ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
— Až do 15. ledna 2011 si můžete v Muzeu papy­ru rakouské Národní knihovny prohlédnout jedinečnou výstavu s názvem Hlasy z pouštního písku. Výstava nese podtitul Kultura psaní dopisů v období řecko-římském starověkého Egypta. Dopisy, které se nám zachovaly na papyrech, mají pro poznání starých civilizací důležitý význam, poskytují rozmanité pohledy na životy a myšlenky lidí, jejich pracovní podmínky a mezilidské vztahy. Soukromá korespondence se zaměřuje - na rozdíl od té oficiální - na specifické životní situace a je ps­á­na často v hovorovém jazyce. Vídeňská výstava prezentuje 70 exponátů, které jsou něčím výjimečné a jsou často zábavnými či dojemnými příklady soukromé korespondence. Přiložené překlady dopisů nám, dnešním čtenářům, přibližují antické muže, ženy a děti a jejich každodenní život se všemi jeho formami. Soukromé dopisy bezprostředně popisující každodenní život starověkých lidí jsou vítaným přírůstkem k literární korespondenci hlavních spisovatelů starověku - Cicero, Plinius mladší, Libanius, Augustin ad. Každý tento soukromý dopis je originál, na rozdíl od dopisů císařů a guvernérů, které obíhaly v řadě vyhotoveních. Tyto dopisy na papyrech popisují velmi zajímavé žánry, jako jsou doporučení pro zákazníky nebo soustrastné dopi­sy. Svědectví zachycená na papyrech mají obrovský kulturní a historický význam pro poznání živo­ta našich starověkých předků.
(Newsletter Österreichische Nationalbibliothek - Nr. 3, Oktober/ 2010, s. 5-6)
Veřejné počítače a širokopásmový přístup k in­ternetu jsou dnes jednou z nejrychleji se rozvíjejících a nejpopulárnějších služeb nabízených veřejnými knihovnami nejen v Americe. Měsíční sazby za připojení k internetu zůstávají vysoké, a tak je v amerických knihovnách výsledkem vyšší po­ptávka veřejnosti po přístupu k internetu. Každý uživatel, který přichází do veřejné knihovny, má přístup k vysokorychlostnímu internetu zdarma, a toho využívá v dnešní době ekonomické krize stále větší počet klientů. Podle statistik Charles County Public Library v Marylandu narostl počet uživatelů internetu za poslední rok o 67 %. Průzkum využívání internetu ve veřejných knihovnách publikovala University of Washington - zajímavým zjištěním bylo, že třetina Američanů starších 14 let využívá veřejnou knihovnu pro přístup k internetu. V některých státech se tento ukazatel vyšplhal až na 40 %. Je tedy zřejmé, že poptávka je obrovská a je třeba si položit otázku, jak by vypadala statistická čísla, kdyby knihovní síť mohla pokrýt daleko větší servisní oblast. Knihovny nabízejí přístup na internet až 84 hodin týdně a v průměru každý počítač obslouží 130 uživatelů za měsíc. Větší využití by jistě nabízelo zpřístupnění knihoven např. v neděli. V Charles County Public Library nabízí bezdrátový internet a bezplatné připojení WiFi pro uživatele s vlastními notebooky.
(Computer in Libraries - Volume 30, Number 8/2010, s. 5-7)
— Nejen české knihovny stále častěji vytvářejí svá loga, ale do hledání vlastní značky se zapojují i slovenští kolegové. „Si tvorivý a chceš sa zapojiť?“ - tak zněl motivační slogan soutěžeStaň sa tvor­com nášho loga, kterou vyhlásila Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banské Bystricipočátkem tohoto roku. Logo je jedním ze základních prvků úspěšné propagace a je specifickým a charakteristickým symbolem dané firmy. Logo dokáže danou organizaci identifikovat, mělo by vyjadřovat její zaměření a reprezentovat její silné stránky. Poselství, které logo zastupuje, by mělo být lehce dekódovatelné, aby oslovilo co nejširší publikum. Soutěž o nové logo byla propagovaná tištěnou i elektronickou formou a na webových stránkách Univerzity Mateja Bela v Banské Bystri­ci. Tištěné letáky byly rozeslány na střední školy a zapojit se mohli všichni, které toto téma oslovilo. Technika zpracování byla volná, aby se neodradili zájemci, kteří neumí využívat grafické programy v PC. Jediným požadavkem bylo, aby logo grafickým symbolem zobrazovalo autorovu představu o moderní knihovně. Do soutěže se přihlásilo 39 návrhů a hodnotící komise ze zástupců Univer­zitnej knižnice UMB a Katedry výtvarné tvorby a edu­kace Pedagogické fakulty UMB vybrala vítězný návrh. Součástí vyhodnocení byla výstava všech soutěžních návrhů a vítězný návrh najdete na webových stránkách Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.
(Bulletin Slovenskej asociácie knižníc - č. 30/ 2010, s. 5)
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2