Od redakčního stolu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
čas je jedna ze základních fyzikálních veličin vyjadřující délku trvání děje nebo okamžik v časové škále. I když se dá exaktně měřit, v lidském vnímání nabývá mnoha podob. V mlá­dí se nám někdy zdá, že se naschvál vleče, později můžeme získat dojem, že pádí jako o závod. A co je znepokojující, nedá se zastavit!
K těmto úvahám mě přivádí listování stránkami posledního letošního Čtenáře, připraveného k předání do tisku. Totiž rychlost, jakou jsme se v redakci „propracovali“ od lednového k tomuto poslednímu číslu, nás zaskočila. Vždyť to bylo nedávno, co jsme…
Ano, 62. ročník bude 12. číslem, které se k vám právě dostává, uzavřen. To, co se na stránkách všech letošních vydání objevilo, kteří autoři se na jejich obsahu podíleli, při­pomíná Jmenný rejstřík. Je pravděpodobné, že se v přehledu mnozí z vás, našich čtenářů, objevíte. A my budeme rádi, když svými příspěvky, náměty, ale i kritickými připomínkami pomůžete utvářet i příští ročník Čtenáře.
Ráda bych alespoň krátce upozornila na tři materiály v tomto čísle. Elektronické knihy se čile hlásí o slovo a nacházejí si místo i v našich knihovnách. Určitým zmapováním současné situace je příspěvek zaměřený na problematiku akvizice e-knih a jejich zpřístupnění čtenářům prostřednictvím čteček - téma velmi aktuální, jemuž se budeme ve Čtenáři určitě věnovat.
Důležité informace obsahuje i článek, který se věnuje dopadům ekonomické krize na rozpočty veřejných knihoven v loňském i letošním roce. Jeho autoři v něm zpracovali údaje, které získali z více než 280 knihoven. I když se vcelku nejedná o moc optimistické čtení, z textu vyplývá, že se krize neměla projevit ve všech knihovnách stejně tvrdě. Doufejme, že tomu tak opravdu bylo. Za vaši pozornost stojí rovněž druhá část seriálu o regionálních funkcích v Jihočeském kraji, na níž v hned v prv­ním čísle 63. ročníku naváže Jihomoravský kraj.
Doufáme, že si i v tomto předvánočním čase najdete chvilku na čtení Čtenáře, a těší­me se na setkávání nad jeho stránkami i v příštím roce.
OLGA VAŠKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2