Od redakčního stolu

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
březnové číslo Čtenáře odcházelo do tisku ve dnech, kdy se v našem oboru rozpoutaly nejméně dvě důležité diskuse. Tedy spíše protesty… První se týkal plánovaného zvý­še­ní DPH (z 10 na 20 %), které by mělo postihnout i odvětví knižní produkce a vlastně celou oblast kultury v naší zemi. Svaz českých knihkupců a nakladatelů inicioval proti tomuto kroku Výzvu na obranu knih, se kterou oslovil pomocí médií a sociálních sítí také veřejnost. Mezi argumenty, které označují toto zvýšení za velmi negativní pro českou knižní produkci, čtenářské návyky i vzdělanost celé společnosti, nalezneme také údaje získané při výzkumech čtenářských zvyklostí uskutečněných v roce 2007 a 2010 v České republice. Výsledky loňského průzkumu, srovnání s rokem 2007 a nahlédnutí jak navštěvujeme a využíváme knihovny? jsou tématem tohoto čísla.
Druhou diskusi, která se váže těsněji k obo­ru knihovnictví a zpracování bibliografických informací, vyvolalo oznámení o zruše­ní Oddělení analytického zpracování Národní knihovny ČR. Otázku, zda je tomu opravdu tak, jsme položili generálnímu řediteli NK Ing. Tomáši Böhmovi v rozhovoru, který byl ale primárně zaměřen na stávající situa­ci ohledně revitalizace Klementina, dostav­by CDH a na celkové plánované změny v této instituci. Věříme tak, že vás rozhovor zaujme.
Situace se stala o to zajímavější, že v těch samých dnech podepsala Národní knihov­na smlouvu o digitalizaci se společností Google a představila novinářům Projekt Národní digitální knihovny. O té se hovořilo také na jedenácté konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě, jak se můžete dále ve Čtenáři dočíst.
Regionální funkce představuje tentokrát Ústecký kraj a já jen dodávám, že je to čtení opravdu inspirativní a zajímavé.
Závěrem ponechám na každém z vás, ať si sestaví vlastní analogie mezi cenami knih - digitalizací - bibliografickým zpra­co­váním dokumentů a dalšími související­mi okol­nostmi. Za sebe věřím, že i když to tak někdy nebývá, zvítězí při řešení těchto a podobných skutečností zdravý rozum a od­borné znalosti…

LENKA ŠIMKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2