Poznámky do diáře - Neušlo nám

POZNÁMKY DO DIÁŘE
— SKIP ČR - sekce veřejných knihoven a Městská knihovna v Praze pořádají za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky ve dnech 28.-29. 4. 2011 Knihovnickou dílnu 2011. Dílna se bude konat v malém sále Městské knihovny v Praze. Program i přihláška jsou vystaveny na http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akce-sekce-verejnych-knihoven/knihovnicka-dilna-2011.
— Projekt Bez­ba­riérová.knihovna.cz pořádá v květnu - 18. 5. 2011 (Knihovna města Plzně) a 23. 5. 2011 (Knihovna Jiřího Mahena) - semináře s názvem Knihovny bez bariér. Semináře, které jsou podpořeny Kabi­netem informačních studií a knihovnictví Masary­kovy univerzity v Brně, budou složeny z teore­tických i praktických příspěvků zaměřených na zásady komu­nikace s klienty se specifickými potřebami. Více informací viz http://bezbarierova.knihovna.cz.
— V pořadí již 17. ročník konference INFORUM se bude konat ve dnech 24.-26. 5. 2011 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Konference je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání, a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě. Další podrobnosti jsou na stránkách http://www.inforum.cz/.
NEUŠLO NÁM
— Cílem nového projektu Čtení pomáhá, jehož iniciátorem a donátorem je Martin Roman (ČEZ), je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Děti budou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Žák, který se zaregistruje na webu www.ctenipomaha.cz, přečte některou z doporučených knih a úspěšně projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, získá kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabídnutých charitativních akcí, které budou adresné a konkrétní. Veškeré informace jsou k dispozici na výše uvedených stránkách projektu.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2