Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
BUDD, John : Framing Library Instruction. /Rámcová knihovnická instrukce./ Chicago : Associa­tion of College and Research Libraries, 2009. - v, 197 s. - (ACRL Publications in Librarianship ; no. 61)
Ie 38.328

HOINKIS, Gudrun : Bibliotheksquiz : 150 Fragen und Antworten rund um das Bibliothekswe-sen. /Knihovnický kvíz : 150 otázek a odpovědí o knihovnictví./ Berlin : BibSpider, 2010. - 152 s.
Il 38.567

Innovacija v bibliotekach : sbornik statej / sostavili M. Ja. Dvorkina, Je. N. Guseva. /Inovace v knihovnách. Sborník statí./ Moskva : Paškov dom, 2010. - 130 s.
Kfe 9.109/B

McKINLAY, James - WILLIAMSON, Vicki : The Art of People Management in Libraries : tips for managing your most vital resource. /Umění řídit lidi v knihovnách. Tipy pro správu vašich nejdůležitějších zdrojů./ London : Chandos, 2010. - xxii, 289 s.
Kf 38.362

MARKOVA, Taťjana Borisovna : Biblioteka v istorii kuľtury. /Knihovna v dějinách kultury./ Sankt-Peterburg : Nauka, 2008. - 325 s. : il.
Kd 37.970

Le métier de bibliothécaire / Association des bibliothécaires de France ; sous la direction d’Yves Alix. - 12 éd. /Knihovnická profese./ Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2010. - 565 s. : il.
Ke 38.555

MONIZ, Richard J. Jr. : Practical and Effective Management of Libraries : integrating case studies, general management theory and self-understanding. /Praktické a efektivní řízení knihoven. Integrace případových studií, obecná teorie řízení a sebeporozumění./ Oxford : Chandos, 2010. - xvii, 139 s.
Kf 38.408

SINGER, Paula M. - FRANCISCO, Laura L. : Developing a Compensation Plan for Your Library. - 2nd ed. /Rozvoj kompenzačního plánu pro tvoji knihovnu./ Chicago : American Library Association, 2009. - xv, 197 s.
Kf 38.358

TOO, Yun Lee : The Idea of the Library in the An­cient World. /Představa knihovny v antickém svě­tě./ Oxford : Oxford University Press, 2010. - 265 s.
Kdb T 217767

Automatizace knihovnické a informační činnosti
BANTIN, Philip C. : Understanding Data and Information Systems for Recordkeeping. /Po­chopení datových a informačních systémů pro úscho­vu záznamů./ London : Facet, 2008. - xiii, 331 s.
Abdf 38.347

SAFFADY, William : Managing Electronic Records. - 4th ed. /Správa elektronických záznamů./ New York : Neal-Schuman, 2009. - viii, 246 s.
Abdf 38.265

VANDENDORPE, Christian : From Papyrus to Hypertext : towards the universal digital library. /Od papyrusu k hypertextu. Směrem k univerzální digitální knihovně./ Urbana : Univ. of Illinois Press, 2009. - ix, 191 s. : il.
Ts 38.178

Architektura knihoven
Knihovna a architektura 2009 : jubilejní bilancování : vize a realita. Praha : Národní technická knihovna, 2009. - 71 s. : il.
Aa 38.376

Knihovna FF UK - Centrum studijních a informačních služeb : [průběh stavby říjen 2006-březen 2010]. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. - 1 CD-ROM.
Tb 454/CD-ROM

Služby knihoven
CASLIN 2010 : library services, user’s needs and changing economic realities : [17. ročník medzinárodného seminára] : Tále 6.-10. 6. 2010. /Knihovnické služby, potřeby uživatelů a měnící se ekonomická realita./ Banská Bystrica : [Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela], 2010. - [30] s. - il.
S 9.122/B

KABO, Maria : Die Bibliothek als Integrations-faktor : die Vermittlung von Informatioskompe-tenz an Menschen mit Migrationshintergrund. /Knihovna jako integrační faktor. Rozvoj informační gramotnosti osob s migračním původem./ Berlin : Simon Verlag für Bibliothekswissen, 2009. - 116 s. : příl.
Sbd 38.568

KELLER-LOIBL, Kerstin : Handbuch Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit. /Příručka pro práci knihoven s dětmi a mládeží./ Bad Honnef : Bock+Herchen, 2009. - 326 s. : il. , fot.
Sbc 38.190

KNIHOVĚDA
CARRIERE, Jean-Claude - ECO, Umberto : Knih se jen tak nezbavíme. Praha : Argo, 2010. - 237 s.
Xa 38.386


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2