Nové prostory pro knihovny okresu Brno-venkov v letech 2006-2010

Text a foto VĚRA ŠTĚPÁNOVÁ > stepanova@mkkurim.cz  

Po komunálních volbách, které proběhly v říjnu 2010, mají také knihovníci okresu Brno-venkov čas ohlédnout se za uplynulým volebním obdobím a zhodnotit přístup svých zřizovatelů ke knihovnám.
Okres Brno-venkov svým územním „věncem“ kolem Brna vytváří několik samospráv s rozšířenou působností. Celkem 147 obcí zřizuje knihovnu (z toho 20 s profesionálními pracovníky). Jedná se o obce od 100 do 11 000 obyvatel. Okres nemá přirozené spádové město, tuto funkci, stejně jako mnoho dalších, zajišťuje Brno.
Přesto, že jsou na území okresu velké rozdíly v počtu obyvatel obcí, tak v okamžiku, kdy vedení obce věnuje knihovně pozornost a bere ji jako „svoje“ centrum kultury, místo setkání, pořádání různých akcí apod., má knihovna většinou také spolehlivé prostorové a pracovní zázemí.
A jak na tom tedy jsme?
Profesionální knihovny (20 knihoven)
Městská knihovna KuřimZaznamenaly v uplynulém období hned několik rekonstrukcí a novostaveb:
• Kuřim - regionální knihovna (11 000 obyv.) prošla v roce 2007 rozšířením a rekonstrukcí asi za 13 mil. Kč; součástí je i nové vybavení interiéru a technikou.
• Mokrá-Horákov (do 3000 obyv.) se v roce 2006 přestěhovala do přestavěné uhelné kotelny. Po dokončení rekonstrukce získala další prostory ještě v roce 2010.
• Zbýšov (do 4000 obyv.) - díky pochopení radnice je ke stávajícím prostorám připojena místnost bývalé malé tělocvičny a její rekonstrukcí se podařilo vytvořit místo pro samostatné dětské oddělení a kvalitní pracovní zázemí knihovnic.
• Ivančice (do 9500 obyv.) - městská knihovna několik let pracovala v provizorních podmínkách sportovní haly. Po dlouhém úsilí se městu podařilo vytipovat objekt prázdné mateřské školy, kde byly v roce 2006 připraveny nové prostory pro knihovnu.
• Ořechov (do 2500 obyv.) je zatím poslední z nových knihoven. Vedení obce rozhodlo vybudovat z bývalé školy společenské centrum s knihovnou, malým divadelním sálem, hernou pro maminky s dětmi. Součástí budovy je také ZUŠ a chráněná dílna V růžovém sadu. Knihovna zde získala nejen nové prostory, ale také interiérové a technické vybavení (viz http://knihovna-orechov.webnode.cz). Byla otevřena v roce 2010.
Obecní knihovny (127 knihoven)
Pro menší obce není vždy jednoduché vyčlenit ve svém rozpočtu odpovídající částku na provoz knihovny. Často hledají různé dotační programy, které by splňovaly jejich představu o zajištění určité úrovně pro kulturní a sportovní činnost. Slučováním do mikroregionů, případně vytvářením dalších vzájemně se podporujících společenství mohou předkládat projekty, na které by jinak finanční prostředky nezískaly.
V uplynulých čtyřech letech si naše obce vedly velice dobře. V 23 obcích došlo k podstatnému zlepšení podmínek činnosti knihovny. Knihovna se buď přestěhovala do zcela nových místností, nebo získala prostor rozšířením a rekonstrukcí stávajícího.
Zřejmě nejúspěšnější byl sever okresu - obce územní samosprávy měst Tišnov, Kuřim a Rosice. Z nových knihoven můžeme uvádět příklady v obcích Deblín, Doubravník, Drahonín, Lomnice, Žďárec, Železné, Čebín, Česká, Drásov, Moravské Knínice a Rozdrojovice.
Za bližší seznámení určitě stojí knihovna v Drásově, kde obec spojila veřejnou obecní knihovnu se školní, a zajistila se školou vhodné prostory a vybavení (jejich aktivitu je možné posoudit na www.drasov.knihovna.cz). Místní knihovna v Letkovicích
Na Rosicku získaly nové prostory knihovny v obcích Ostrovačice, Říčany, Zakřany a Přibyslavice. Poněkud složitější je situace v jižní části okresu Brno-venkov. Za poslední čtyři roky prošla rekonstrukcí knihovna v Padochově a v roce 2010 získala nové prostory také knihovna v Letkovicích.
Z obecních knihoven také určitě zaujme knihov­na v obci Podolí umístěním do nově vybudovaného penzionu pro seniory. Z obcí územní samosprávy města Židlochovice zlepšily podstatně své podmínky knihovny v Unkovicích, Medlově, Rajhradicích a Těšanech.
S rekonstrukcemi knihoven se většinou spojují další nové služby. Knihovny zřizují vlastní webové stránky pro prezentaci svých činností, v současné době má v našem okrese 69 knihoven vlastní webové stránky, což představuje 46,9 %. Díky nabídkám webových šablon pro knihovny se tento počet každý měsíc mění.
Od roku 1990, kdy české knihovny zasáhla vlna automatizace knihovních fondů, také okres Brno-venkov neustále rozšiřuje počet knihoven nabízejících své dokumenty v on-line katalozích. Všechny „automatizované“ knihovny využívají stejný sy­stém - Clavius. Od podzimu 2010 byl zahájen pro menší knihovny systém Clavius REKS, kdy jim ser­verovou podporu poskytuje regionální knihovna v Kuřimi. Knihovní fond je dosud zpracovaný v 63 knihovnách, tj. ve 42,8 % z celkového počtu 147 knihoven.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2