Novoroční SKIPování poprvé

VĚRA KRAJÍČKOVÁ > krajickv@knihovna.brandysnl.cz  

Novoroční SKIPováníRegionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků středních Čech pozval všechny středočeské knihovníky ve středu 16. února 2011 na Novoroční SKIPování. Nikdy jste o podobné akci ne­slyšeli? Nevíte, co si pod tímto slovním spojením představit? Příští řádky vám mnohé osvětlí.
Novoroční SKIPování aneb Jak na nový rok, tak po celý rok - se SKIPem je příležitost pro setkávání knihovníků středních Čech bez ohledu na to, v jaké knihovně pracují, dokonce i bez ohledu na to, zda jsoum, či nejsou členy SKIP. Nabízí navázání osobních kontaktů, výměnu zkušeností, předávání nejrůznějších informací - zkrátka možnost setkání člověka s člověkem, knihovníka s knihovníkem. A také příležitost pro pozvání vzácných hostů, kterými letos byli PhDr. Ladislav Kurka, Mgr. Zlata Houšková a Michal Záviška.
První ročník Novoročního SKIPování se uskutečnil v Národní knihovně a program, jehož struktura bude respektována každý rok, byl opravdu bohatý:
Rok se s rokem sešel - informace o činnosti regio­nální organizace v uplynulém roce;
Křeslo pro hosta - letos do našeho křesla usedl předseda pražské organizace Michal Záviška, který představil pražský SKIP;
Odborný program - autorské čtení Radky Denemarkové;
Papilio bibliothecalis - cena pro středočeské knihov­nice či knihovníky, jejichž práce si zaslouží veřejného ocenění;
Diskuse, občerstvení, volná zábava. Naděžda Čížková
Poprvé tedy proběhlo SKIPování, poprvé byla předána cena Papilio bibliothecalis, která bude kaž­doročně udělována středočeským knihovníkům za významný knihovnický počin nebo soustavnou přínosnou činnost v oboru. Letošními oceněnými byly dvě knihovnice, dvě Naděždy, které se zasloužily nejen o rozvoj knihovny, ve které pracují, ale i o šíření prestiže knihovnické profese mezi širokou veřejností (odbornou i laickou) - Mgr. Naděžda Čížková z Knihovny Jana Drdy v Příbrami a Naděžda Štěrbová z Městské knihovny Čelákovice. Oběma kolegyním jsem položila jednoduchou otázku: „Co pro vás udělení ceny Papilio bibliothecalis znamená?“ Zde jsou jejich odpovědi:
Naďa Čížková
Pro mě znamená udělení ceny obrovskou poctu. Nikdy jsem neměla dojem, že bych dělala něco výjimečného, jen svou práci, která je pro mě zároveň koníčkem. V současnosti procházím pracovně dost náročným obdobím, a tak mi toto ocenění dodalo novou energii. Jsem za toto povzbuzení kolegyním vděčná, velmi mě celý obřad dojal. Zároveň je to pro mě závazek do budoucna, vytrvat a nepolevit. 
Naděžda ŠtěrbováNaďa Štěrbová
Ocenění celoživotní práce v čelákovické knihovně od knihovníků kolegů celého našeho regionu je pro mě to nejúžasnější, čeho se mi mohlo na sklonku mé profesní kariéry dostat.
Knihovnický motýlek! Já, která mám symboly motýlka léta vyzdobený celý byt, mám teď motýlka knihovnického! Opravdu jedinečný, originální nápad přirovnat a ocenit naši knihovnickou profesi právě tímto motivem.
Dostalo se mi té cti převzít ocenění za soustavnou přínosnou činnost v oboru, shodou okolností v prostorách starobylého Klementina, z rukou pro mne nejpovolanějších - pracovníků knihoven, mých kolegů i mladších pokračovatelů naší knihovnické branže. A toho si cením opravdu nejvíce. Vyznamenání je pro mne symbolem, že něco sice končí, ale zároveň pokračuje. Žezlo přebírá mladá generace, která svým počinem oceňovat práci svých, dejme tomu zkušenějších kolegů, dokazuje, že se o naše knihovny bát nemusíme!
Vážení a milí kolegové, poletujme dále jako ti motýlci a přinášejme svou prací lidem radost a potěšení s takovou lehkostí jako oni.
Ještě jednou díky všem zúčastněným, ta sounáležitost všech v sále je pro mne nezapomenutelným zážitkem.
Říká se, že dobré dílo se chválí samo, na druhé straně také, že chvály není nikdy dost. Za sebe a kolegyně z naší knihovny i knihoven nejbližších chválím a konstatuji, že první ročník Novoročního SKIPování se vydařil. Doufám, že toto setkání se stane milou tradicí a přispěje k rozvoji neformálních přátelských vztahů mezi středočeskými knihovníky.
Foto archiv SKIP střední Čechy


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2