Univerzita volného času aneb Celoživotní vzdělávání v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě

MARCELA VALECKÁ > valecka@kkvysociny.cz  

UVČ, A3V, AVČ, LU… Co se skrývá za těmito zkratkami? A co mají společného? Univerzita volného času, Akademie třetího věku, Akademie volného času, Lidová univerzita - ať už pou­žijeme jakýkoli z výše zmíněných termínů, vždy dojdeme ke stejné podstatě, tedy k celoživotnímu neformálnímu zájmovému vzdělávání veřejnosti. Stále výraznější a důležitější roli v této oblasti hrají knihovny a jejich vlastní vzdělávací aktivity. Jejich přínos je jistě nemalý.
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě otevřela brány vzdělávání pro veřejnost již v září roku 2002. Projekt s názvem Univerzita vol­-né­ho času (UVČ) se snaží od samého počátku přiblížit celoživotní vzdělávání co nejširšímu spektru zájemců, a to bez jakéhokoli omezení. Rozhodující není věk posluchačů, ani předchozí získané vzdělání. Důležitý je především zájem o daný obor a jeho problematiku, chuť čerpat nové vědomosti, aktivně trávit volný čas, setkávat se na přednáškách s lidmi podobných zá­-j­mů, vyměňovat si zkušenosti a posilovat tak sociální vazby. Přednášky probíhají v příjemné atmosféře, posluchači se nemusí obávat žádného zkoušení či ověřování znalostí testy. Smy-slem studia je, aby si každý pro sebe odnesl to, co pro něj bude přínosné a zaujme ho.
V průběhu osmi let existence samozřejmě UVČ postupně mění svou tvář. Snaží se nabídnout stále pestřejší paletu počítačových i nepočítačových oborů, o které je aktuálně zájem. Těší nás, že také stále vzrůstá počet posluchačů. V roce 2007 navázala naše knihovna na bázi rozvojového partnerství úzkou spolupráci se vzdělávací organizací Centrum Vysočina, o. p. s, jejíž projekt Akademie třetího věku zajišťoval přednášky pro seniory. Došlo tak k užitečnému propojení projektu Univerzity volného časua Akademie třetího věku v komplexní vzdělávací celek. Autonomie a rozdílné podmínky pro účast v jednotlivých projektech zůstávají zachovány.
Studium na UVČ probíhá formou přednášek, každý obor přitom sestává z osmi dvouhodinových lekcí. Pro počítačové kurzy platí stejný počet setkání, ale rozdíl je v jejich délce - deva­desát minut pro každou lekci. Nabídka UVČ je rozdělena do dvou semestrů - zimního (září-leden) a letního (únor-červen). Hlavnímu bloku je věnován každý čtvrtek, několik přednášek probíhá i v další dny. Přednášky vedou zkušení externí lektoři a pedagogové, kteří prezentují předměty poutavou a populární formou. Spolupracujeme například s pedagogy místních škol (Gymnázium HB, ZŠ v Sadech, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdra­­­vot­­nická ad.), s pracovníky Muzea Vysočiny v Hav­líčkově Brodě, s lékaři havlíčkobrodské ne­­­mocnice, s psychology a mnohými dalšími.
A jaké obory mohou navštěvovat posluchači v zimním semestru, který probíhá od září 2010 do ledna 2011? Zdravý životní styl nabízí cenné rady všem zájemcům, kterým není lhostejné jejich zdraví a chtějí o něj pečovat. Bránu výtvarného světa příznivcům otevírají již poněkolikáté velmi oblíbené obory Kapitoly z dějin výtvarného umění a Vývoj architektury v Čechách a na Moravě, zaměřené tentokrát na Umění portré­tu: tvář člověka v tvorbě dvaceti století a Prahu v obrazech malířů 19. a 20. století. Jedná se o naše nejnavštěvovanější obory, kdy je do obou pravidelně zapsáno po osmdesáti posluchačích, a i když se to už při tomto počtu zdá skoro nemožné, zájem stále stoupá. Zásluhu na tom má Mgr. Jaroslav Staněk, metodik a lektor oboru, který poutavé přednášky doplňuje nejen barvitým promítáním, ale také celou řadou zájezdů po stopách umění v Čechách i v zahraničí. Často se tak účastníci dostanou do míst, kam by jim byl jinak přístup zapovězen a mají možnost zhlédnout unikátní expozice a útroby památek. Není výjimkou, že je třeba pro velký zájem o zájezd vypravit místo jednoho autobusu hned dva. Stálicí mezi obory je i Filosofie, která se tentokrát zabývá filosofováním na přelomu věků, zrozením evropské racionality. Zmiňuje například prolínání řecké filosofie, křesťanství, židovství a gnose či řecký křesťanský platonismus. Dějiny hudby unáší posluchače na vlnách tónů za předními světovými skladateli. Namátkou jmenujme Charlese Aznavoura, Roberta Schumanna či Jana Dismase Zelenku. Zájemce o regionální dějiny jistě opět osloví Dějiny Hav­líčkobrodska, zaměřující se již podruhé na havlíč­kobrodské osobnosti, tentokrát především na studenty a profesory havlíčkobrodského gym­názia v období první republiky či na osobnosti druhého odboje, ale i na mnohé další. Hlouběji do lidské duše pak opět nahlížíme prostřednictvím Psychologie, která poodkrývá některá tajemství lidského mozku, přibližuje po­sluchačům, co je to enneagram, učí je některé relaxační techniky nebo jim radí v oblasti nenásilné komunikace a řešení problémů. Literatura se vydává po stopách ruských autorů (Puškin, Lermontov, Gogol, Achmatovová, Cvetajevová, Pasternak ad.). Posledním, leč neméně oblíbeným oborem, který uzavírá nabídku, je Život našich předků. Jeho lektorka připravila další zajímavé exkurzy do života našich babiček a dě­dečků. Věnuje se například zemědělství, lidové architektuře, pohádkám, bájím a pověstem nebo životu na Vysočině v 19. století. Do budoucna bychom se rádi vrátili také k oboru Efektivní práce s pamětí. Nabízíme ale nejprve trénování paměti jako samostatný projekt Nedovolte moz­ku stárnout, zacílený na seniory, pro který se nám podařilo získat grant od Ministerstva kultury ČR. Zmíněna byla také Akademie třetího věku, jejíž obor Poznáváme sebe a region je určen pro seniory. Toulky „domácím“ Havlíčkobrodskem se dotknou například chovu koní, smírčích kamenů, zvonařství a uměleckého kovářství nebo modelu města Havlíčkův Brod.
Počítačové obory čeká do budoucna změna. Zatímco v předchozích semestrech byly realizovány na několika vědomostních úrovních (za­čátečníci, mírně pokročilí a pokročilí), kde si postupně posluchači prohlubovali vědomosti zís­kané v úrovních předchozích, chtěli bychom nyní nově nabídnout i kurzy tematicky zaměřené vždy na určitou oblast (internet, komunikační programy apod.). Pro děti máme tradičně přichystaný oblíbený programovací kurz Baltík, pro seniory pak PC kurzy s pomalejším tempem pod názvem Žijeme on-line (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). Pokračovat bude také kurz Digitální fotografie, který odstartoval v loňském roce a setkal se s velkým úspěchem. Příjemnou tečkou za tímto kurzem je vždy výstava fotografických prací absolventů, kteří se prezentují dvěma fotografiemi, a to v kategoriích workshop a vlastní tvorba.
Do aktuálního semestru je možné vstoupit prostřednictvím osobní účasti na zápisu, pro který jsou vždy vyhrazeny dva konkrétní dny. Aktuální nabídku naleznou zájemci v dostatečném předstihu na internetu nebo v informačních brožurách, které pro každý semestr tiskneme. Vybrat si mohou jeden, ale i více oborů (pochlubit se můžeme dokonce posluchačkou, která v uplynulém semestru navštěvovala všech deset nabízených nepočítačových oborů). Přednášky jsou zpoplatněny, velkým pozitivem je ale nízké kurzovné a systém slev pro seniory, zdravotně znevýhodněné, nezaměstnané a maminky na mateřské dovolené.
Na závěr je třeba zmínit ještě jednu důležitou skutečnost. A to, že závěrečnými větami přednášky pro mnohé posluchače zdaleka vše nekončí. Díky tipům lektorů na literaturu k probíraným tématům zajdou ještě posluchači do půjčovny a odnášejí si spokojeně domů „svůj studijní materiál“. Často se také po přednáškách „hloučkují“ ve vestibulu a dále živě debatují o tématu, ať už s lektorem, či bez něj. Mnozí jsou nám věrní již od samého počátku fungování UVČ. Stále se ale také zapisují noví zájemci. Zápis se mnohdy stává „nesmlouvavým soubojem“ o volná místa, protože UVČ je přeci jen něčím limitována, a to kapacitou přednáškových prostor, a také faktem, že sál i salonek, kde přednášky probíhají, nejsou ve vlastnictví knihovny. Žádáme o jejich zapůjčení pravidelně vlastníka, město Havlíčkův Brod, vždy zhruba s ročním předstihem, protože slouží zároveň i dalším institucím a organizacím pro pořádání jejich kulturních akcí.
Velice nás těší, že Univerzita volného času přináší účastníkům - podle jejich ohlasů - radost, nové informace, podněty k zamyšlení, no­vá přátelství a příjemně strávené chvíle. Celoživotní učení můžeme vnímat jako zvolenou cestu životem.
Srdečně zveme také vás na virtuální návštěvu Univerzity volného času a naší knihovny na stránkách www.kkvysociny.cz.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2