Lašský Betlém a knihovny v jeho okolí aneb Regionální funkce v povodí řeky Ondřejnice

MARIE ŠEDÁ > seda@svkos.cz
Jak už bylo uvedeno dříve, v Moravskoslezském kraji je snad nejvíce knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí. Taky proč ne, když to funguje a výsledky jsou vidět. Nejvíce je to patrné v našich „mikroregionech“. Jedním z nich je i region Povodí řeky Ondřejnice.
Páteř celého regionu tvoří řeka Ondřejnice, která pramení pod horou Skalka a vtéká do řeky Odry. V roce 2000 vznikl svazek deseti obcí, který dostal název Mikroregion obcí povodí řeky Ondřejnice. Obce se sdružily především proto, aby si mohly navzájem pomáhat, a to ve všech oblastech. A jed­nou z nich je i knihovnictví.
Městská knihovna v Brušperku Po roce 2002 a poté, co se Městská knihovna v Brušperku stala knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí, se v těchto obcích mnohé změ­nilo. Ještě ve zmíněném roce 2002 tyto obce řešily problém „co s knihovnou?“
První obec, která se skutečně velkoryse ujala řešení problémů knihovny (především umístění, prostorové problémy, vybavenost apod.), bylo město Brušperk. S příslibem nových krásných prostor si knihovnice užily dvojího stěhování - ze svých bývalých místností (v místě tehdejší knihovny) do prozatímních prostor (uvolněných po stavebním úřadu). A potom je už v roce 2003 čekalo závěreč­né stěhování do krásně zrekonstruovaných místností (nákladem čtyři miliony Kč) v historické budově městského úřadu.
Po brušperské knihovně následovaly další: v ro­ce 2004 se stěhovaly knihovny Sviadnov (do nově postavené budovy obecního úřadu) a malá knihov­na v místní části Košatka získala prostory ve zrekonstruované budově bývalé mateřské školy. Od roku 2006 knihovna v obci Staříč nabízí své služ­by v přízemí nové budovy obecního úřadu. Do zrekonstruované budovy školy se v následujícím roce přestěhovala knihovna v obci Myslík a v roce 2008 ve Fryčovicích díky přístavbě k budově základní školy obec získala najednou nejen krásnou knihovnu, ale také místo, kde děti mají možnost trávit volný čas. Fryčovická knihovna je otevřena tak, aby žáci školy mohli do knihovny chodit i o přestávkách, počkat zde na autobus, vyhledat si to, co potřebují. A od roku 2009 má i Krmelín krásné nové prostory sloužící knihovně.
V regionu je celkem osm obsluhovaných knihoven - pověřenou knihovnou, jak už bylo zmíněno, je MěK Brušperk, která obsluhuje pět profesionálních knihoven, dvě neprofesionální a také dvě pobočky.
O kvalitě těchto knihoven vypovídá plnění standardu VKIS: Pověřená knihovna plní všech pět standardů, čtyři obsluhované knihovny plní čtyři standardy a po jedné knihovně plní od jednoho do tří standardů. A z toho je vidět, že knihovnám v mikro­regionu Brušperk se daří.
Co možná nevíte o Brušperku
První oficiální zmínky o Brušperku jsou z roku 1269 (vydání lokační listiny olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka)1. Leží mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem. Pro malebné prostředí se Brušperku říká Lašský Betlém. Narodil se zde spisovatel Vojtěch Martínek. Středem města vede zemská osa :-).
Závěrem si dovolím citovat slova starosty obce Brušperku Ing. Ivana Krupníka na adresu knihovníků: „Patříte k těm šťastným, pro které je práce koníčkem. Nedá se dělat jako zaměstnání pro peníze. Vaše úloha spočívá v tom, že musíte starosty obcí infor­movat o svých problémech, ale zejména potřebách. Z vlastní zkušenosti vím, že se dá vyřešit spous­ta věcí, ale ty, o nichž starostové nevědí, nikoli.
Foto Jiří Pasyk

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2