Setkávání knihovníků Strakonicka

IRENA PLOŠKOVÁ > irena.ploskova@knih-st.cz  
Na Strakonicku se profesionální knihovnice mimo jiné setkávají ve Šmidingerově knihovně na již tradičních Burzách. V minulých letech proběhlo pět ročníků Burzy internetových zkušeností, v roce 2010 poprvé Burza zajímavostí využitelných v knihovnách.
Tématem internetových burz byla například komunikace pomocí Skype a ICQ, hledání práce, úpra­va fotografií s ohledem na vystavení na webové stránce knihovny, představení webové stránky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Pro knihov­ny včetně regionálních výročí a volně šiřitelných programů pro knihovny apod. Knihovnice si připravovaly domácí úkoly týkající se vyhledávání informací na internetu a výsledky pak na burze prezentovaly.
V letošním roce zůstalo osvědčené vzájemné nabízení oblíbených webových stránek, z něhož byl opět doplněn materiál Zajímavé www adresy vystavený na webu Šmidingerovy knihovny. Dále byly probrány nové formy propagace knihovny - Facebook, geocaching, připomenut byl web Ptejte se knihov­ny - archiv dotazů, on-line knihy Městské knihovny v Praze, možnosti použití RSS kanálů s využitím služby Google Reader a představen byl film nakladatelství Fragment Jak se dělá kniha.
Kromě porad a setkávání ve Šmidingerově knihov­ně se profesionální knihovnice rády zúčastňují zájezdů a exkurzí. Oblíbené jsou exkurze do knihoven regionu, kdy je možnost poznat místo a knihov-ny svých kolegyň. Navštívily například Měst­-skou knihovnu Volyně a její pobočku v Zechovicích, mlýn v Hoslovicích, Místní knihovnu Lnáře v rekonstruované tvrzi i lnářský zámek, Místní lidovou knihovnu Střelské Hoštice a Muzeum řeky Otavy a voroplavby.
Nejen pro profesionální, ale i pro dobrovolné knihovnice se tradičními staly zájezdy na veletrh Svět knihy do Prahy. Kromě možnosti seznámit se s novinkami mohou se slevou obohatit fondy svých knihoven a díky využití zájezdového autobusu i poměrně pohodlně dopravit nakoupené tituly do knihoven. V roce 2009 jsme se podívali také do Krajské knihovny v Karlových Varech.
Všichni byli nadšeni i z literárních zájezdů na Šumavu Po stopách Karla Klostermanna, do Prahy Po stopách Franze Kafky, z návštěvy památníku Karla Čapka ve Strži či zámku Vrchotovy Janovice.
Příležitosti k setkávání nabízí i Týden knihoven. V loňském roce se profesionální a dobrovolní knihovníci seznámili s žáky literárně dramatického oboru ZUŠ Strakonice pod vedením Jiřiny Lhotské, zároveň i dobrovolné knihovnice Místní lidové knihovny Kladruby. Žáci přednesli úryvky z knih a vystoupili s představením Je to naprosto jisté - na motivy stejnojmenné pohádky H. CH. Andersena. Inspirující byla i prezentace Ing. Zdeňky Šaškové, starostky a knihovnice v Dřešíně, na téma Noc s Andersenem a menší obec.
V Týdnu knihoven 2010 se knihovníci regionu měli možnost setkat s Bc. Jiřinou Karasovou, manažerkou Místní akční skupiny LAG Strakonicko (LAG je anglická zkratka pro MAS - Local action group - používá se pro lepší srozumitelnost v rámci EU - pozn. red.). Při setkání byly mimo jiné nastíněny možnosti spolupráce knihoven a MAS a možnosti využití dotací například pro vybavení knihovny nebo na kulturní akce.
Foto archiv D. Wimmerové


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2