Využití grantů v regionu Jindřichův Hradec

JANA HLADÍKOVÁ > jhladikova@knihjh.cz

Městská knihovna Jindřichův Hradec, pověřená výkonem regionálních funkcí pro knihovny regionu Jindřichův Hradec od ledna 2002, začala grantovou politiku pro činnost veřejných knihoven využívat již v roce 2001. Do té doby byla iniciativa pouze na samotných profesionálních knihovnách nebo na jejich zřizovatelích. V knihovnách s neprofesionálním pracovníkem se ve zmíněném období o granty nikdo nestaral.
Rok 2001 byl rokem přípravným - připravoval se projekt spolupráce profesionálních knihoven s knihovnami rakouskými se společným názvem Povídání přes hranici 2002. Jednalo se o typ projektu „people-to-people“ (Program PHARE CBC 2001) a podporoval spolupráci 14 českých a 15 rakouských knihoven ve dvou liniích: odborné a vol­-nočasové.
Jako jedna z prvních knihoven jsme si u nás zkusili výtvarné dílny na téma Ekologie a čtyři roční období, jehož výstupem byl kalendář, sborník i knižní záložky. Nedílnou součástí projektu byla exkurze po rakouských knihovnách, semináře o činnosti knihoven apod. Koordinace projektu byla velmi náročná mimo jiné i proto, že tenkrát se těžko hledali lektoři na výtvarné dílny. Celkové náklady projektu, který byl tříletý, dosáhly 13 227 EUR, z toho námi placený podíl představoval částku 1323 EUR.
Po ukončení tohoto projektu jsme naskočili do „rozjetého vlaku“ grantů vypsaných Ministerstvem kultury ČR a začali jsme pravidelně čerpat finanční prostředky na podporu automatizace všech veřejných knihoven - především VISK 3. Zprvu to byl nákup počítačů, tiskáren, skenerů a knihovního softwaru LANius. Pak nám do toho přibyl Projekt internetizace knihoven, do něhož se naše knihovny zapojily hned v první výzvě. A úspěšně! Po­té jsme pomalu, ale jistě začali přecházet na AKS Clavius, a aby ani malé neprofesionální knihovny nezůstávaly pozadu, v roce 2004 jsme pro naši Měst­skou knihovnu - regionální služby zakoupili tzv. „přípravnou část“ pro AKS Clavius REKS, tj. počítač jako server, vstupy pro terminálové připojení a příslušnou verzi AKS Clavius SQL.
Hned v následujícím roce se začalo s nákupem SW AKS Clavius REKS pro knihovny. V současnosti pracuje 31 neprofesionálních knihoven v tomto systému, jehož prostřednictvím půjčují, i když ještě ne všude je celý knižní fond uložený. (Žádná naše knihovna již AKS LANius nepoužívá.)
Abychom to neměli jednoduché a nespadli do rutinního nákupu počítačové techniky nebo softwaru, občas jsme se zakoukali i do jiných nabídek a využili např. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, krajské výzvy nebo jsme spolupracovali v rámci kraje na projektu Internetizace jihočeských knihoven, který koordinovala Jihočeská vědecká knihovna Čes­ké Budějovice. Jednalo se například o tyto projekty:
Podíl dětí na vzniku informačních a vzdělávacích center obcí - Mikroregion Jindřichův Hradec, 18 knihoven, MMR ČR a získaná částka byla 791 000 Kč;
Otevři a podívej se dovnitř aneb Děti v knihovně, Jihočeský kraj, 13 profesionálních knihoven re­gionu, 50 000 Kč;
Mikroregion Jindřichohradecko - rozšíření knihovního fondu, NUTS 2, 18 knihoven, 545 800 Kč.
Velmi zajímavá spolupráce na projektech byla i s jednotlivými knihovnami a jejich zřizovateli v programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Program obnovy venkova, kde jsme nebyli již organizátory, ale pomáhali jsme žádosti sestavit i realizovat. Zde je velmi přínosné to, že tyto knihovny získaly finanční prostředky i na vybavení knihoven
Závěrem si dovolím několik čísel: náš region má 78 knihoven, z toho 12 s profesionálním pracovníkem. Do některých námi vypracovaných projektů je zahrnuta i Městská knihovna Jindřichův Hradec (převážně akce pro práci s dětmi). Z 66 knihoven s neprofesionálním pracovníkem je 12 poboček. A ze zbývajících 54 knihoven je 31 knihoven, které používají AKS Clavius REKS.
Za 10 let mého ohlédnutí jsme získali necelé 3 000 000 Kč, a to jsem do toho nepočítala prominuté poplatky za připojení všech našich knihoven k internetu. Myslím si, že se nemáme za co stydět.Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2