Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Business Planning for Digital Libraries : international approaches / Mel Collier (ed.) /Obchodní plánování pro digitální knihovny. Mezinárodní přístupy./ Leuven : Leuven Univ. Press, 2010. - 237 s.
Ts 38.538

GEORGY, Ursula : Erfolg durch Innovation : strategisches Innovationsmanagement in Bibliotheken und öffentlichen Informationseinrichtungen. /Výsledek prostřednictvím inovací. Strategický inovační management v knihovnách a veřejných informačních zařízeních./ Wiesbaden : Dinges & Frick, 2010. - 160 s. : il. - ( B.I.T. online - Innovativ ; Band 29)
Kf 38.337

Handbuch Bibliothek 2.0 / herausgegeben von Julia Bergmann und Patrick Danowski. /Příručka knihovny 2.0./ Berlin : De Gruyter Saur, 2010. - xii, 392 s. : il. - (Bibliothekspraxis ; 41)
Kfe 38.593

IFLA Directory 2009-2011 / comp. and ed. by IFLA Headquarters. /Adresář IFLA 2009-2010./ Hague : IFLA Headquarters, 2010. - 161 s.
Kpb 38.582

Ein neuer Blick auf Bibliotheken : 98. Deutscher Bibliothekartag in Erfurt 2009 / herausgegeben von Ulrich Hohoff und Christiane Schmiedeknecht. /Nový pohled na knihovny. 98. den ně­mec­kých knihovníků v Erfurtu 2009./ Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2010. - 320 s. : il.
Kfe 38.606

World Library and Information Congress, 76th IFLA General Conference and Assembly : 10-15 August 2010. Gothenburg, Sweden : Open access to knowledge - promoting sustainable progress. /Světový knihovnický a informační kongres : 76. generální konference a shromáždění IFLA. 10. až 15. srpna 2010. Göteborg, Švédsko. Otevřený přístup ke vzdělání - podpora trvale udržitelného rozvoje./ [Glasgow : IFLA Congress 2010 Secre­tariat], 2010 - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
Kpb 458/CD-ROM

Automatizace knihovnické a informační činnosti
COHN, John M. - KELSEY, Ann L. : The Complete Library Technology Planner : a guidebook with sample technology plans and RFPs on CD-ROM. /Kompletní plánovač knihovnických technolo-gií. Průvodce s příklady technologických plánů a RFPs na CD-ROM./ New York : Neal-Schuman, 2010. - xxiv, 163 s.
Iea 38.526

SAFFADY, William : Managing Electronic Records. - 4th ed. /Správa elektronických dokumentů./ New York : Neal-Schuman, 2009. - viii, 246 s.
Abdf 38.265

Le web 2.0 en bibliothèques : quels services? : quels usages? / sous la direction de Muriel Amar et Véronique Mesguich. /Web 2.0 v knihovnách : jaké služby? - jací uživatelé?./ Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2009. - 202 s. : il. - (Collection bibliothèques)
Abdg 38.556

Architektura knihoven
LAUBIER, Guillaume de : Die schönsten Bibliotheken der Welt 2011. /Nejkrásnější knihovny světa 2011. [kalendář]./ München : teNeues Verlag, 2010. - 1 kalendář (20 s.) : barev.
Aaaa 38.624

The Architecture of Knowledge, the Library of Future / authors: Rients Dijkstra … [et al.]. /Architektura znalostí, knihovna budoucnosti./ Rotterdam : Netherlands Architecture Institute, NAi Publishers, 2010. - 124 s. : il.
Aa 38.413

Sítě knihoven

BERTRAND, Anne-Marie : Bibliothèque publique et public library : essai d’une généalogie comparée. /Veřejné knihovny a veřejné knihovny : srovnávací studie o genealogii./ Villeurbanne: Presses de l’enssib, 2010. - 229 s. - (Collection Papiers. Série Généalogies)
Teb 37.383

Biblioteka Miejska w Cieszynie : Městská knihovna Český Těšín / oprac. Izabela Kula, zpracovala Jana Galášová. Cieszyn : Biblioteka Miejska w Cieszynie, 2010. 25, 25 s. : barev. il.
Teb 9.166/B

Kołodziejska, Jadwiga : Biblioteki publiczne w strukturze społecznej. /Veřejné knihovny v sociální struktuře./ Warszawa : Wydawn. SBP, 2010. - 153 s. - ( Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 114)
Teb 38.635

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 / red. Jarmila Burgetová … [et al.] ; podklady Martin Duda … [et al.] Praha : Knihovna Akademie věd České republiky, 2010. - 70 s. : il., grafy, tabulky
Tc 9.106/B

What Happened to the Ancient Library of Alexandria? / ed. by Mostafa El-Abbadi and Omnia Mounir Fathallah. /Co se stalo starověké Alexandrijské knihovně./ Leiden : Brill, 2008. - 259 s. : fot. - (Library of the Written Word. Vol. 3, Manuscript World, Vol. 1)
Ti 37.422

Připravila EVA MACKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2