ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR
Rakouské muzeum globusů, které sídlí v ulici Josefplatz 1 ve Vídni, získalo v loňském roce velmi významný nový exponát slavné berlínské firmy Ernst Schotte & Comp., která se specializovala na výrobu globusů. Tyto globusy byly popsány i v ang­lickém jazyce. Nový exponát je vysoký 154 cm a má v průměru 68 cm, vyráběl se v letech 1912 až 1918. Globusy byly vytvářeny ručně, jednotli-vé části byly vytištěny na papíře, rozkrájeny na prouž­ky a lepeny přímo na tělo globusu. V modrých vodách oceánů jsou zobrazeny oceánské proudy, zemský povrch má vyznačené státní hranice. Tento specifický typ globusů s plastickým reliéfem vynalezl berlínský zeměpisec a pedagog Johann August Zeune (1778-1853). V roce 1810 vytvořil celou sérii globusů s reliéfním povrchem, sjednotil další německé výrobce a město Berlín se stalo centrem výroby globusů v 19. století. Továrna Ernst Schot­te&Comp. byla v Berlíně za­ložena roku 1855 a vytvářela zemské i nebeské globusy v jedenácti ve­likostech a patnácti jazycích. Vyráběla také astro­­nomické učební pomůcky pro školy - měsíc a pla­nety. Johann August Zeu­ne se stal zakladatelem první vzdělávací in­sti­tuce pro nevido­mé v Berlíně. Ernst Schotte se vypracoval mezi nejlepší tvůrce globusů v dějinách a jeho díla jsou dnes prodávána v aukcích za horentní sumy.
(Newsletter Österreichische Nationalbibliothek - Nr. 4, November/ 2010, s. 10).
— Výstava s názvem Tisk má smysl byla slavnost­ně otevřena v Univerzitní knihovně v Lipsku v listopadu loňského roku. Jsou na ní představeny počátky knihtisku a jeho rozvoj až do začátku 16. století. Nejstarším vystaveným dokumentem na této německé výstavě je pochopitelně Gutenbergova Bible z roku 1455, kterých je na světě pou­hých 25 exemplářů. Johannes Gutenberg (1400? až 1468), německý zlatník a vynálezce knihtisku působil v Mohuči a Štrasburku. Jeho vynález spočíval v odlévání kovových liter z matric, v jejich sestavování do řádků a stran a v otiskování tiskařskou černí na dřevěném lisu. Výstava dále před­sta­vuje první vydání Aristotela, Boccaccia a Hanse Sachse a zajímavé pohledy na Lipsko v prvních tiscích. Hans Sachs (1494-1576) byl slavný němec­ký meistersinger a dramatik, o kterém napsal ope­ru Richard Wagner, Albert Lorting a objevil se v Goethově básni Hans Sachsen poetische Sen­dung. Výstava dále prezentuje Lutherův překlad Bible do němčiny v prvním vydání z roku 1522. Výstavu doplňuje video, které podrobně popisuje vystavené exponáty a vzniklo díky studentům katedry Komunikace a mediálních studií a katedry Kulturních studií Univerzity v Lipsku.
(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen - Jg. 3, Nr. 04/2010, s. 272).
Na západě Finska v souostroví Aboland rozváží knihy obyvatelům malých ostrovů v okolí měs­ta Pargasu přes 30 let loď. Ačkoliv nebyla původně postavena pro zajištění knihovnických služeb a provozuje se pouze v letních měsících, její obliba je obrovská. Loď byla určena pro záchrannou činnost na moři. Čtenáři z těchto malých od­lehlých ostrovů vítají knihovníky, kteří brázdí s knihovnickou lodí mořské pobřeží a zastavují na jedenácti místech. Pokud nejsou uživatelé knihovnických služeb právě doma, nechají jim knihy u jejich předních dveří nebo na molu, kde si je mohou později vyzvednout. Loď vozí 20 až 25 krabic dokumentů - cca 600 knih, které knihovníci pečlivě vybrali s ohledem na potřeby čtenářů. Knihovníci jsou obeznámeni s požadavky všech tří generací, které společně žijí na odlehlých finských ostrovech. Mezi populární témata patří knihy o řemeslech, rybaření a lovu a sci-fi. Hodně žádané jsou také historické romány a knihy o ochraně životní-ho prostředí, dětská literatura má své publikum v nejmladší generaci čtenářů. V roce 2006 oslavila knihovní loď své 30. narozeniny a ředitel knihovny v Pargasu s kolektivem začal připravovat rozšíření služeb knihovny do dalších obcí umístěných na ostrovech. Projekt podporuje Ministerstvo školství a kultury od roku 2007, z jehož grantu bylo možné zaplatit knihovníka. Knihovník Gerd Backman-Petterson, který je do aktivit knihovní lodě zapojen od počátků, poznamenává, že radost čtenářů z dovezených knih je obrovská a nedá se měřit v eurech.
(Scandinavian Public Library Quarterly - Volume 43, No. 4/2010, s. 17).
Připravil ROMAN GIEBISCH

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2