Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v září 2010

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz
VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz
Na konci září loňského roku proběhly na Ústa­vu informačních studií a knihovnictví Uni­verzity Karlovy další obhajoby diplomových prací a závěrečné zkoušky. V níže uvedeném sezna­mu najdete práce obhájené v tomto termínu.
Státní závěrečné zkoušky na ÚISK FF UK složilo v září 2010 pětadvacet studentek a studentů (z toho třiadvacet na oboru Informační studia a knihovnictví a dva na oboru Studia nových médií) a bylo obhájeno šestadvacet diplomových prací. V případě, že vás téma některé z diplomových prací zaujme a budete mít zájem se o něm dočíst ve Čtenáři, obraťte se na nás nebo redakci. Autora příslušné práce oslovíme s nabídkou zveřejnění výtahu jeho práce na stránkách časopisu.
Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací
Kontrola informací v informačním kanálu na příkladu mechanismu gatekeepingu (Bc. Barbora Bydžovská)
Americké a české pojetí informační politiky - analýza a srovnání (Bc. Lucie Daňková)
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v novém prostředí (Bc. Irena Dragounová)
Služby veřejných knihoven sluchově postiženým občanům (Bc. Michaela Fišerová)
Studie využívání znalostního a informačního managementu v praxi (Bc. Jitka Hodrová)
Sdílení informací a znalostí v interní komunikaci organizace (Bc. Eva Hrubá)
Volně přístupný fond Národní technické knihov­ny v praxi (Bc. Marta Kistanová)
Možnosti „zaměstnávání“ dobrovolníků v českých veřejných knihovnách (Bc. Kateřina Lišková)
Historie a vývoj české knihovědy a knihovědného bádání (Bc. David Mach)
Principy Library 2.0 v rozvoji akvizice knihoven (Bc. Iveta Mládková)
Informace plynoucí v neformálních komunikačních kanálech organizace (Bc. Simona Mod­rová)
Digitální archiv dokumentace historických fon­dů: koncepce zpřístupnění sekundárních obrazových informací (Bc. Jan Novotný)
Elektronické informační zdroje oboru mezinárodních vztahů z oblastí mimo Evropu a USA (Bc. Jitka Pelikánová)
Vývoj české legislativy vztahující se k formování státní informační politiky po r. 1989 v oblasti duševního vlastnictví (Bc. Adéla Pinterová)
Historie, současnost a perspektivy rozvoje Šmi­dingerovy knihovny ve Strakonicích (Bc. Ivana Pittnerová)
Analýza využití nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje (Bc. Martina Podhradská)
Přirozený jazyk ve webových vyhledávačích (Bc. Barbora Poláková, v anglickém jazyce)
Proměny organizace a řízení akvizičního oddělení Státní technické knihovny od roku 2001 do roku 2009 (Bc. Barbora Sadílková, BBus)
Otevřená encyklopedie Wikipedie jako informační zdroj, její tvorba, obsah a služby (Bc. Lucie Sakastrová)
Elektronické informační zdroje na příkladu knihoven pražských lékařských fakult Univerzity Karlovy (Bc. Magdalena Schneibergová)
Informační chování vysokoškolských studentů ve Spojených arabských emirátech (Bc. Dominika Sokol)
Informační zahlcení jako bariéra ve sdílení informací v organizaci (Bc. Jana Tomečková)
Malé a střední podniky v informační ekonomice - vliv ICT na konkurenceschopnost (Bc. Marta Tomečková)
Současný stav dostupnosti informací českého veřejného sektoru pro opakované použití (Bc. Tereza Ulmanová)
Jak použití obdobných nástrojů ovlivňuje for­mu počítačových her a filmu, dochází ke konvergenci? (Bc. Marek Baštýř)
„Serious games“ a jejich možné užití ve výuce a vzdělávání (Bc. Martin Slavík)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2