PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem (5781 obyvatel) v okrese Brun­tál leží v pohoří Hrubého Jeseníku, na soutoku Bílé, Střední a Černé Opavy. Původně hornická osada byla v roce 1611 slavnostně povýšena na svobodné město, ke kterému dnes patří také místní části Bílý Potok, Mnichov, Vidly a Železná. Městem prochází hranice Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Historie Městské knihovny ve Vrbně pod Pradědem se začíná psát v roce 1946. Fond tvořily knižní dary nových osídlenců pohraničního města, dary Krajské knihovny v Ostravě a knihy, které zasílali občané z nejrůznějších míst naší republiky.
Od roku 1964 je knihovna umístěna ve stávající budově, mající charakter rodinné vilky. S tímto obdobím se spojují také počátky experimentálního systému střediskových knihoven, který se ověřoval úspěšně také u nás a postupně se ujal v různých podobách v celé republice.
V roce 1978 dochází k reorganizaci řízení knihoven v našem okrese. Stali jsme se součástí centralizovaného systému Okresní knihovny v Bruntále, která mimo jiné začala zajišťovat nákup knih, jejich odborné zpracování včetně katalogizace. Budova knihovny zůstala i nadále majetkem města.
Po transformaci knihoven okresu Bruntál v roce 1996 se stává naším zřizovatelem opět Město Vrbno pod Pradědem. Neměli jsme právní subjektivitu a organizačně byli začleněni pod odbor vnějších vztahů. Po transformaci knihovna ztratila svou střediskovou funkci. Její součástí zůstaly pouze dvě místní knihovny. Jediná činnost, která zůstala zajišťována „centrálně“, byl nákup a zpracování knihovního fondu, a tak je tomu v podstatě dodnes.
V roce 1996 měla knihovna první počítač a o dva roky později jsme zahájili zkušební automatizovaný provoz v dětském oddělení, později v oddělení pro dospělé. Knihovna používá program firmy KpSys. V roce 1999 byl v knihovně zahájen provoz veřejného internetu.
V těchto letech vzniklo naše první logo. Zdeněk Hons, bývalý učitel, kronikář PSMV, výtvarník amatér nám zhotovil perokresbu budovy knihovny, která se nám velmi líbila, a tak jsme ji začali užívat na letácích, propagačních materiálech a později se stala hlavním motivem na úvodní straně našich prvních www stránek.
K další velké organizační změně dochází k 1. 1. 2007. Město zřídilo příspěvkovou organizaci Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem a knihovna je společně se STŘECHOU (pozn.: nástavba nad mateřskou školou, pracovní název Středisko chytrých aktivit, zajišťuje kulturní a vzdělávací činnost, redakci Zpravodaje sdružení obcí Vrbenska) její součástí. S tímto obdobím je také spojen vznik současného loga knihovny, které bylo navrženo v návaznosti na logo STŘECHY.
Autorem obou logotypů je grafik Dušan Zapalač Gionardi, z jehož dílny vyšlo nespočet značek firem a produktů po celé Evropě. Jde hlavně o design veškerých výstupů z tiskáren, jako jsou časopisy, katalogy, letáky a další reprezentační tiskoviny mající návaznost na již zmiňované logotypy. D. Z. Gionardi má také bohaté zkušenosti s realizací zakázek a projektů z oblasti státní správy, kde je držitelem prestižního ocenění Zlatý Středník v letech 2005, 2006, 2008 a ocenění Firemní medium roku 2005 až 2006.
Byli bychom rádi, kdyby knihovna zůstala i nadále centrem vzdělanosti, kultury, svobodného pří­stupu k informacím, ale i oddechu, relaxace a „léčebnou duše“. K tomu je však třeba vytvořit odpovídající podmínky. Kouzlo členitosti původní vilky, intimní charakter prostoru zejména cizí návštěvníci vždy obdivovali. Dnes se to již říci nedá. Police, ve kterých dříve byly vystaveny knihy, dnes praskají ve švech. Chybí čítárna se studovnou. Realizace připraveného projektu by vše vyřešila, chybí však finance. K 31. 12. 2009 činil knihovní fond 33 610 svazků, zaregistrovalo se 740 čtenářů, z toho 230 dětí, výpůjčky činily 43 215 svazků, což je 58,4 svazku na jednoho čtenáře ročně. Za rok na­vštívilo knihovnu 12 432 uživatelů.
Více informací o knihovně i katalog on-line najdete na http://mek.skav-vrbnopp.cz.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2