Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Advances in Library Administration and Organization. Vol. 26. /Pokrok v knihovnické administrativě a organizaci. Sv. 26./ Bingley : Emerald Group Publishing Limited, 2008. - xiii, 366 s.
Kf 38.395

Bibliothek als Archiv / herausgegeben von Hans Erich Bödeker und Anne Saada. /Knihovna jako archiv./ Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. - 313 s. : 15 il., 1 tab. - /Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte ; Bd. 221)
Kdb 38.539

BORODINA, S. D. - KORMIŠINA, G. M. : Kommunikacionnaja kuľtura bibliotek : naučno-praktičeskoje posobije./Komunikační kultura knihoven. Příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2008. - 127 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 88)
Kea 9.004/B

Handbuch der Bibliotheken : Deutschland, Österreich, Schweiz / red.: Marlies Janson, Helmut Opitz. - 16. Ausgabe. /Adresář knihoven : Ně­mec­ko, Rakousko, Švýcarsko./ Berlin : De Gruyter Saur, 2010. - xxix, 655 s.
Kc 38.560

HOWORKA, Bolesław : Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek. /Knihovník a právo. Základní informace o právu pro pracovníky knihoven./ Warszawa : Wydawn. SBP, 2010. - 100 s.
Kib 38.550

JOCHUM, Uwe : Geschichte der abendländischen Bibliotheken. /Dějiny knihoven západních zemí./ Darmstadt : Primus Verlag, 2010. - 160 s. : il.
Kdb 38.561

Library and Book Trade Almanach 2010 : facts, figures, and reports / ed. by Dave Bogart. /Almanach knihoven a knižního obchodu 2010 : fakta, čísla a zprávy./ Medford : Information Today, 2010. - x, 830 s.
Ka 38.532

Sdružení knihoven České republiky : rok 2010 / odpovědný red. Jaromír Kubíček. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2010. - 118 s.
Kpo 9.116/B
 
VANZIELEGHEM, Eric : Manuel pratique de bibliothéconomie. /Praktická knihovnická příruč­ka./ Bruxelles : Politeia, [2008?]. - [90] s.
Ke 37.742

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Digitalizace aneb Konec oslích uší : sborník vydaný u příležitosti stejnojmenné konference konané 14.-16. 6. 2010 v Městské knihovně v Praze / sestavila Eva Měřínská. Praha : Městská knihovna v Praze, 2010. - 303 s. : il.
Ol 38.382

LANDIS, Cliff : A Social Networking Primer for Librarians. /Slabikář sociálních sítí pro knihovníky./ New York : Neal-Schuman, 2010. - x, 107 s. : il. - (The Tech Set ; 7)
Ife 38.320

M- Libraries 2 : a virtual library in everyone’s pocket / ed. by Mohamed Ally and Gill Needham. /M-knihovny 2 : virtuální knihovna v každé kap­se./ London : Facet, 2010. - xxxvi, 273 s. : il.
Ts 38.367

Organizace knihovních fondů
Grey Literature in Library and Information Studies / ed. by Dominic J. Farace and Joachim Schöpfel. /Šedá literatura v knihovnických a informačních studiích./ Berlin : De Gruyter Saur, 2010. - vi, 282 s.
Oaa 38.557

HOLDEN, Jesse : Acquisitions in the New Information Universe : core competencies and ethical practices. /Akvizice v novém informačním uzav­řeném systému. Klíčové kompetence a etické postupy./ London : Facet, 2010. - xv, 135 s. : il.
Oab 38.292

MARC 21 : formát pro autority - dodatek 1 / z ang­lických originálů přel. Edita Lichtenbergová. - Praha : Národní knihovna ČR, 2010. - [210] s.
Odaba 9.102/B

Sítě knihoven
ALIRE, Camila A. - EVANS, G. Edward : Academic Librarianship. /Akademické knihovnictví./ New York : Neal-Schuman, 2010. - xvi, 383 s.
Tb 38.527

HARY, Nicoletta Mattioli : The Vatican Library and the Carnegie Endowment for International Peace : the history, impact, and influence of their col­laboration (1927-1947). /Vatikánská knihovna a Car­negieho nadace pro mezinárodní mír. Historie, dopad a vliv na jejich spolupráci (1927 až 1947)./ Citta del Vaticano : Bibliotheca Apostolica Vaticana, 2009. - xvi, 749 s. : il. - (Studi e testi ; 455)
Tr 38.402

Pamětní list vydaný u příležitosti oslav 200. výročí Moravské zemské knihovny v Brně. Brno : Moravská zemská knihovna, 2008. - [2] listy : il.
Ta 9.057/B

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2