Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v květnu 2010

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz  
VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz 
Dnes vám přinášíme již desátý přehled diplomových prací obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v Praze. Práce z tohoto „jubilejního“ seznamu byly obhájeny při státních závěrečných zkouš­kách v květnu 2010. Cílem tohoto seriálu je pravidelně seznamovat knihovnickou veřejnost se zdroji aktuálních informací z oblasti knihovnictví, informačních studií, knihovědy a studia nových médií a přispět k většímu využití diplomových prací našich studentů.
V květnovém termínu státních závěrečných zkoušek na ÚISK FF UK ukončilo magisterské studium dvanáct studentů (z toho deset na oboru Informační studia a knihovnictví a dva na oboru Studia nových médií) a bylo obhájeno dvanáct diplomových prací. V případě, že vás téma některé z nich zaujme a budete mít zájem se o něm dočíst ve Čtenáři, kontaktujte redakci časopisu nebo nás a my autora příslušné práce s nabídkou zveřejnění výtahu oslovíme.
V minulosti jste si na základě této spolupráce mohli přečíst např. články Ústřední knihovna Evropské komise - od vzniku až po současnost (Soňa Hanušová, Čtenář 01/2008), Školní knihovny ve Španělsku (Dana Bjačková, Čtenář 03/2008), Švédský institut dětských knih (Petra Myšková, Čtenář06/2008).
Informace o zadaných, odevzdaných a obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích na Ústavu informačních studií a knihovnictví je možné vy­hledávat pomocí systému ISDP (Informační systém di­plomových prací) na http://isdp.alstanet.cz/. V ISDP např. zjistíte, kdo byl vedoucím a oponentem práce, překlad názvu práce do angličtiny, autorský abstrakt, rozsah práce a klíčová slova.
Výtisky všech obhájených prací jsou uloženy v areálu FF UK v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5-Jinonice.
Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací
Digitální knihovny kvalifikačních prací v ČR a v zahraničí (Bc. Irena Baranayová)
Přístup k informacím pro osoby se speciálními potřebami: se zřetelem na služby veřejných knihoven (Bc. Eva Cerniňáková)
Třístupňový model kurzu informační gramotnosti pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Bc. Lenka Kropáčková)
Přístupnost webových stránek státní správy (Bc. Aleš Pietrula)
Česká licence Creative Commons: autorské právo moderní doby (Bc. Natálie Píglová)
Sdílení informačních zdrojů v organizaci: případová studie portálového řešení (Bc. Ivana Svatošová)
Účelové modifikace informace v komunikačním procesu (Bc. Alena Svobodová)
Komunikace ústřední státní správy na příkladu vybrané instituce (Bc. Zuzana Šidlichovská)
Internetová reklama jako nástroj současného marketingu v informační společnosti (Bc. Kateřina Šílová)
Kontextové linkování na Univerzitě Karlově v Praze (Bc. Michael Zach)
Mashupy a kultura API (Bc. Eliška Hutníková)
eHealth: nová média ve zdravotnictví (Bc. Lucie Bartůňková)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2