PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Moravská zemská knihovna v Brně
MICHALA SOŠKOVÁ > soskova@mzk.cz
Moravská zemská knihovna má téměř 200 let dlouhou historii a je se svými čtyřmi miliony dokumentů druhou největší knihovnou v ČR. Služeb knihovny využilo v roce 2009 přibližně 16 000 čtenářů a vyžádali si okolo 400 000 výpůjček. Knihovna v posledním roce provedla ve svém provozu řadu změn, které mají zpříjemnit čtenářům pobyt v knihovně a využívání jejích služeb. Od roku 2009 má MZK statut výzkumné organizace, jejíž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Významnou úlohu knihovna plní v oblasti trvalého uchování kulturního dědictví a podílí se na řadě projektů digitalizace a on-line zpřístupnění dokumentů. Moravská zemská knihovna zároveň plní funkci krajské knihovny pro Jihomoravský kraj.
Do roku 2009 používala MZK logo, které vycházelo z Komenského výjevu Labyrintu světa v návaznosti na významnou sbírku Komenian, kterou MZK vlastní.
V roce 2009 MZK vyhlásila výběrové řízení na nový jednotný vizuální styl, jehož součástí měl být i návrh nového logotypu. Celý vizuální styl měl vyjadřovat otevřenost světu, moderní a živou instituci.
Ve výběrovém řízení soutěžilo několik návrhů.
              
Soutěž vyhrálo brněnské grafické studio Porta Design (www.portadesign.cz). Vytvořilo vizuální styl založený na jednoduchém logotypu, který odkazuje na nápis MZK, v němž byl z každého písmene zachován pouze jeden tah, a zároveň představuje knihy stojící v regálech. Svěží a moderní dojem loga dotváří tyrkysová barva, kterou lze vyměnit za šedou a dodat tak logu důstojnou eleganci.
                               
Celé logo je pak doplněno názvem knihovny, celek tak funguje jako výrazný a lehce zapamatovatelný prvek. Logo má tři varianty, každá z nich může být aplikována v šedé či tyrkysové barvě. Vhodné možnosti použití pro různé varianty jsou popsány v manuálu jednotného vizuálního stylu a závisí především na konkrétní situaci, v níž bude logo využito.
Mimořádnou předností loga je jeho značná variabilita, logo lze použít v různých barevných provedeních na různých nosičích. Stojí tak jako základní stavební prvek pružného a otevřeného systému, který představuje tvář knihovny.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2