Programy veřejných knihoven nabízené školám

Text a foto JANA NEJEZCHLEBOVÁ > jananej@mzk.cz
Moravská zemská knihovna jako garant vzdělávání knihovníků Jihomoravského kraje se systematicky snaží zprostředkovávat pracovníkům ve službách zaměřených jak na dětské, tak i dospívající čtenáře moderní metody a formy práce. Jedná se o způsob práce s žáky základních a středních škol, který je součástí výuky v rámci školních vzdělávacích programů. Žáci a studenti jsou aktivně zapojováni do programů průřezových témat, projektového vyučování (podrobněji viz www.kritickemysleni.cz).
Pokud knihovny chtějí nabízet školám programy, zvát žáky a studenty k návštěvě, musejí jim nabídnout nejen témata, která zaujmou a rozšíří výuku, ale také tato témata adekvátními metodami zpracovat. Jen tak budou mít školy zájem o spolupráci s knihovnami a pro takto přínosné programy budou ochotny i přistoupit na potřebné rozšíření časové dotace (např. na dvě vyučovací hodiny). Kurzy probíhají interaktivní formou
Proto spolupracujeme s Ninou Rutovou, lektorkou Kritického myšlení o. s. I v loňském roce jsme za finanční podpory grantu SKIP ČR připravili třídenní kurz na téma Mediální výchova jako součást programů, které nabízí knihovny školám. Dvoudenní část se konala v městské knihovně ve Znojmě. V rámci praktického semináře se knihovnice a knihovník zamýšleli nad tím, jak se nenechat ovlivnit reklamou, srovnávali různé časopisy a jejich zprávy a články, zkoušeli sami zpracovat na určitá témata reklamu, a především hledali způsob, jak to všechno sdělit žákům, studentům, jak s nimi společně odhalovat stereotypy, zkreslené informace, falešné představy, které v nás časopisy svou reklamou a povrchními články vytvářejí. Knihovnice na základě těchto poznatků a získaných dovedností připraví programy pro školy a závěrečný den semináře tyto programy prezentují, zapracují do nich připomínky ostatních účastníků a lektorky, a na základě dobře zpracovaných programů, které budou využitelné v praxi, dostanou osvědčení.
Úsek knihovnictví MZK získává zpětnou vazbou informace, že programy z předchozích kurzů tohoto typu jsou v praxi využívány a školy je hodnotí velmi pozitivně. Druhý dvoudenní kurz pro pra­covníky služeb se konal v prosinci loňského roku opět za finanční podpory SKIP ČR, ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena - Centrem dětského čtenářství. Kurz pod názvem Výchova k občanství v praxi českých škol - realita a vývoj. Možnosti pro práci s dětmi a mládeží ve veřejných knihovnách byl koncipován jako dílna, vedená metodou zkušenostního učení lektory z Centra pro demokratické učení při GEMINI o. s. Praha a Centra občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě Brno.Opět se jednalo o střídání ukázkových lekcí k jednotlivým tématům a cílům, s teoretickými vstupy a formulováním klíčových dovedností aktivního občana (tedy žáků základních a středních škol).
Tyto metody jsou pro knihovníky nové, náročnější než dosavadní praxe besed, přednášek doplněných prezentacemi, hudebními či čtenými ukázkami apod. Tento způsob práce, alespoň jeho dílčí prvky, by se však měl stát běžnou praxí v pověřených a větších profesionálních knihovnách.
Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2