Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Biblioteka v kontekste istorii : materialy 8-j meždunarodnoj naučnoj konferencii, Moskva, 5-6 oktjabrja, 2009 g. / sostaviteľ: M. Ja. Dvorkina. /Knihovna v kontextu dějin. Materiály 8. mezinárodní vědecké konference. Moskva, 5.-6. 10. 2009./ Moskva : Paškov dom, 2009. - 362 s. - (Otečest­vennaja istorija bibliotečnogo dela)
Kdb 38.253

Libraries for Innovation : in the preparation for change : report on the baseline study. /Knihovny pro inovace : v přípravě pro změny. Zpráva o základní studii./ Vilnius : Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, 2008. - 33 s. : grafy
Kfe 9.079/B

MacKELLAR, Pamela H. : The Accidental Librarian. /Knihovníkem ze dne na den./ Medford : Information Today, 2008. - xxvi, 406 s.
Ke 37.715

MOORE, Mary Y. : The Successful Library Trustee Handbook. - 2nd ed. /Příručka úspěšného správce knihovny./ Chicago : American Library Associa­tion, 2010. - ix, 110 s.
Kf 38.360

OSWALD, Godfrey : Library World Records. - 2nd ed. /Knihovnický svět rekordů./ Jefferson : McFarland, 2009. - xvi, 327 s. : il., fot.
Il 38.392

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Gutenberg 2.0 : die Zukunft des Buches : ein aktueller Reader zum E-Book / herausgegeben von Michael Roesler-Graichen, Ronald Schild. /Gutenberg 2.0 : budoucnost knih. Současný čtenář a elektronické knihy./ Frankfurt am Main : Börsenblatt, 2008. - 95 s. : il., portréty
Abdf 37.969

HOUGHTON-JAN, Sarah : Technology Training in Libraries. /Technologické vzdělávání v knihovnách./ New York : Neal-Schuman, 2010. - xii, 127 s. : il. - (The Tech Set ; 6)
Iea 38.319

Sociální sítě a knihovny : [rešerše] / zpracoval Jin­d­řich Pilař. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2009. - 174 záznamy
Ife 2/2009

WITTEN, I. H. - BAINBRIDGE, David - NICHOLS, David M. : How to Build a Digital Library. - 2nd ed. /Jak budovat digitální knihovnu./ Amsterdam : Morgan Kaufmann, 2010. - xxiii, 629 s. : il. - (The Morgan Kaufmann Series in Multimedia Information and Systems)
Ts 38.341

Architektura knihoven
Bau- und Nutzungsplanung von Bibliotheken und Archiven / Herausgegeber : DIN Deutsches Institut für Normung. - 2. Aufl. /Plánování staveb a jejich využití pro knihovny a archivy./ Berlin : Beuth, 2009. - 132 s. - (DIN-Fachbericht ; 13)
Aa 38.313

Library Space : inspiration for buildings and design / ed. by Hellen Niegaard, Jens Lauridsen and Knud Schulz. /Knihovní prostor. Inspirace pro výstavbu a design./ Kobenhavn : Danish Library Association, 2009. - 160 s. : fot.
Aa 38.261

SANNWALD, William W. : Checklist of Library Building Design Considerations. - 5th ed. /Seznam úvah o projektech knihovních budov./ Chicago : American Library Association, 2009. - viii, 211 s.
Aa 38.143

Yale Library Studies : library architecture at Yale / ed. by Geoffrey Little. /Studie Yalské knihovny. Architektura Yalské knihovny./ New Haven : Yale University Library, 2009. - 157 s. : il., fot.
Aa 38.257

Sítě knihoven
Envisioning Future Academic Library Services : ini­tiatives, ideas and challenges / ed. by Sue McKnight. /Vize budoucích služeb akademické knihovny. Iniciativy, myšlenky a výzvy./ London : Facet, 2010. - xxii, 247 s.
Tb 38.343

MATLINA, Slava Grigorjevna: Publičnaja biblio­te­ka : puti innovacionnogo razvitija : izbrannoje. /Veřejná knihovna. Cesty inovačního rozvoje. Výběr./ Sankt-Peterburg : Professija, 2009. - 390 s. - (Biblioteka)
Te 38.380

Nordic Public Libraries 2.0 / ed. by Jonna Holmgaard Larsen … [et al.] /Skandinávské veřejné knihov­ny 2.0./ København : Danish Agency for Libraries and Media, 2010. - 111 s. : il.
Teb 38.419

Social Science Libraries : interdisciplinary collections, services, networks / ed. by Steven W. Witt and Lynne M. Rudasill. /Knihovny společenských věd. Mezioborové fondy, služby, sítě./ München : De Gruyter - Saur, 2010. 138 s. - (IFLA Publications ; 144)
T 38.415

60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové : Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven : 4. listopadu 2009 : [sborník z konference] / sestavila Eva Svobodová. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2009. - 99, 2 s. : barev. il. + 1 CD-ROM
Tec 38.276


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2