, a za pod­pory městských částí, ve kterých se slavnostní pasování konalo. Hejtman Michal Hašek se také osob­ně zúčastnil pasování prvňáků v ústřed­ní knihovně a odměnou získal čest­ný čtenářský průkaz do KJM.
LUCIE ANDEROVÁ
S knihou a knihovnou po regionu
Kde se kdo narodí, tam se také nejvíce hodí, říkávali naši předkové. Čím jsme starší, tím víc se nám zdá, že náš rodný domov je místem, které navždy určilo barevnost vidění, formovalo krajinu duše, dalo základ úzkostem a tvarovalo celé síťoví vzta­hů ke světu.
Přenést něco z těchto nálad, my­šlenek a citů se již třetím rokem daří Městské knihovně Blansko na vlastivědných putováních s regionální knihou nebo regionálním autorem.
Začali jsme v lesích a na svazích Blanenska s knihou autora Františka Kaly Stromy okresu Blansko. Byl krás­ný podzim a ztepilé stromy v Lysicích, především smrky, uchvátily všech­ny přítomné. Ve vršcích „blízko nebe“ jsme navštívili rozhledny nejbližšího okolí a vyslechli několik příběhů, pověstí i konkrétních faktů o stavbách, ze kterých jsou daleké výhledy.
Místa zázraků a historie - sakrální stavby - byl další cíl našeho putování se zasvěceným průvodcem, farářem J. Kaňou. Ve Křtinách, Sloupu, Svaté Kateřině zazářily kostely ve své plné kráse. Uchvátila nás kouzelná stavba plná skla nové kaple v Šošůvce.
Co umí vítr aneb Za větrnými mlýny podle knihy Jiřího Jaroše Slov­ník technických památek Blanenska - tak bylo pojmenováno první putování roku 2010 po horských partiích krasu a Drahanské vysočiny za „kamennými větřáky“.
Druhé putování Za výtvarníky Vysočiny ved­lo do dílny manželů Danzingerových na výrobu modrotisku, galerie v Novém Městě na Moravě, soukromé galerie Ve stodole v Jimramově a do světa tekoucího skla ve sklárně AG Svoboda Karlov.
V říjnu letošního roku ochutnali účastníci vlastivědného putování pro­dukty místních výrobců, především med, ovčí a kozí sýry. Připraveno bylo totiž putování Na soukromé statky a farmy nej­bližšího okolí.
Neustále můžeme ukazovat krajinu Moravského krasu a Blanen-ska, její záhadnost, tajemnost roklí a strží, strašidelnost hlubokých lesů, vyzařování míst - staveb, božích muk, polních křížů, větřáků… Je studnicí paměti. Jako relikviář v sobě uchovává dávné hlasy a události, zapomenuté tváře a činy Wankela, Absolona, Mašky, Bakaly, Karoliny von Linsingen, Halase, Kundery...
Na tomto místě nikdo navždy neumírá, nic se nenávratně neztrácí. Jen všechno na první pohled nevidíme, neznáme a neslyšíme. Proto je nutné si to připomínat. 
PAVEL SVOBODA

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2