ROVNÝ PŘÍSTUP: Tvoříme společně

Začleňování dětí ze společensky rizikových skupin do volnočasových aktivit roudnické knihovny
LENKA JEČNÁ > akvizice@mk-roudnice.cz  
Knihovnice Městské knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem již před lety pochopily, že musí své služby přizpůsobit měnícím se podmínkám. Naše zařízení plní sice svou tradiční funkci, ale stále více se zaměřuje na roli vzdělávacího a komunitního centra. K tomu přispělo také to, že od roku 2002 máme nového zřizovatele - Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem.
Budova roudnické knihovny se nachází na strategickém místě - přímo na náměstí, kde je zároveň i autobusové nádraží. Dětské oddělení často slouží jako čekárna pro dojíždějící děti. I když tito školáci nejsou zaregistrováni v knihovně, často se účastní našich akcí, za které sbírají body, které si dvakrát do roka vymění v knihovnickém obchůdku.
Jako většina knihoven jsme pro děti a jejich rodiče připravovali tvořivé dílny. V rámci těchto aktivit se malí návštěvníci učili různým výtvarným technikám a jejich dílka sloužila k výzdobě knihov­ny. Bohužel náklady na tyto aktivity stále stoupaly a nám chyběly finance k nákupu materiálu. Situaci jsme nejprve řešili výzvou, aby nám občané nosili nepotřebný materiál - látky, bavlnky, knoflíky, korálky apod. V dalších letech se však objevily nové výtvarné techniky a materiály, které byly poměrně finančně náročné. Protože jsme nechtěli od dětí vybírat peníze, řešili jsme tuto situaci pomocí grantů. První z těchto grantů jsme připravili v roce 2009, kdy jsme získali peníze z Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Tehdy jsme přišli na nápad zapojit děti ze společensky rizikových skupin do volnočasových aktivit knihovny pomocí loutkového divadla. Dětí, které pocházejí ze sociálně vyloučených rodin, je v našem městě poměrně dost. Nejedná se pouze o žáky z romských rodin, ale také o děti z prostředí, kde mají rodiče nízké příjmy, nízké vzdělání a špatné životní podmínky. Často dochází k znevýhodnění těchto dětí ve vztahu k ostatním v dětském kolektivu. Spolužáci se takovým jedincům vyhýbají a vyčleňují je. Rodiče je nechávají většinou bez dozoru, případně v péči starších sourozenců. Rodiny nemají peníze na financování různých kroužků, proto se tyto děti bezcílně potloukají po městě. Tehdy jsme pochopili, že bychom mohli dětem, které tráví svůj volný čas na ulici, nabídnout různé aktivity v knihovně.
Co se týká mimoškolních aktivit, věnují se těmto dětem některé neziskové organizace, funguje zde nízkoprahové centrum farní charity a Centrum Hlás­ka. Naše knihovna je specifická v tom, že nechceme tyto děti zase izolovat, nýbrž jim nabízíme nové prostředí, jiný dětský kolektiv. Máme zájem, aby si vytvořily nové vazby pobytem mezi vrstevníky mimo školní prostředí a nově nabyté zkušenosti pak využily v praktickém životě.
První spolupráce s těmito dětmi začala před dvěma lety. Pod vedením pracovnic knihovny vyrobily loutky, kulisy, nastudovaly a předvedly loutkové představení pohádky O Šípkové Růžence. Odměnou dětem byla návštěva Prahy a Muzea loutek. Navštívili jsme s nimi také představení profesionálního loutkového divadla.
Další rok jsme získali grant MK ČR - Knihovna 21. století. Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Náš připravený projekt byl dobře načasován. Díky financím jsme mohli zaplatit lektorky, které malým výtvarníkům poskytly praktické rady, a nakoupit dražší materiály. Děti pracovaly s korálky, ovčím rounem, připravily jarní, podzimní a vánoční dekorace. Naučily se vyrábět šperky z korálků, provázků a knoflíků. Také my, knihovnice, se neustále a rády učíme novým věcem. Znevýhodněné děti potřebují individuální přístup, a my se snažíme jim připravit takové prostředí, do kterého by zapadly. Proto je motivujeme a chválíme za každou aktivitu. Hlavním přínosem celého našeho snažení je připravit program pro neorganizované děti v odpoledních hodinách, pomoci vhodně vyplnit volný čas, přivést je do nového prostředí, a tím i přispět k porozumění mezi romskými a neromskými dětmi, což je dobrým předpokladem jejich integrace do společnosti. Zde bych chtěla připomenout, že se nám vyplatila úzká spolupráce s praktickou školou a farní charitou. Bez jejich aktivní pomoci bychom naše projekty složitě uskutečňovali, neboť jsme s touto cílovou skupinou neměli mnoho zkušeností. Byli bychom velice rádi, kdyby děti své znalosti z tvořivých dílen využily i ve svých rodinách. Jejich dílka slouží také k výzdobě knihovny. Největší radost máme, když děti přivedou své rodiče, aby jim předvedly výsledky své práce.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2